แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเขียนโปรเเกรม วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5

,ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดต่อไปนี้คือความหมายของภาษาคอมพิวเตอร์
  โปรเเกรมหรือชุดคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน
  โปรเเกรมที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์
  โปรเเกรมที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์
  โปรเเกรมที่ใช้สื่อสารระหว่างโปรเเกรมเมอร์กับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์
2. ข้อใดต่อไปนี้เป็นส่วนเเรกของการเขียนโปรเเกรมภาษาซี
  เฮดเดอร์ไฟล์ (Header File)
  ฟังก์ชัน (Function)
  ส่วนกำหนดตัวแปร (Declaration)
  ส่วนตัวโปรเเกรม (Body)
3. โครงสร้างการเขียนโปรเเกรมภาษาคอมพิวเตอร์มีกี่ระดับ
  1 ระดับ
  2 ระดับ
  3 ระดับ
  4 ระดับ
4. อุปกรณ์ใดในคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยความจำหลัก
  CPU
  Harddisk
  RAM
  Monitor
5. ตัวแปรภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดใดที่แปลคำสั่งได้ทีละคำสั่ง
  คอมไพเลอร์
  อินเทอร์พรีเตอร์
  อินทีเจอร์
  อินดีไซต์
6. ภาษาคอมพิวเตอร์รูปแบบใดที่เหมาะสมกับงานด้านธุรกิจ
  ภาษาฟอร์เเทรน (FORTRAN)
  ภาษาโคบอล (COBOL)
  ภาษาซี (C)
  ภาษาเครื่อง (MACHINE LANGUAGE)
7. ข้อมูลชนิดใดต่อไปนี้เป็นข้อความ
  15

  15

8. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อมูลในภาษาซี
  เลขจำนวนเต็ม
  ตัวอักษร
  ข้อความ
  รูปภาพ
9. ข้อใดต่อไปนี้เป็นโปรเเกรมที่ใช้ในการเขียนโปรเเกรมภาษาซี
  Microsoft word
  Microsoft Power Point
  Dev-C++
  IE
10. ภาษาคอมพิวเตอร์รูปแบบใดที่เหมาะกับงานด้านวิทยาศาสตร์
  ภาษาฟอร์เเทรน (FORTRAN)
  ภาษาโคบอล (COBOL)
  ภาษาซี (C)
  ภาษาเครื่อง (MACHINE LANGUAGE)
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile