O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1/9

,https://sites.google.com/site/mote823/daw-hold-xeksar,วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หากนักเรียนต้องการถนอมรักษาหน้าจอคอมพิวเตอร์ นักเรียนควรใช้โปรแกรมใด
  Uninstaller
  Screen Saver
  Disk Scanner
  File Manager
2. ข้อใดกล่าวถึงเครือข่ายอินทราเน็ต (Intranet) ได้ถูกต้องที่สุด
  เครือข่ายที่เชื่อมต่อภายในเมือง
  เครือข่ายที่ใช้ภายในองค์กรเท่านั้น
  เครือข่ายที่คล้ายอินเทอร์เน็ตแต่ใช้เฉพาะสมาชิกองค์กร
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อถึงกันทั่วโลก
3. สัญลักษณ์ในข้อใด มิใช่ โปรแกรมที่อยู่ในกลุ่มซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป
  logoAVG
  logoไมโครซอฟต์ เอกเซล
  logoไมโครซอฟต์ แอนตี้ไวรัส
  logoไมโครซอฟต์ เพาเวอร์พอยต์
4. น้อยต้องการบันทึกข้อมูลเพื่อนนักเรียนมัธยมปลายของตนเองโดย ใส่รายละเอียดที่เป็น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และวันเกิด น้อยควรเลือกใช้โปรแกรมใดช่วยในการจัดการเก็บข้อมูลดังกล่าว
  Microsoft Access
  Adobe Premiere
  Microsoft PowerPoint
  Windows Media Player
5. ข้อใดเป็นโปรแกรมสำหรับการสนทนาโต้ตอบบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมด
  "MSN, Line"
  "Skype, PowerDVD"
  "PowerPoint, Twitter"
  "Nero Express, Windows Media Player"
6. ตามมาตรฐานการจัดการกระบวนการเชื่อมต่อสื่อสาร ระหว่างระบบเปิด (Open System Interconnection : OSI) การควบคุมข้อมูลถูกส่งผ่านจากต้นทางไปยังปลายทางด้วยเส้นทางที่เหมาะสม เกิดขึ้นในเครือข่ายชั้นใด
  ชั้นขนส่ง ( transport )
  ชั้นเครือข่าย ( network layer )
  ชั้นกายภาพ (physical layer )
  ชั้นเชื่อมโยงข้อมูล ( data link layer )
7. ชมพู่นั่งชมรายการโทรทัศน์ทุกเช้าก่อนไปทำงาน จากข้อความดังกล่าวเป็นการสื่อสารแบบใด
  แบบขนาน
  แบบสื่อสารทางเดียว
  แบบสื่อสารสองทางเต็มอัตรา
  แบบสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา
8. สัญลักษณ์ในข้อใดเป็นโปรแกรมสำหรับใช้บีบอัดไฟล์
  logo ไฟร์วอล
  logoแอนตี้ไวรัส
  logoแอนตี้ไวรัส
  logoวินซิป
9. ระบบปฏิบัติการในข้อใดเป็นระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย
  Windows Server
  Windows 2000
  Windows Vista
  Windows 2010
10. สื่อกลางที่ใช้กันมากในการสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายแลนคือข้อใด
  สายโทรศัพท์
  สายคู่บิดเกลียว
  สายโคนแอกเชียล
  สายเส้นใยนำแสง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile