แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 2 เรื่องการเตรียมการปลูกผักสวนครัว

,คำชี้แจง คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เครื่องมือต่อไปนี้ มีการใช้งานอย่างไร

  ใช้ตัดแต่งกิ่งไม้ให้ได้รูปทรงตามต้องการ
  ใช้ตัดแต่งหญ้าให้เรียบเสมอกัน
  ใช้ตัดแต่งกิ่งไม้ขนาดใหญ่
  ใช้ดายหญ้าหรือลิดกิ่งไม้ที่มีเนื้อไม้ไม่แข็งมาก
2. เครื่องมือต่อไปนี้ มีการใช้งานอย่างไร

  ใช้ขุดหลุมปลูก พรวนดิน
  ใช้พรวนดินให้ร่วนซุย
  ใช้ขุดหลุมปลูก ขุดดิน
  ใช้ย่อยดินให้ร่วนซุย ใช้ลากหญ้า
3. เครื่องมือต่อไปนี้ มีการใช้งานอย่างไร

  ใช้ตัดแต่งกิ่งไม้ให้ได้รูปทรงตามต้องการ
  ใช้ตัดแต่งหญ้าให้เรียบเสมอกัน
  ใช้ตัดแต่งกิ่งไม้ขนาดใหญ่
  ใช้ดายหญ้าหรือลิดกิ่งไม้ที่มีเนื้อไม้ไม่แข็งมาก
4. เครื่องมือต่อไปนี้ มีการใช้งานอย่างไร

  ใช้ขุดหลุมปลูก พรวนดิน
  ใช้พรวนดินให้ร่วนซุย
  ใช้ขุดหลุมปลูก ขุดดิน
  ใช้ย่อยดินให้ร่วนซุย ใช้ลากหญ้า
5. ขั้นตอนแรกของการนำเครื่องมือเกษตรไปใช้ คือข้อใด
  ตรวจสภาพความเรียบร้อย
  ทาน้ำมันป้องกันสนิม
  ศึกษาวิธีใช้
  ล้างให้สะอาด
6. เครื่องมือต่อไปนี้ มีการใช้งานอย่างไร

  ใช้ตัดแต่งกิ่งไม้ให้ได้รูปทรงตามต้องการ
  ใช้ตัดแต่งหญ้าให้เรียบเสมอกัน
  ใช้ตัดแต่งกิ่งไม้ขนาดใหญ่
  ใช้ดายหญ้าหรือลิดกิ่งไม้ที่มีเนื้อไม้ไม่แข็งมาก
7. เครื่องมือต่อไปนี้ มีการใช้งานอย่างไร

  ใช้ขุดหลุมปลูก พรวนดิน
  ใช้พรวนดินให้ร่วนซุย
  ใช้ขุดหลุมปลูก ขุดดิน
  ใช้ย่อยดินให้ร่วนซุย ใช้ลากหญ้า
8. เครื่องมือต่อไปนี้ มีการใช้งานอย่างไร

  ใช้ขุดหลุมปลูก พรวนดิน
  ใช้ย่อยดินให้ร่วนซุย ใช้ลากหญ้า
  ใช้พรวนดินให้ร่วนซุย
  ใช้สำหรับขุดดินที่ค่อนข้างแข็ง
9. เครื่องมือต่อไปนี้ มีการใช้งานอย่างไร

  ใช้ขุดหลุมปลูก พรวนดิน
  ใช้พรวนดินให้ร่วนซุย
  ใช้ขุดหลุมปลูก ขุดดิน
  ใช้ย่อยดินให้ร่วนซุย ใช้ลากหญ้า
10. เครื่องมือต่อไปนี้ มีการใช้งานอย่างไร

  ใช้ตัดแต่งกิ่งไม้ให้ได้รูปทรงตามต้องการ
  ใช้ตัดแต่งหญ้าให้เรียบเสมอกัน
  ใช้ตัดแต่งกิ่งไม้ขนาดใหญ่
  ใช้ดายหญ้าหรือลิดกิ่งไม้ที่มีเนื้อไม้ไม่แข็งมาก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile