เรื่อง จำนวนและตัวเลข ป.4 ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 4,592,387 + 1,234,598 + 5,624,460 มีค่าเท่าใด
  11,451,445
  12,451,454
  13,451,445
  14,451,445
2. วิรัชซื้อรถมาราคา 258,900 บาท ขายให้วินัยในราคา 395,000 บาท วิรัชมีกำไรจากการขายรถกี่บาท
  136,100 บาท
  136,200 บาท
  137,100 บาท
  132,100 บาท
3. 234,672 + 225,926 มีค่าเท่าใด
  450,598
  460,598
  440,698
  420,598
4. 612,345 + 123,459 + 412,590 มีค่าเท่าใด
  1,048,394
  1,148,394
  1,248,394
  1,348,394
5. สุธีซื้อบ้านราคา 3,560,000 บาท ซื้อรถราคา 275,000 บาท สุธีซื้อบ้านและรถรวมเป็นเงินกี่บาท
  3,835,000 บาท
  3,825,000 บาท
  2,835,000 บาท
  2,825,000 บาท
6. 345,957 ตัวเลขหลักพันคือตัวเลขใด
  50
  40,000
  5,000
  7
7. จำนวน 6 แสน 3 พัน 5 ร้อย 4 สิบ 3 หน่วย เขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกได้อย่างไร
  633,543
  603,543
  623,543
  604,543
8. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  456,780 > 455,780
  4,659,234 < 5,659,234
  125,948 = 125,948
  6,793,324 > 6,793,325
9. 54,710 54,720 .......... 54,740 จำนวนที่หายไปคือจำนวนใด
  540,710
  54,730
  54,750
  54,071
10. ข้อใดถูกต้อง
  569,650 > 569,750
  7,465,390 < 7,465,490
  125,670 = 126,670
  2,567,980 < 1,657,980
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile