การลบเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

การลบเลข คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ๕๐-๒๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๓
  ๒๙
  ๕๖
  ๒๒
2. ๙๐-๒๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๙
  ๖๑
  ๖๔
  ๖๑
3. ๒๖๑-๑๘๐ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๘๓
  ๘๖
  ๗๓
  ๘๑
4. ๓๗-๑๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๗
  ๔๖
  ๒๒
  ๔๒
5. ๙๓-๒๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๘
  ๖๔
  ๔๕
  ๓๒
6. ๙๖-๓๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๔๖
  ๖๐

  ๖๔
7. ๘๙-๑๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๗
  ๗๓
  ๔๖
  ๕๗
8. ๙๙-๗๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๑
  ๒๑
  ๒๘
  ๔๒
9. ๖๘-๒๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๘
  ๒๘
  ๓๗
  ๔๕
10. ๘๒-๒๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๘
  ๕๕

  ๖๓
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS