วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 3200-0011

วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เมื่อนักเรียนได้รับข้อความต่อไปนี้ในช่องทางแชท Facebook และ Line นักเรียนคิดว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร ?เดือนนี้เป็นเดือนพิเศษ มี 5 ศุกร์ 5 เสาร์ 5 อาทิตย์ 888 ปีจะมีครั้ง เรียกว่าถุงเงิน ตามตำราฮวงจุ้ยส่งต่อ 5คน จะโชคดี?
  ส่งต่อให้ครบ 5 คน จะได้โชคดี
  ส่งต่อให้ครบ 5 คน จะได้โชคลาภ
  เก็บไว้คนเดียว ไม่บอกใคร
  ควรปรึกษาครูหรือผู้ปกครอง
2. สิ่งใดที่หุ่นยนต์ไม่สามารถทำได้
  การเปิดกล่องระเบิด
  การเลือกผลไม้
  การก่อการร้าย
  การปอกเลือกไข่ต้ม
3. ไวรัสคอมพิวเตอร์ส่งผลกระทบอย่างไรต่อสังคม
  เกิดความไม่เสมอภาค
  เพิ่มปัญหาสิ่งแวดล้อม
  เกิดความเสียหายแก่ข้อมูล
  เพิ่มจำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์
4. น้องมิ้นจะคอยช่วยเหลือเพื่อนและให้คำปรึกษาเพื่อนตลอดในยามที่เพื่อนมีปัญหา น้องมิ้นมีความรับผิดชอบในด้านใด
  ความรับผิดชอบต่อตนเอง
  ความรับผิดชอบต่อครอบครัวและเพื่อน
  ความรับผิดชอบต่อชุมชน
  ถูกทุกข้อ
5. เหตุใดเราจึงต้องพัฒนาหน่วยงาน ทางด้านเทคโนโลยีภายในองค์กร
  เพราะการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงของโลก
  เพราะเทคโนโลยีคือส่วนหนึ่งในชีวิต
  เพิ่มความสามารถในการทำงานขององค์กร
  ถูกทุกข้อ
6. ข้อใดเขียนคำว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ถูกต้อง
  Techno Information
  Information Techno
  Technology Information
  Information Technology
7. ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีกี่ยุทธศาสตร์
  3 ยุทธศาสตร์
  5 ยุทธศาสตร์
  7 ยุทธศาสตร์
  9 ยุทธศาสตร์
8. บุคคลใดต่อไปนี้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้องที่สุด
  สารัส Hack ข้อมูลของบริษัทแห่งหนึ่ง
  พรสุดาลบข้อมูลที่ไม่ใช่ของตนออกจากเครื่อง
  ริณณี ใช้ E-mail ส่งหาเพื่อนหลาย ๆ คนแทนการส่งจดหมายธรรมดา
  อารีรัตน์เก็บจดหมายที่เพื่อนส่งมาทุกฉบับ
9. นักเรียนคิดว่าข้อใดหมายถึงเทคโนโลยีสื่อประสม
  การใช้เทคโนโลยีพร้อมกันหลายคน
  การนำเสนอข้อมูลหลายรูปแบบพร้อมกัน
  การนำเสนอข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
  การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
10. เราสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ บนระบบปฏิบัติการ Android ได้จากที่ใด
  Google Play Store
  Google Store
  Google app Store
  Google app
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS