แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่9

,,O-NET คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. วิรัตน์กู้เงิน 50,000 บาท เสียดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 9 ต่อปี ถ้ากู้เงิน 292 วัน จะส่งต้นและดอกเบี้ยรวมเป็นเงินเท่าไร
  53,200 บาท
  53,500 บาท
  53,600 บาท
  54,500 บาท
2. ประโยคสัญลักษณ์ใดใช้การประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มแสน ในการหาผลบวกของ 5,909,050 กับ 3,755,049
  5,000,000 + 3,000,000
  =
  8,000,000
  5,900,000 + 3,700,000
3. วารินต้องการซื้อเตาอบราคา 4,250 บาท จากร้านค้าที่กำลังจัดรายการพิเศษ โดยมีข้อกำหนดให้ซื้อแบบผ่อนส่งได้ภายในเวลาไม่เกิน 1 ปี วารินจึงจ่ายเงินงวดแรก 1,250 บาท และผ่อนชำระเงินเป็นรายเดือน เดือนละ 500 บาท เป็นเวลาเท่าใดวารินจึงชำระเงินค่าเตาอบครบถ้วน
  12
  เดือน
  11
  เดือน
4. กุ๊กไก่ต้องการซื้อรถจักรยานคันหนึ่งราคา 1,650 บาท แต่เก็บเงินได้เพียง 550 บาท จึงขอให้แม่ออกเงิน ส่วนที่เหลือให้ก่อน ถ้ากุ๊กไก่ผ่อนจ่ายเงินคืนให้แม่เดือนละ 100 บาท ต้องใช้เวลาเท่าไรจึงจะคืนเงินได้ครบ
  22
  เดือน
  16
  เดือน
5. วิลันต้องการรู้ว่าเพื่อนๆ ในห้องจำนวน 29 คน เกิดวันอะไรบ้าง วิลันใช้วิธีการใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
  การสอบถาม
  การศึกษาค้นคว้า
  การสังเกต
  การทดลอง
6. อรทัยอยากรู้ว่าน้ำปริมาณต่างกัน ให้เวลาทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นเป็น 100 C แตกต่างกันหรือไม่ อรทัยใช้วิธีการใดในการรวบรวมข้อมูลจึงจะน่าเชื่อถือ
  การศึกษาค้นคว้า
  การสังเกต
  การสอบถาม
  การทดลอง
7. ประโยคสัญลักษณ์ใด ใช้การประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มแสน ในการหาผลบวกของ 2,154,378 กับ 6,309,000
  2,000,000 + 6,000,000 = 8,000,000
  2,100,000 + 6,300,000 = 8,400,000
  2,200,000 + 6,300,000 = 8,500,000
  2,600,000 + 6,300,000 = 8,900,000
8. วินไปดูภาพยนตร์ เรื่องหุ่นยนต์เพื่อนรัก เริ่มฉายเวลา 14.30 น. ใช้เวลาฉาย 2 ชั่วโมง 50 นาที มีพักครึ่งเวลานาน 15 นาที ภาพยนตร์เลิกฉายเวลาใด
  17.35 น.
  17.20 น.
  17.15 น.
  17.05 น.
9. เอื้อยนำกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 12 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร วางเรียงติดกันให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดเล็กที่สุด รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนั้นมีขนาดเท่าใด
  12 เซนติเมตร x 12 เซนติเมตร
  15 เซนติเมตร x 15 เซนติเมตร
  60 เซนติเมตร x 60 เซนติเมตร
  120 เซนติเมตร x 120 เซนติเมตร
10. โลกกับดาวพฤหัสบดี ห่างกันประมาณหกร้อยยี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันสามสิบหกกิโลเมตร เขียนเป็นตัวเลขได้อย่างไร
  6,208,743,036 กิโลเมตร
  6,028,743,306 กิโลเมตร
  628,743,360 กิโลเมตร
  628,743,036 กิโลเมตร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile