ข้อสอบ วัดผลก่อนและหลังผ่านการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเ

, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ตาม พรบ.แรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 มอบหมายให้กระทรวงใด ควบคุม กำกับ ดูแล เรื่องการออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ
  กระทรวงแรงงาน
  กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค
  กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่า
  กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์
2. ข้อใดเรียงลำดับหลักการทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมได้ถูกต้อง
  1.Anticipation
  2.Recognition
  3.Evaluation
  4.Control
3. นิยามของเวชศาสตร์ทางทะเลตรงกับข้อใดมากที่สุด
  ศาสตร์ด้านการแพทย์ในการให้การช่วยเหลือและดูแลผู้ประสบภัยทางทะเล
  ศาสตร์ของการดูแลทางการแพทย์เพื่อให้การรักษาและป้องกันโรคในเรือเดินสมุทร
  ศาสตร์ของการดูแลทางการแพทย์ในกลุ่มประชากร ที่มีสภาวะทางสุขภาพ การเจ็บป่วย การทำงาน และความเสี่ยงที่เป็นลักษณะเฉพาะกับงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางน้ำ
  ศาสตร์ของการดูแลทางการแพทย์ในกลุ่มประชากร ที่มีสภาวะทางสุขภาพ การเจ็บป่วย การทำงาน และความเสี่ยงที่เป็นลักษณะเฉพาะกับงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางน้ำ ทะเล และชายฝั่ง
4. ขั้นตอนการป้องกันทางอาชีวอนามัย ที่ควรกระทําเป็นอันดับแรก
  การป้องกันทางวิศวกรรม
  การป้องกันด้านการจัดการ
  การป้องกันส่วนบุคคล
  การป้องกันเชิงนโยบาย
5. จังหวัดในข้อใดต่อไปนี้มีจำนวนเรือประมงที่จดทะเบียนฯในปี 2557 มากที่สุด ในประเทศไทย
  ตราด
  ระยอง
  ปัตตานี
  สงขลา
6. ข้อใดต่อไปนี้เป็นบทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ทางทะเล
  ตรวจสุขภาพนักดำน้ำและรักษาเมื่อได้รับการเจ็บป่วย
  ดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วย Hyperbaric oxygen
  การให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ระยะไกล (Telemedical service)
  ถูกทุกข้อ
7. MLC2006 กำหนดให้ใบรับรองแพทย์คนเรือมีอายุได้มากที่สุดเท่าใด
  6 เดือน
  1 ปี
  2 ปี
  5 ปี
8. กําลังพลที่ทํางานพ่นทรายในการขัดเรือ มีโอกาสเกิดโรคใดมากที่สุด
  โรคระบบประสาท
  โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
  โรคระบบหายใจ
  โรคทางสายตา
9. อาการท้องเสียรุนแรงที่พบบ่อยในผู้โดยสารของเรือสำราญ มีสาเหตุมาจากข้อใด
  Norovirus
  Rotavirus
  E. coli
  Enterovirus
10. การออกเรือเป็นเวลานาน เช่น เดินทางไปกับเรือขนส่งสินค้าข้ามประเทศ มีโอกาสได้รับสิ่งคุกคามใดแตกต่างจากกิจกรรมอื่น
  สิ่งคุกคามทางเคมี
  สิ่งคุกคามทางกายภาพ
  สิ่งคุกคามทางชีวภาพ
  ไม่มีข้อใดถูก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile