วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ รหัสวิชา 3204-2005

วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือการแทรกไฟล์ Flash
  การนำภาพเคลื่อนไหวมาตกแต่งบนหน้าเว็บเพจ
  การแทรกรูปภาพ
  การนำไฟล์เสียงมาตกแต่งให้กับหน้าเว็บเพจ
  การนำไฟล์วิดีโอมาตกแต่งให้กับหน้าเว็บเพจ
2. HTML ย่อมาจากข้อใด
  Hyper Test Markup Language
  Hyper Text Markup Language
  Hyper Text Markup Land
  Hyper Text Mark Language
3. การปรับแต่งขนาดหลังจากแทรกรูปภาพ สามารถปรับแต่งได้ที่ใด
  Library
  Insert
  Properties
  Window
4. ข้อใดคือลักษณะการออกแบบหน้าเว็บเพจในโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
  สร้างไฟล์ตามความต้องการ
  สร้างไฟล์ส่วนประกอบของเว็บเพจทีละส่วน
  แบ่งพื้นที่ต่าง ๆ ออกเป็นส่วน ๆ อย่างชัดเจน
  ออกแบบหน้าเว็บเพจได้โดยไม่ต้องทราบขนาดของหน้าเว็บเพจ
5. www.pvcc.ac.th คือโดเมนเนมขององค์กรประเภทใด
  สถาบันการศึกษา
  องค์กรของเอกชน
  องค์กรทางทหาร
  องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร
6. ข้อใดคือนามสกุลของไฟล์ Flash
  .PNG
  .JPEG
  .MOV
  .SWF
7. การใช้งาน Web Blogger จะต้องมีสิ่งใดเป็นอันดับแรก
  Web Browser
  รูปภาพและข้อมูล
  ชื่อบัญชี Gmail และรหัสผ่าน
  Facebook
8. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับการบันทึกไฟล์เป็นไฟล์ HTML
  การบันทึกเป็นไฟล์ภาพ PNG
  การนำไฟล์ที่ได้จากการออกแบบในโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ออกไปใช้งานในการพัฒนาเว็บเพจ
  การนำไฟล์ที่ได้ออกแบบมาใช้ในงาน Graphic
  ไฟล์ที่ได้จากการบันทึกไม่สามารถเปิดในโปรแกรม Web Browser ได้
9. โปรแกรม Adobe Flash CS6 คือข้อใด
  โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ เช่น การ์ตูน วิดีโอ
  โปรแกรมสร้างเว็บเพจ
  โปรแกรมตกแต่งภาพ
  โปรแกรมนำเสนองาน
10. ข้อใดหมายถึง Portable Network Graphics (.PNG)
  รูปแบบไฟล์ที่มีขนาดเล็กและมีคุณภาพต่ำ สามารถเคลื่อนไหวได้
  รูปแบบไฟล์ภาพที่นิยมนำมาใช้ในการปรับแต่งภาพ สามารถทำให้พื้นหลังของภาพโปร่งใสได้
  รูปแบบของไฟล์ภาพที่มีความละเอียดหรือคุณภาพสูงสามารถเรียกดูได้ทุกเว็บเบราว์เซอร์
  รูปแบบของไฟล์วิดีโอแบบ 3 มิติ สามารถแสดงบนโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ได้ดี
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS