สอบ O-Net สังคมศึกษา ชุดที่24

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. กิจกรรมทางเศรษฐกิจใดที่ขยายตัวเป็นอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ 5
  การค้าของป่ า การทำป่ าไม้
  เหมืองแร่ อุตสาหกรรมน้ำตาล
  อุตสาหกรรมน้ำตาล การทำนา
  การทำนา การทำป่ าไม้
2. เหตุการณ์ในข้อใดที่เกิดจากความขัดแย้งทางศาสนา
  ปากีสถานแยกตัวออกจากอินเดีย
  บังกลาเทศแยกตัวออกจากปากีสถาน
  สหรัฐอเมริกาแยกตัวออกจากอังกฤษ
  ประชาคมรัฐเอกราชแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียต
3. สหรัฐอเมริกาประกาศสงครามกับเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เนื่องจากสาเหตุใด
  สหรัฐอเมริกาต้องการรักษาสันติภาพของโลก
  ผู้นำทางการเมืองคนสำคัญของสหรัฐอเมริกาถูกลอบสังหาร
  สหรัฐอเมริกาปฏิบัติตามพันธะสัญญาพันธมิตรที่ทำไว้กับอังกฤษ
  เยอรมนียิงเรือพาณิชย์อย่างไม่มีขอบเขต
4. เหตุการณ์ใดที่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นฐานทัพปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกา
  สงครามเกาหลี
  สงครามมหาเอเชียบูรพา
  สงครามเวียดนาม
  สงครามอินโดจีน
5. ข้อใดเรียงลำดับพัฒนาการในประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัยถึงอยุธยาได้อย่างถูกต้อง
  ศักดินา เทวราชา ธรรมราชา
  เทวราชา ธรรมราชา ศักดินา
  ธรรมราชา เทวราชา ศักดินา
  ธรรมราชา ศักดินา เทวราชา
6. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองของจีน
  นโยบายสี่ทันสมัย
  นโยบายสี่ขา
  เหตุการณ์วันที่สี่พฤษภาคม
  แก๊งสี่สหาย
7. ข้อใดไม่ใช่สาระสำคัญของลัทธิไตรราษฎร์
  การจัดสรรที่ดินให้แก่ประชาชน
  การนำแนวคิดคอมมิวนิสต์มาประยุกต์ใช้
  การเปลี่ยนการปกครองประเทศเป็นระบบสาธารณรัฐ
  การโค่นล้มราชวงศ์แมนจูและการจัดตั้งรัฐบาลประชาชน
8. สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1789 คืออะไร
  ระบอบเก่า
  ชนชั้นกระฎุมพี
  กฎบัตรแมกนาคาร์ตา
  คำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง
9. สาเหตุใดที่รัฐบาลไทยในสมัยรัชกาลที่ 6 จึงห้ามส่งข้าวออกนอกในปี พ.ศ. 2462
  ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
  ดุลการค้าของประเทศเกินดุล
  เกิดวิกฤตการณ์ทางด้านการผลิตข้าว
  ข้าวภายในประเทศราคาสูงขึ้น
10. การร่างรัฐธรรมนูญของอเมริกาเพื่อใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศ ที่ประชุมได้รับแนวความคิดมาจากใคร
  จอห์น ลอค มองเตสกิเออ
  อดัม สมิธ รุสโซ
  รุสโซ จอห์น ลอค
  โทมัส ฮอบส์ วอลแตร์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile