,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สินค้าในข้อใดเป็นสินค้าที่ได้จาการผลิตขั้นปฐมภูมิ
  ผงซักฟอก
  แป้งมันสำปะหลัง
  ยางพาราแผ่น
  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
2. ข้อใดไม่จัดเป็นหน่วยธุรกิจ
  โรงรับจำนำ
  บริษัทผลิตรถยนต์
  กระทรวงพาณิชย์
  ร้านอาหารตามสั่ง
3.
  value=1>
  value=2>
  value=3>
  value=4>
4. ข้อใดเป็นการช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของไทย
  น่ารักไปเที่ยวเขาดินกับครอบครัว
  ตามใจตั้งชื่อลูกแพนด้าน้อยว่าไทยไทย
  ฟ้าใสนำพวงมาลัยไปกราบคุณครูในวันครู
  นะโมและเพื่อนๆ เล่นซ่อนหากันในวัดใกล้บ้าน
5. ผู้ขับขี่รถยนต์ควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อเห็นสัญญาณไฟจราจรเป็นสีเหลือง
  เหยียบคันเร่งเต็มที่
  ชะลอรถเตรียมหยุด
  หยุดรถทันที
  ขับไปเรื่อยๆ ไม่ต้องสนใจ
6. ข้อใดไม่ใช่การปฏิบัติตามกระบวนการประชาธิปไตย
  การประท้วงโดยนัดหยุดงาน
  การไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
  การยอมรับในเสียงของคนส่วนใหญ่
  การปราศรัยแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
7. ยายน้อยรับซื้อกล้วยจากชาวสวนมาทำกล้วยบวชชีบรรจุถุงขายที่หน้าบ้าน ยายน้อยมีบทบาทอย่างไร
  2
  เป็นผู้ผลิตสินค้า
  เป็นผู้กระจายสินค้า
  เป็นผู้ผลิตบริการ
8. “ร่วมทุน ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ” เป็นหลักการในการดำเนินการของหน่วยงานใด
  ธนาคาร
  สหกรณ์
  ตลาด
  บริษัท
9. ข้อใดเป็นการแสดงเสรีภาพอย่างเหมาะสม
  ปอและเพื่อนๆ ไปวิ่งเพื่อการกุศลในวันเด็กแห่งชาติ
  เม่นและเพื่อนๆ ปีนเกาะกลางเพื่อข้ามถนนให้ทันไปโรงเรียน
  ป้อมและเพื่อนๆ ชวนกันแข่งรถมอเตอร์ไซค์ที่ถนนปากซอยในวันหยุด
  ม้าและเพื่อนๆ รวมกลุ่มกันไปเล่นทายผลฟุตบอลเพื่อหารายได้พิเศษ
10. บริการขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องจัดให้กับเด็กทุกคนคือข้อใด
  อาหาร
  เครื่องนุ่งห่ม
  ยารักษาโรค
  การศึกษา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile