ระบบย่อยอาหาร ระดับประถมศึกษา

ระบบย่อยอาหาร คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ถ้าตัดถุงน้ำดีทิ้ง ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทใด
  ข้าวมันไก่
  สลัดผลไม้
  นมพร่องมันเนย
  ข้าวผัดกุ้ง
2. อาหารจำพวกโปรตีนถูกย่อยเชิงเคมีครั้งแรกที่อวัยวะใด
  ปาก
  กระเพาะอาหาร
  ลำไส้เล็ก
  ลำไส้ใหญ่
3. ข้อใดจัดเป็นการย่อยเชิงกล
  การบดเคี้ยว
  การบีบคลายของกระเพาะอาหาร
  การแตกตัวของไขมันโดยน้ำดี
  ก และ ข
4. อวัยวะในระบบย่อยอาหารประกอบด้วย
1: ปาก 2: หลอดอาหาร 3: กระเพาะอาหาร 4: ลำไส้เล็ก 5: ลำไส้ใหญ่
อาหารที่เรารับประทานจะไม่ถูกย่อยในอวัยวะใด
  1 และ 2
  2 และ 5
  3 และ 4
  4 และ 5
5. อวัยวะใดในระบบทางเดินอาหารที่ไม่มีการย่อยเชิงเคมี
  ปาก
  หลอดอาหาร
  กระเพาะอาหาร
  ลำไส้เล็ก
6. ข้อใดต่อไปนี้จับคู่ได้ไม่ถูกต้อง
  ต่อมน้ำลาย -- อะไมเลส
  ตับอ่อน – น้ำดี
  กระเพาะอาหาร – เปปซิน
  ลำไส้เล็ก – ซูเครส
7. ในน้ำลายคนจะมีเอนไซม์ใด และทำหน้าที่ย่อยอาหารประเภทใด
  ไลเปส-ไขมัน
  เปปซิน-โปรตีน
  มอลเทส-มอลโทส
  อะไมเลส-คาร์โบไฮเดรต
8. 1. ไขมันถูกย่อยทางเคมีครั้งแรกที่ลำไส้เล็ก 2. น้ำลายในปากจะย่อยแป้งให้เป็นกลูโคส 3. โปรตีนย่อยทางเคมีครั้งแรกที่กระเพาะอาหาร 4. วิตามินถูกย่อยที่ลำไส้เล็ก
ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  1, 2
  1, 3
  2, 3
  2, 4
9. อวัยวะในระบบย่อยอาหารประกอบด้วย
1: ปาก 2: หลอดอาหาร 3: กระเพาะอาหาร 4: ลำไส้เล็ก 5: ลำไส้ใหญ่
อวัยะใดในระบบย่อยอาหารที่มีการย่อยเชิงเคมี
  1, 2, 3
  1, 3, 4
  1, 3, 5
  ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดกล่าวถึงตับ ไม่ถูกต้อง
  เป็นแหล่งใหญ่สุดที่ผลิตน้ำย่อย
  เป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
  สร้างน้ำดี
  กำจัดของเสีย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS