ระบบย่อยอาหาร (Digestive system)

ระบบย่อยอาหาร คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. อาหารส่วนที่เหลือจากการย่อย และส่วนที่ย่อยไม่ได้จะถูกกำจัดออกจากร่างกายทางอวัยวะใด ?
  ลำไส้เล็ก.
  ลำไส้ใหญ่.
  ผนังท่อหน่วยไต.
  กระเพาะปัสสาวะ
2. น้ำดี มีหน้าที่อย่างไร ?
  ย่อยไขมันในลำไส้เล็ก.
  ทำให้ไขมันแตกตัวเป็นเม็ดเล็ก ๆ.
  เป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการย่อยไขมัน.
  ย่อยโปรตีนที่ย่อยในกระเพาะไม่หมด
3. ส่วนของฟันที่เรามองเห็นในช่องปากคือส่วนใดของฟัน
  อีนาเมล
  ซีเมนตัม
  รากฟัน
  เนื้อฟัน
4. อวัยวะใดที่ไม่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการย่อยไขมัน ตรงกับข้อใด ?
  ตับ.
  ตับอ่อน.
  ลำไส้เล็ก.
  กระเพาะอาหาร
5. ต่อมน้ำลายมีกี่คู่ ทำหน้าที่สำคัญอย่างไร
  1 คู่ สร้างสารเมือก.
  2 คู่ หล่อลื่นอาหาร.
  3 คู่ สร้างน้ำย่อย.
  4 คู่ รับรสอาหาร
6. อะไมเลส จะทำหน้าที่ย่อยอาหารประเภทใด
  โปรตีน
  คาร์โบไฮเดรต
  ไขมัน
  ย่อยได้มากกว่า 1 ชนิด
7. น้ำเมือกในกระเพาะอาหารทำหน้าที่อย่างไร ?
  ทำให้อาหารที่จะย่อยคลุกเคล้ากัน
  ช่วยย่อยโปรตีนในกระเพาะอาหาร
  หล่อลื่นและเคลือบผิวในกระเพาะอาหาร
  เอนไซม์ในกระเพาะอาหารทำงานได้ดีขึ้น
8. ขบวนการ peristalsis เกิดขึ้นบริเวณใด
  หลอดอาหาร.
  ลำไส้เล็ก.
  ลำไส้ใหญ่.
  ถูกทุกข้อ
9. น้ำย่อยจากตับอ่อนประกอบด้วยเอนไซม์ชนิดใด ?
  ไลเปส และทริปซิน.
  ไลเปส อะไมเลส และทริปซิน.
  ไลเปส เปบติเคส และอะไมเลส.
  ไลเปส อะไมเลส เปบติเคส และทริปซิน
10. น้ำดีผลิตจากอวัยวะใด ?
  ตับ.
  ตับอ่อน.
  ลำไส้เล็ก.
  กระเพาะอาหาร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS