แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

,คำชี้แจง คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การใช้อินเทอร์เน็ตในข้อใด ที่สามารถนำไปสู่ปัญหาการเกิดอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
  การแลกเปลี่ยนคลิปลามกอนาจาร
  การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์
  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนเว็บบอร์ด
  การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวลงในไดอารีออนไลน์
2. อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นจากหน่วยงานใด
  กระทรวงยุติธรรม
  หน่วยสืบราชการลับ
  สถานฑูต
  กระทรวงกลาโหม
3. อินเทอร์เน็ตมีชื่อเดิมว่าอย่างไร
  อินทราเน็ต
  อาร์พาเน็ต
  อัลเทอร์เน็ต
  เน็ตเวิร์ค
4. การกระทำข้อใด ไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ต
  การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร
  การนำข้อมูลของบุคคลอื่นออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน
  การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อล่อลวงหญิงสาวไปทำงานต่างประเทศ
  การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข่าวที่น่าสนใจทั่วๆ ไป
5. ชื่อของเว็บไซต์ที่ลงท้ายด้วย .ac.th ตรงกับข้อใด *
  เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับผู้ให้บริการเครือข่ายในประเทศไทย
  เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการศึกษาไทย
  เป็นเว็บไซต์ที่เป็นหน่วยงานเอกชน
  เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับองค์กรของรัฐในประเทศไทย
6. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบทางบวกของอินเทอร์เน็ต
  การละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล
  สะดวกในการติดต่อสื่อสารในเครือข่ายขนาดใหญ่
  พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน
  พัฒนาคุณภาพการศึกษา
7. ประเทศใดเป็นผู้ริเริ่มใช้อินเทอร์เน็ต
  สหรัฐอเมริกา
  ญี่ปุ่น
  อังกฤษ
  ไทย
8. อินเตอร์เน็ตหมายถึงอะไร
  การค้นหาข้อมูลในไซเบอร์
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
  กลุ่มของคอมพิวเตอร์
  การติดต่อสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์
9. ข้อควรระวังในการสนทนาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คือข้อใด
  ไม่บอกข้อมูลส่วนตัว
  ไม่ใช้คำหยาบคาย
  ไม่เผยแพร่ข้อมูลของบุคคลอื่น
  ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบทางลบของอินเทอร์เน็ต
  เกิดช่องว่างระหว่างคนในสังคม
  ก่อให้เกิดความเครียดของคนในสังคม
  การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน
  เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งไปสู่อีกสังคมหนึ่ง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile