เรื่อง การละครเบื้องต้น ป.5

เรื่อง คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของละครชาตรีในสมัยก่อน
  ใช้ผู้ชายแสดงล้วน
  มักแสดงเรื่องตลกขบขัน
  มีตัวละคร 3 ตัว
  นักแสดงไม่สวมเสื้อ
2. การชมการแสดงนาฏศิลป์ ควรเตรียมตัวอย่างไร
  พักผ่อนให้เพียงพอ
  แต่งกายให้สวยงาม
  ชวนกันไปชมเป็นหมู่คณะ
  หาข้อมูลเกี่ยวกับการแสดง
3. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการชมการแสดงนาฏศิลป์
  เพื่อความสนุกสนาน
  เพื่อจับผิดนักแสดง
  เพื่อหาความรู้
  เพื่อชื่นชมการแสดง
4. เรื่องที่ละครเสภานำมาแสดง มักเป็นเรื่องใด
  เรื่องจักรๆ วงศ์ๆ
  เรื่องจากนิทานพื้นบ้าน
  เรื่องจากพงศาวดาร
  เรื่องจากต่างประเทศ
5. ข้อใดเป็นละครที่ดัดแปลงมาจากละครของชาวตะวันตก
  ละครหลวงวิจิตรวาทการ
  ละครดึกดำบรรพ์
  ละครพันทาง
  ละครเสภา
6. ละครในและละครนอก เหมือนกันในข้อใด
  ตัวผู้แสดง
  เนื้อเรื่องที่ใช้แสดง
  เครื่องดนตรีที่บรรเลงประกอบ
  เครื่องแต่งกายของตัวละคร
7. ละครพันทาง ไม่แสดงเรื่องใด
  ซุยถัง
  สามก๊ก
  สังข์ทอง
  ราชาธิราช
8. ละครสังคีต จัดอยู่ในละครประเภทใด
  ละครรำปรับปรุงใหม่
  ละครรำแบบดั้งเดิม
  ละครพูด
  ละครร้อง
9. ผู้แสดงละครร้องล้วนๆ ต้องแต่งกายคล้ายกับผู้แสดงละครประเภทใด
  ละครเสภา
  ละครพันทาง
  ละครชาตรี
  ละครใน
10. เรื่องสามก๊ก เป็นเรื่องของชนชาติใด
  จีน
  พม่า
  มอญ
  อินโดนีเซีย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS