เรื่อง จำนวนและตัวเลข ป.4 ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 4,592,387 + 1,234,598 + 5,624,460 มีค่าเท่าใด
  11,451,445
  12,451,454
  13,451,445
  14,451,445
2. ยุภาซื้อที่ดินราคา 657,100 บาท ซื้อรถราคา 456,000 บาท รวมยุภาซื้อที่ดินและรถเป็นเงินกี่บาท
  1,013,100 บาท
  1,113,100 บาท
  1,213,100 บาท
  1,313,100 บาท
3. จำนวน 2 ล้าน 5 แสน 6 หมื่น 4 พัน 2 ร้อย 2 สิบ 9 หน่วย เขียนแทนด้วยตัวเลขไทยได้อย่างไร
  ๒,๔๕๕,๒๒๙
  ๒,๕๖๓,๒๒๙
  ๔,๕๖๔,๒๒๙
  ๒,๕๖๔,๒๒๙
4. 4,569,044 หลักร้อยคือตัวเลขใด
  5
  6
  4
  0
5. 235,489 ? 123,271 มีค่าเท่าใด
  212,218
  113,218
  112,218
  122,218
6. 234,672 + 225,926 มีค่าเท่าใด
  450,598
  460,598
  440,698
  420,598
7. 492,100 362,100 391,200 392,100 จำนวนใดวางผิดตำแหน่ง
  391,200
  362,100
  392,100
  492,100
8. 600,000 + 50,000 + 3,000 + 400 + 50 มีค่าเท่าไร
  645,350
  653,450
  655,350
  656,450
9. วิรัชซื้อรถมาราคา 258,900 บาท ขายให้วินัยในราคา 395,000 บาท วิรัชมีกำไรจากการขายรถกี่บาท
  136,100 บาท
  136,200 บาท
  137,100 บาท
  132,100 บาท
10. 700,390 เขียนในรูปกระจายได้อย่างไร
  700,000 + 300 + 90
  700,000 + 30,000 + 90
  700,000 + 30,000 + 900
  700,000 + 30,000 + 9,000
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile