เรื่อง การละครเบื้องต้น ป.5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นละครที่ผู้แสดงต้องแต่งกายตามลักษณะเชื้อชาติ
  ละครเสภา
  ละครใน
  ละครนอก
  ละครพันทาง
2. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการชมการแสดงนาฏศิลป์
  เพื่อความสนุกสนาน
  เพื่อจับผิดนักแสดง
  เพื่อหาความรู้
  เพื่อชื่นชมการแสดง
3. ข้อใดจัดเป็นละครรำแบบดั้งเดิม
  ละครพันทาง
  ละครเสภา
  ละครชาตรี
  ละครร้อง
4. ขณะชมการแสดง ควรปฏิบัติตนอย่างไร
  โห่ร้องเมื่อไม่พอใจ
  คุยกับเพื่อนไปด้วย
  ชมอย่างตั้งใจ
  ขบเคี้ยวอาหารไปด้วย
5. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของละครชาตรีในสมัยก่อน
  ใช้ผู้ชายแสดงล้วน
  มักแสดงเรื่องตลกขบขัน
  มีตัวละคร 3 ตัว
  นักแสดงไม่สวมเสื้อ
6. ละครพันทาง ไม่แสดงเรื่องใด
  ซุยถัง
  สามก๊ก
  สังข์ทอง
  ราชาธิราช
7. ละครสังคีตแตกต่างจากละครร้องสลับพูด อย่างไร
  ละครร้องสลับพูด เน้นการร้องมากกว่าพูด
  ละครร้องสลับพูด เน้นการพูดมากกว่าร้อง
  ละครสังคีต เน้นการร้องมากกว่าพูด
  ละครสังคีต เน้นการพูดมากกว่าร้อง
8. ข้อใดเป็นละครที่ใช้ผู้หญิงแสดงล้วน
  ละครชาตรี
  ละครนอก
  ละครพันทาง
  ละครดึกดำบรรพ์
9. การชมการแสดงนาฏศิลป์ ควรเตรียมตัวอย่างไร
  พักผ่อนให้เพียงพอ
  แต่งกายให้สวยงาม
  ชวนกันไปชมเป็นหมู่คณะ
  หาข้อมูลเกี่ยวกับการแสดง
10. ละครสังคีต จัดอยู่ในละครประเภทใด
  ละครรำปรับปรุงใหม่
  ละครรำแบบดั้งเดิม
  ละครพูด
  ละครร้อง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile