วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

,วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นสารสนเทศ
  ชื่อนักเรียน
  รูปภาพที่นักเรียนรวบรวมได้
  ราคาสินค้า
  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2. แหล่งข้อมูลใด ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้
  มงคลเล่าเรื่องไปเที่ยวให้เพื่อนฟัง
  สุภาภรณ์เขียนจดหมายไปหาเพื่อน
  มลฤดีสำรวจต้นไม้ในโรงเรียน
  ทศพรฟังยายเล่าประวัติของชุมชน
3. ข้อใดไม่ใช่วิธีการดำเนินการประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ
  การจัดแบ่งกลุ่มข้อมูล
  การจัดเรียงข้อมูล
  สร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล
  การคำนวณ
4. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและสารสนเทศได้ถูกต้อง
  ข้อมูล ? การประมวลผล ? สารสนเทศ
  สารสนเทศ ? การประมวลผล ? ข้อมูล
  สารสนเทศ ? ข้อมูล ? การประมวลผล
  การประมวลผล ? ข้อมูล ? สารสนเทศ
5. ข้อมูลข้อใดที่ไม่จัดเป็นข้อมูลตัวอักขระ
  บ้านเลขที่
  ทะเบียนรถยนต์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ราคาสินค้า
6. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ที่ช่วยงานด้านสารสนเทศ
  เครื่องถ่ายเอกสาร
  เครื่องมินิคอมพิวเตอร์
  โทรทัศน์
  เครื่องโทรสาร
7. การทำสำเนา การสื่อสารข้อมูล เป็นขั้นตอนของข้อใด
  การจัดการสารสนเทศ
  การประมวลผล
  ส่วนประกอบของสารสนเทศ
  ระบบสารสนเทศ
8. โทรศัพท์เคลื่อนที่จัดเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศด้านใด
  ด้านการสื่อสาร
  ด้านธุรกิจพาณิชย์
  ด้านการศึกษา
  ด้านวงการบันเทิง
9. นิตยสารจะให้ข้อมูลประเภทใด
  ข้อมูลอักขระ ภาพ และตัวเลข
  ข้อมูลตัวเลขและภาพ
  ข้อมูลเสียงและตัวเลข
  ข้อมูลภาพและเสียง
10. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการจัดการข้อมูล
  การจัดเก็บข้อมูล
  การเรียกใช้ข้อมูล
  การวิเคราะห์ข้อมูล
  การแจกจ่ายข้อมูล
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile