เรื่อง สัตว์แพร่พันธุ์ ป.5 ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่เป็นการสืบพันธุ์
  ไฮดราแตกหน่อเป็นตัวใหม่
  ตุ๊กแกงอกหางที่ขาดขึ้นมาใหม่
  อะมีบาแบ่งเซลล์เป็น 2 ส่วน
  พลานาเรียงอกส่วนที่ขาดจากตัวเดิมเป็นตัวใหม่
2. ข้อใดเป็นการผสมเทียมโค
  นำน้ำเชื้อและไข่มาผสมกันในภาชนะ
  ผสมน้ำเชื้อและไข่ฉีดเข้าไปในมดลูกของโคเพศเมีย
  ฉีดน้ำเชื้อเข้าไปในมดลูกของโคเพศเมียในระยะที่มีการตกไข่
  นำไข่ของโคเพศเมียฉีดเข้าไปในร่างกายของโคเพศผู้
3. ปลากัดเพศผู้กอดรัดปลากัดเพศเมีย แสดงถึงสิ่งใด
  การต่อสู้
  การขออาหาร
  อำพรางศัตรู
  ต้องการผสมพันธุ์
4. ข้อใดเป็นการผสมเทียม
  สัตว์ต่างชนิดกันผสมพันธุ์กัน
  สัตว์เพศผู้ปล่อยน้ำเชื้อในสัตว์เพศเมีย
  สัตว์ที่มี 2 เพศในตัวเดียวกันผสมพันธุ์ภายในตัวเอง
  การนำน้ำเชื้อของสัตว์เพศผู้มาผสมกับเซลล์ไข่ของสัตว์เพศเมีย โดยมนุษย์เป็นผู้ทำ
5. ข้อใดเป็นการผสมเทียมสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายใน
  รีดไข่มาผสมในตัวพ่อพันธุ์
  รีดน้ำเชื้อมาฉีดในมดลูกแม่พันธุ์
  รีดน้ำเชื้อและไข่มาผสมในภาชนะ
  ไม่มีข้อถูก
6. เหตุใดจึงต้องมีการขยายพันธุ์สัตว์
  เพื่อเพิ่มจำนวน
  เพื่อให้เกิดสายพันธุ์ใหม่
  เพื่อให้สัตว์มีรูปร่างเปลี่ยนไป
  เพื่อให้สัตว์มี 2 เพศ ในตัวเดียวกัน
7. พฤติกรรมของสัตว์ในข้อใด ไม่เป็นการตอบสนองต่ออุณหภูมิ
  กบหลบอยู่ในที่อยู่อาศัยโดยไม่กินอาหาร
  นกสร้างขนหนาเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น
  นกอพยพหาที่อยู่ใหม่ในฤดูหนาว
  นกยูงรำแพนหางอย่างสวยงาม
8. ข้อใดเป็นการเตือนภัยศัตรูของงูจงอาง
  ขดตัว
  ชูหาง
  แผ่แม่เบี้ย
  เลื้อยวนเป็นวงกลม
9. ปูจะขู่ศัตรูโดยวิธีใด
  หดตัว
  พองตัว
  ส่งเสียงร้อง
  ชูก้าม
10. สัตว์ในข้อใดไม่สามารถพรางตัวได้
  ตุ๊กแก
  ตั๊กแตน
  กิ้งก่า
  กระรอก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile