การลบเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

,การลบเลข คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ๘๖-๓๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๘
  ๒๘
  ๖๔
  ๒๘
2. ๖๙-๔๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๙
  ๓๑
  ๒๒
  ๒๐
3. ๕๙-๓๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๙
  ๒๒
  ๒๗
  ๓๔
4. ๕๗-๑๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๘
  ๒๒
  ๔๒
  ๕๕
5. ๗๓-๑๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๓
  ๕๖
  ๗๕
  ๔๖
6. ๕๐-๔๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๘
  ๔๖

  ๕๑
7. ๗๔-๔๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๒๓

  ๕๕
8. ๘๖-๗๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๒


  ๖๗
9. ๗๖-๓๔ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๘
  ๒๙
  ๔๒
  ๕๗
10. ๘๕-๒๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๖
  ๒๗
  ๓๐
  ๖๒
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile