วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ รหัสวิชา 3204-2005

วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เมื่อทำการสร้างเว็บ Blogger เรียบร้อยแล้วจะทำการทดสอบการแสดงผลเว็บต้องเลือกที่ใด
  บันทึกและอัพเดต
  สร้างหน้าเว็บใหม่
  ดูบล๊อก
  แก้ไขข้อมูล
2. หากต้องการเพิ่มลูกเล่นเพิ่มเติมให้กับ Blogger จะต้องแทรกคำสั่ง code ที่ใด
  ค้นหาข้อมูล
  หน้าเว็บ
  ส่วนของเนื้อหา
  html
3. Web Browser คือข้อใด
  โปรแกรมค้นหาไฟล์ในคอมพิวเตอร์
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์
  โปรแกรมสแกนไวรัส
  โปรแกรมดูหนังและฟังเพลง
4. การวางโครงสร้างเว็บไซต์ มีลักษณะตามข้อใด
  การกำหนดปัญหา
  การปรับปรุงแก้ไขระบบ
  การวางแผน การจัดลำดับขั้นตอนการทำงาน
  การประเมินผลงาน
5. การใช้งาน Web Blogger จะต้องมีสิ่งใดเป็นอันดับแรก
  Web Browser
  รูปภาพและข้อมูล
  ชื่อบัญชี Gmail และรหัสผ่าน
  Facebook
6. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้ต้องมีการปรับแต่งภาพ ตกแต่งหน้าเว็บเพจ
  เพื่อให้เว็บเพจน่าสนใจและสร้างความดึงดูดจากผู้ใช้งาน
  มีเนื้อหาน้อย
  เพื่อให้มีการโหลดหน้าเว็บเพจเร็วขึ้น
  เว็บเพจมีความถูกต้องมากขึ้น
7. หากต้องการเพิ่มหน้าเว็บบล็อกเพิ่มเติมจะต้องสร้างหน้าเว็บที่ส่วนใด
  บทความ
  รูปแบบ
  ทีม
  หน้าเว็บ
8. ข้อใด้คือข้อดีของการสร้างเว็บบล็อก
  สามารถออกแบบเองได้ทุกส่วนของเว็บไซต์
  ใช้งานง่ายไม่มีค่าใช้จ่าย
  กำหนดโดเมนเนมของเว็บได้ตามต้องการ
  ต้องชำระค่าบริการก่อนจึงจะสามารถสร้างเว็บได้
9. ข้อใดคือนามสกุลไฟล์ภาพที่นำมาใช้ในการตกแต่งเว็บเพจ
  .TIF
  .GIF
  .SWF
  .MP4
10. ข้อใดคือลักษณะการออกแบบหน้าเว็บเพจในโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
  สร้างไฟล์ตามความต้องการ
  สร้างไฟล์ส่วนประกอบของเว็บเพจทีละส่วน
  แบ่งพื้นที่ต่าง ๆ ออกเป็นส่วน ๆ อย่างชัดเจน
  ออกแบบหน้าเว็บเพจได้โดยไม่ต้องทราบขนาดของหน้าเว็บเพจ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS