การลบเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

,การลบเลข คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ๓๗-๒๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๐
  ๑๒


2. ๘๓-๑๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๗
  ๓๓
  ๖๘
  ๓๒
3. ๘๑-๓๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๘
  ๔๖
  ๕๗
  ๕๕
4. ๒๖๑-๑๘๐ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๘๓
  ๘๖
  ๗๓
  ๘๑
5. ๖๙-๔๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๙
  ๓๑
  ๒๒
  ๒๐
6. ๔๙-๒๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๖

  ๔๕
  ๕๗
7. ๖๙๘-๑๒๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๒๔
  ๑๓๗
  ๑๒๐
  ๕๗๓
8. ๔๘-๑๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๗
  ๔๒
  ๓๐
  ๒๗
9. ๙๖-๔๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๘
  ๓๔
  ๖๐
  ๕๔
10. ๙๔-๓๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๔๒
  ๓๖
  ๕๕
  ๔๕
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile