วิชางานประดิษฐ์ ป.6

วิชางานประดิษฐ์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. วัสดุที่จะนำมาใช้ในงานประดิษฐ์ควรมีลักษณะอย่างไร
  หาง่ายในท้องถิ่น
  มีเพียงชิ้นเดียว
  นำเข้าจากต่างประเทศ
  มีราคาแพง
2. การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ผู้ประดิษฐ์จะต้องมีความสามารถในด้านใด
  ความรวดเร็ว
  การตลาด
  มนุษยสัมพันธ์
  ความคิดสร้างสรรค์
3. ถ้าต้องการใช้สีให้มีความรู้สึกว่าวัสดุนั้นอยู่ใกล้เข้ามา ควรเลือกใช้สีอะไร
  สีเทา
  สีฟ้า
  สีส้ม
  สีเขียว
4. หลักการเลือกวัสดุมาใช้ในงานประดิษฐ์คือข้อใด
  ความประหยัด
  ความสวยงาม
  ความโอ่อ่า
  ความพอใจ
5. กระบวนการออกแบบและกระบวนการเทคโนโลยี สัมพันธ์กันในขั้นตอนใด
  กำหนดความต้องการ
  ออกแบบและปฏิบัติ
  หาวิธีแก้ปัญหา
  ประเมินผลงาน
6. ข้อใดใช้หลักการของความสมดุลในการประดิษฐ์มากที่สุด
  การจัดดอกไม้
  กล่องดินสอ
  ภาพแขวน
  ถาดผลไม้
7. ข้อใดจัดเป็นเครื่องมือสำหรับวัดระยะ
  ตะไบ
  สว่านมือ
  กบไสไม้
  ตลับเมตร
8. การทำงานประดิษฐ์ ควรเริ่มจากสิ่งใด
  ความประณีตในการทำงาน
  การวางแผนอย่างรอบคอบ
  การใช้เครื่องมืออย่างระมัดระวัง
  การตรวจสอบข้อบกพร่องของงาน
9. สีใดจะช่วยเพิ่มขนาดของวัตถุให้ใหญ่ขึ้น
  สีเทา
  สีเขียว
  สีม่วงแดง
  สีน้ำเงิน
10. การประดิษฐ์หมอนอิง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในห้องใด จึงจะเหมาะสมที่สุด
  ห้องครัว
  ห้องรับแขก
  ห้องพระ
  ห้องทำงาน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS