สอบ O-Net สังคมศึกษา ชุดที่24

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ปัจจัยที่ทำให้ชาวยุโรปในช่วงต้นของสมัยใหม่หันมาสนใจในเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์และความสามารถของมนุษย์มากยิ่งขึ้น
  การฟื้นฟูอำนาจของกษัตริย์
  การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
  การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์
  การปฏิวัติอุตสาหกรรม
2. เหตุการณ์ในข้อใดที่เกิดจากความขัดแย้งทางศาสนา
  ปากีสถานแยกตัวออกจากอินเดีย
  บังกลาเทศแยกตัวออกจากปากีสถาน
  สหรัฐอเมริกาแยกตัวออกจากอังกฤษ
  ประชาคมรัฐเอกราชแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียต
3. สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1789 คืออะไร
  ระบอบเก่า
  ชนชั้นกระฎุมพี
  กฎบัตรแมกนาคาร์ตา
  คำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง
4. อารยธรรมใดที่เป็นรากฐานสำคัญที่สุดของดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  จีน
  อินเดีย
  อิสลาม
  กรีก-โรมัน
5. สาเหตุใดที่รัฐบาลไทยในสมัยรัชกาลที่ 6 จึงห้ามส่งข้าวออกนอกในปี พ.ศ. 2462
  ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
  ดุลการค้าของประเทศเกินดุล
  เกิดวิกฤตการณ์ทางด้านการผลิตข้าว
  ข้าวภายในประเทศราคาสูงขึ้น
6. การคลี่คลายของสงครามเย็นเป็นผลมาจากเหตุการณ์ใด
  ชัยชนะของสหรัฐอเมริกาต่ออิรักในสงครามอ่าวเปอร์เซีย
  การล่มสลายของสหภาพโซเวียต
  การถอนทหารของสหรัฐอเมริกาออกจากอินโดจีน
  การถอนขีปนาวุธของสหภาพโซเวียตจากคิวบา
7. เหตุการณ์ใดที่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นฐานทัพปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกา
  สงครามเกาหลี
  สงครามมหาเอเชียบูรพา
  สงครามเวียดนาม
  สงครามอินโดจีน
8. สหรัฐอเมริกาประกาศสงครามกับเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เนื่องจากสาเหตุใด
  สหรัฐอเมริกาต้องการรักษาสันติภาพของโลก
  ผู้นำทางการเมืองคนสำคัญของสหรัฐอเมริกาถูกลอบสังหาร
  สหรัฐอเมริกาปฏิบัติตามพันธะสัญญาพันธมิตรที่ทำไว้กับอังกฤษ
  เยอรมนียิงเรือพาณิชย์อย่างไม่มีขอบเขต
9. การร่างรัฐธรรมนูญของอเมริกาเพื่อใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศ ที่ประชุมได้รับแนวความคิดมาจากใคร
  จอห์น ลอค มองเตสกิเออ
  อดัม สมิธ รุสโซ
  รุสโซ จอห์น ลอค
  โทมัส ฮอบส์ วอลแตร์
10. ข้อใดไม่ใช่สาระสำคัญของลัทธิไตรราษฎร์
  การจัดสรรที่ดินให้แก่ประชาชน
  การนำแนวคิดคอมมิวนิสต์มาประยุกต์ใช้
  การเปลี่ยนการปกครองประเทศเป็นระบบสาธารณรัฐ
  การโค่นล้มราชวงศ์แมนจูและการจัดตั้งรัฐบาลประชาชน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile