เรื่อง การละครเบื้องต้น ป.5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การชมการแสดงนาฏศิลป์ ควรเตรียมตัวอย่างไร
  พักผ่อนให้เพียงพอ
  แต่งกายให้สวยงาม
  ชวนกันไปชมเป็นหมู่คณะ
  หาข้อมูลเกี่ยวกับการแสดง
2. ข้อใดเป็นละครที่ผู้แสดงต้องแต่งกายตามลักษณะเชื้อชาติ
  ละครเสภา
  ละครใน
  ละครนอก
  ละครพันทาง
3. ข้อใดจัดเป็นละครรำแบบดั้งเดิม
  ละครพันทาง
  ละครเสภา
  ละครชาตรี
  ละครร้อง
4. ผู้แสดงละครร้องล้วนๆ ต้องแต่งกายคล้ายกับผู้แสดงละครประเภทใด
  ละครเสภา
  ละครพันทาง
  ละครชาตรี
  ละครใน
5. ละครในและละครนอก เหมือนกันในข้อใด
  ตัวผู้แสดง
  เนื้อเรื่องที่ใช้แสดง
  เครื่องดนตรีที่บรรเลงประกอบ
  เครื่องแต่งกายของตัวละคร
6. ละครเสภา นอกจากจะใช้วงปี่พาทย์เครื่องห้าบรรเลงประกอบแล้ว ยังเพิ่มเครื่องดนตรีชิ้นใด
  ปี่นอก
  ฉาบเล็ก
  กรับ
  โหม่ง
7. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการชมการแสดงนาฏศิลป์
  เพื่อความสนุกสนาน
  เพื่อจับผิดนักแสดง
  เพื่อหาความรู้
  เพื่อชื่นชมการแสดง
8. ละครสังคีตแตกต่างจากละครร้องสลับพูด อย่างไร
  ละครร้องสลับพูด เน้นการร้องมากกว่าพูด
  ละครร้องสลับพูด เน้นการพูดมากกว่าร้อง
  ละครสังคีต เน้นการร้องมากกว่าพูด
  ละครสังคีต เน้นการพูดมากกว่าร้อง
9. ผู้แสดงที่ดี ต้องปฏิบัติตนอย่างไร
  โต้เถียงกับผู้ชม
  ไม่สนใจผู้ชม
  ยอมรับฟังความคิดเห็น
  ไม่ยอมรับข้อบกพร่อง
10. ละครพันทาง ไม่แสดงเรื่องใด
  ซุยถัง
  สามก๊ก
  สังข์ทอง
  ราชาธิราช
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile