ระบบย่อยอาหาร (Digestive system)

ระบบย่อยอาหาร คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. น้ำดี มีหน้าที่อย่างไร ?
  ย่อยไขมันในลำไส้เล็ก.
  ทำให้ไขมันแตกตัวเป็นเม็ดเล็ก ๆ.
  เป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการย่อยไขมัน.
  ย่อยโปรตีนที่ย่อยในกระเพาะไม่หมด
2. เอนไซม์ในน้ำลายเราเรียกว่าอะไร
  เปปซิน.
  เรนนิน.
  ไทยาลิน.
  ไลเปส
3. ขบวนการ peristalsis เกิดขึ้นบริเวณใด
  หลอดอาหาร.
  ลำไส้เล็ก.
  ลำไส้ใหญ่.
  ถูกทุกข้อ
4. เอนไซม์อะไมเลสทำงานได้ดีในสภาวะใด
  เป็นกลาง อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
  เป็นกรด อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส
  เป็นเบส อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส
  เป็นกลาง อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
5. การย่อยอาหารในปากข้อใดเ กิดได้น้อยที่สุดในปาก
  แป้งเป็น เดกซ์ตริน.
  เดกซ์ตริน เป็นมอลโตส.
  มอลโทสเป็นกลูโคส.
  . ไม่มีข้อถูก
6. ในน้ำลายของคนมีเอนไซม์ชนิดใด ?
  ไลเปส.
  ซูเครส.
  เปบซิน.
  อะไมเลส
7. ข้อควรปฏิบัติในการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้องคือข้อใด ?
  ลือกรับประทานอาหารที่ชอบเป็นประจำ.
  เลือกรับประทานอาหารเฉพาะอาหารที่มีราคาแพง.
  เลือกรับประทานอาหารผักและผลไม้ที่ปลอดสารพิษเท่านั้น.
  เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะกับเพศ วัย และสภาพร่างกาย
8. ผลที่ได้จากการย่อยอาหารด้วยเอนไซม์ไลเปสจากตับอ่อน ทำให้ได้สารอาหารตามข้อใด ?
  กรดไขมัน.
  กรดอะมิโน.
  น้ำตาลโมเลกุลคู่.
  น้ำตาลโมเลกุลเดียว
9. น้ำเมือกในกระเพาะอาหารทำหน้าที่อย่างไร ?
  ทำให้อาหารที่จะย่อยคลุกเคล้ากัน
  ช่วยย่อยโปรตีนในกระเพาะอาหาร
  หล่อลื่นและเคลือบผิวในกระเพาะอาหาร
  เอนไซม์ในกระเพาะอาหารทำงานได้ดีขึ้น
10. ต่อมน้ำลายมีกี่คู่ ทำหน้าที่สำคัญอย่างไร
  1 คู่ สร้างสารเมือก.
  2 คู่ หล่อลื่นอาหาร.
  3 คู่ สร้างน้ำย่อย.
  4 คู่ รับรสอาหาร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS