จำนวนเชิงซ้อน [ รากที่สอง z1/2

,แบบทดสอบเรื่องรากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. รากที่ 2 ของ – 3 ตรงกับข้อใด
  3i , -3i
  3 , - 3


2. ข้อใดเป็นรากที่สองของ

3. ข้อใดเป็นรากที่สองของ

4. รากที่สองของ – 2i ตรงกับข้อใด
  - 1 + i , 1 - i
  1 + i , - 1 - i
  1 - i , - 1 - i
  1 + i , - 1 + i
5. ข้อใดเป็นรากที่สองของ

6. รากที่สองของ – 9 ตรงกับข้อใด
  3 , - 3
  3i , -3i


7. ข้อใดเป็นรากที่สองของ

8. รากที่ 2 ของ –1 ตรงกับข้อใด
  i , - i
  1 , -1


9. ข้อใดเป็นรากที่สองของ

10. รากที่สองของ – i ตรงกับข้อใด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile