วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2204-2003

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สาย Lan มีกี่ประเภท
  2 ประเภท CAT 5/ CAT5e
  4 ประเภท CAT 1/ CAT 2 / CAT 3/ CAT 4
  6 ประเภท CAT 1/ CAT 2 / CAT 3/ CAT 4/ CAT 5/ CAT5e
  8 ประเภท CAT 1/ CAT 2 / CAT 3/ CAT 4/ CAT 5,5e/ CAT 6/ CAT 7/ CAT 8
2. ข้อใดบอกถึงความหมายของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องที่สุด
  การนำคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อกัน
  รูปแบบการเชื่อมต่อทางกายภาพของคอมพิวเตอร์
  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามคำสั่ง
  รูปแบบการทำงานร่วมกันในสถานที่ต่าง ๆ
3. ข้อใดบอกข้อแตกต่างของ Intranet และ extranet ได้ถูกต้องที่สุด
  เป็นเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์เหมือนกัน
  Intranet เป็นเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์แต่ extranet เป็นเครือข่ายแบบไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์
  เป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลกเหมือนกัน
  Intranet เป็นเครือข่ายภายในองค์กร แต่ extranet เป็นการเชื่อมต่อ Intranet ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
4. ข้อใดต่อไปนี้อธิบายลักษณะของสายแลน (UTP) ได้ถูกต้องที่สุด
  เป็นสายพลาสติกตีเกลียวกันเป็นคู่ 6 เส้น 3 คู่
  เป็นสายสัญญาณที่มีขนาดเล็กตีเกลียวเป็นคู่ 4 คู่ 8 เส้น
  เป็นสายทองแดงไม่มีฉนวนหุ้ม 4 คู่ 8 เส้น
  เป็นสายสัญญาณที่มีขนาดใหญ่ตีเกลียวเป็นคู่ 3 คู่ 6 เส้น
5. ข้อใดบอกถึงลักษณะของ Firewall ได้ถูกต้องที่สุด
  อุปกรณ์ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้
  ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ตรวจสอบและควบคุมข้อมูล
  อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์สองเครือข่ายเข้าด้วยกัน
  อุปกรณ์เลือกเส้นทางในการจัดส่งข้อมูลให้ไปถึงปลายทาง
6. ข้อใดบอกความหมายเครือข่ายแวน ได้ถูกต้องที่สุด
  ระบบเครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงกันติดตั้งและใช้งานในบริเวณใกล้เคียง
  เป็นเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแลนที่อยู่ห่างไกลกัน
  เครือข่ายแลนจำลองย่อยที่ถูกสร้างภายใต้เครือข่ายแลนจริง
  เป็นเครือข่ายที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุ 2.4 GHz ด้วยความเร็ว 11 Mbps
7. ข้อใดอธิบายลักษณะของ IP Address ได้ถูกต้องที่สุด
  เป็นกลุ่มตัวเลขและตัวอักษรที่ใช้ระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์
  เป็นหมายเลขที่มีลักษณะเดียวกันกับบาร์โค้ด
  เป็นหมายเลขที่ใช้ระบุตําแหน่งเครื่องและเป็นหมายเลขที่ไม่ซ้ำกัน
  เป็นกระบวนการแบ่งเป็นซับเน็ตของเครือข่าย
8. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  สร้างความทันสมัยในองค์กร
  ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย
  ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
  แบ่งปันทรัพยากรซึ่งกันและกัน
9. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของระบบเครือข่ายพื้นฐาน
  สายสัญญาณ
  โปรโตคอล
  เอกสารประกอบ
  เครื่องคอมพิวเตอร์
10. ข้อใดบอกถึงลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไคลแอนด์เซิร์ฟเวอร์ ได้ถูกต้องที่สุด
  มีคอมพิวเตอร์เครื่องหลักที่ทำหน้าที่ให้บริการแก่เครื่องลูก
  การกำหนดกลุ่มเครือข่ายย่อยในเครือข่ายหลักเดียวกัน
  การเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเข้าด้วยกันผ่านอินเทอร์เน็ต
  การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS