แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. พลังงานที่ต้องการใน 1 วัน ถ้าคิดเป็น 100 ส่วน ควรได้จากคาร์โบไฮเดรตกี่ส่วน
  12 - 15
  25 - 30
  45 - 55
  55 - 63
2. วิตามินในข้อใดที่มีหน้าที่เหมือนกัน
  B1,? B2,? B6
  B1,? B2,? ไนอะซิน
  A, D, E, K
  B1,? B5, B6,? B12
3. น้ำตาลชนิดใดไม่ให้ผลเป็นตะกอนสีแดงอิฐ? เมื่อทดสอบด้วยสารละลายเบเนดิกต์
  น้ำตาลแลกโตส
  น้ำตาลมอลโตส
  น้ำตาลซูโครส
  น้ำตาลฟรุกโตส
4. คู่ใดที่สามารถรวมตัวกันเป็นไขมันได้
  แอลกอฮอล์กับกรดอะมิโน
  กลีเซอรอลกับกรดอะมิโน
  ด่างกับกรดไขมัน
  กลีเซอรอลกับกรดไขมัน
5. เอนไซม์ในน้ำย่อยมีองค์ประกอบที่สำคัญคือข้อใด
  เกลือแร่
  น้ำ
  กรดไขมัน
  กรดอะมิโน
6. ธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ได้แก่
  คาร์บอน? ไฮโดรเจน? ออกซิเจน
  คาร์บอน? ไฮโดรเจน? ไนโตรเจน
  คาร์บอน? ไฮโดรเจน? ออกซิเจน ไนโตรเจน
  ไฮโดรเจน? ไนโตรเจน ออกซิเจน
7. ถ้าต้องการทราบว่าอาหารชนิดหนึ่งมีโปรตีนเป็นส่วนประกอบหรือไม่ จะทดสอบโดยใช้สารใด
  ไอโอดีน
  เบเนดิกต์
  กรดไนตริก
  ฟีนอล์ฟาลีน
8. การรับประทานงาดำมากๆ จะได้แร่ธาตุอะไรกับร่างกายมาก
  I
  K
  Fe
  Mg
9. สมศรีต้องการพลังงานวันละประมาณ 2,400 กิโลแคลอรี สมศรีควรได้รับพลังงานจากไขมันประมาณกี่กิโลแคลอรีต่อวัน
  240 กิโลแคลอรี
  480 กิโลแคลอรี
  600 กิโลแคลอรี
  2,400 กิโลแคลอรี
10. การขาดวิตามินในข้อใดที่มีผลให้เส้นเลือดเปราะบาง
  C
  E
  K
  B รวม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile