แนวสอบ O-NET วิชาศิลปะ(ปี2550-2553) ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน
  ฟ้อนเล็บ ? ผู้แสดงสวมเล็บประกอบการแสดง
  ฟ้อนภูไท ? ผู้แสดงสวมเล็บประกอบการแสดง
  รองเง็ง ? ผู้แสดงสวมเล็บประกอบการแสดง
  โนรา ? ผู้แสดงสวมเล็บประกอบการแสดง
2. ข้อใดไม่ตำเป็นในการฝึกบรรเลงเครื่องดนตรี
  เรียนรู้เรื่องโน้ตเพลง
  เรียนรู้เรื่องจังหวะเพลง
  เรียนรู้เรื่องการทำเครื่องดนตรี
  เรียนรู้เรื่องวิธีการบรรเลงเครื่องดนตรี
3. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบจังหวะทั้งหมด
  ฉิ่ง ซึง
  จะเข้ กลองยาว
  กลองแขก ตะโพน
  กรับเสภา ปี่ชวา
4. ข้อใดเป็นตัวบอกระดับเสียงในบรรทัด 5 เส้น
  ตัวโน้ต
  กุญแจประจำหลัก
  ช่องในบรรทัด 5 เส้น
  เครื่องหมายกำหนดจังหวะ
5. ความพร้อมเพรียงในการเคลื่อนไหวของนาฏศิลป์ไทยเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบใด
  จังหวะ
  เนื้อร้อง
  ภาษาท่า
  นาฏยศัพท์
6. โน้ตดนตรีมีความสำคัญอย่างไร
  ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนความหมายเพลง
  ใช้เพื่อบ่งบอกความสามารถของผู้แต่ง
  ใช้สื่อสารกับผู้ฟัง
  ใช้บันทึกบทเพลง
7. ข้อใดเป็นคุณค่าของดนตรีไทย
  ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
  ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
  ช่วยให้ศิลปินมีรายได้พิเศษ
  ช่วยอนุรักษ์ภาษาไทย
8. หากต้องพากย์เป็นสิงโต ในนิทาน เรื่อง ราชสีห์กับหนู ควรใช้เสียงพากย์อย่างไร
  ใช้น้ำเสียงห้าวและดุดัน
  ใช้น้ำเสียงเล็กแหลม เบาๆ
  ใช้น้ำเสียงนุ่มๆ อ่อนหวาน
  ใช้น้ำเสียงแหบๆ ไอเป็นช่วงๆ
9. ข้อใดน่าจะเป็นบทสรุปของละครเรื่อง ?ชาวบ้านบางระจัน?
  รักชาติยิ่งชีพ
  พระคุณของแม่
  ทำดีได้ดีมีถมไป
  ธรรมะคือแสงสว่าง
10. ท่ารำข้อใดไม่ใช้ในการแสดงเซิ้งกระติบข้าว
  ท่าปั้นข้าว
  ท่าล้างมือ
  ท่าเช็ดมือ
  ท่าเกี่ยวข้าว
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile