Bluetooth

,แบบทดสอบความเข้าใจในเรื่อง,PLC คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การต่อ Sensor Proximity Inductive ใช้ไฟเลี้ยงเท่าไหร่

  110 VAC
  24 VDC
  12 VDC
  220 VAC
2. คำสั่งนี้เรียกว่าอะไร

  หน้าคอนแทค ปกติปิด NC
  หน้าคอนแทค ปกติเปิด NO
  เคาท์เตอร์
  ทามเมอร์
3. ขา C1 หรือ common output ของ PLC KEYENCE NV-24DT ต้องต่อไปที่ไหน
  ไฟเลี้ยง 24VDC
  ไฟเลี้ยง 12VDC
  กราวด์
  0 V
4. PLC KEYENCE รุ่น KV-N24DT มีเอาต์พุตอินพุต ทั้งหมดกี่ขา

  เอาต์พุด 14 อินพุต 14
  เอาต์พุต 10 อินพุต 14
  เอาต์พุต 14 อินพุต 10
  เอาต์พุด 10 อินพุต 10
5. ข้อใดกล่าวถูกต้องในการเซฟไฟล์ Ladder ที่เขียนเสร็จแล้ว
  Save Project(S)>>เลือกที่เก็บไฟล์>>OK
  Save Project Ass(A)>>เลือกที่เก็บไฟล์>>OK
  New Project(N)>>เลือกที่เก็บไฟล์>>OK
  Open Project(O)>>เลือกที่เก็บไฟล์>>OK
6. Relay ภายนอก MY4N มีขาต่อใช้งานกี่แบบ

  2 NC NO
  3 NC NO COMMON
  4 NO NC COIL COMMON
  2 ไฟเลี้ยง กราวด์
7. การต่อ Sensor Photo PZ-V11 ใช้ไฟเลี้ยงเท่าไหร่

  220 VAC
  110 VAC
  24 VDC
  12VDC
8. ข้อใดกล่าวถูกต้องในการลงโปรแกรม KV Studio Ver
  Setup>>OK>>Install>>OK
  Setup>>OK>>Install>>OK>>OK
  Setup>>OK>>Install>>OK>>OK>>OK
  Setup>>OK>>Install>OK>>OK>>OK>>OK
9. คำสั่งนี้เรียกว่าอะไร

  หน้าคอนแทค ปกติปิด NC
  หน้าคอนแทค ปกติเปิด NO
  เคาท์เตอร์
  ทามเมอร์
10. ขา Coil Relay MY4N มีทั้งหมดกี่ขา

  2
  4
  6
  8
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile