เรื่อง การละครเบื้องต้น ป.5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ผู้แสดงละครร้องล้วนๆ ต้องแต่งกายคล้ายกับผู้แสดงละครประเภทใด
  ละครเสภา
  ละครพันทาง
  ละครชาตรี
  ละครใน
2. ละครเสภา เป็นละครประเภทใด
  ละครรำปรับปรุงขึ้นใหม่
  ละครรำแบบดั้งเดิม
  ละครร้อง
  ละครพูด
3. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการชมการแสดงนาฏศิลป์
  เพื่อความสนุกสนาน
  เพื่อจับผิดนักแสดง
  เพื่อหาความรู้
  เพื่อชื่นชมการแสดง
4. ข้อใดเป็นละครที่ดัดแปลงมาจากละครของชาวตะวันตก
  ละครหลวงวิจิตรวาทการ
  ละครดึกดำบรรพ์
  ละครพันทาง
  ละครเสภา
5. ละครพันทาง ไม่แสดงเรื่องใด
  ซุยถัง
  สามก๊ก
  สังข์ทอง
  ราชาธิราช
6. ละครใดที่แสดงโดยเน้นการปลุกใจให้เกิดความรักชาติ
  ละครพันทาง
  ละครร้องสลับพูด
  ละครดึกดำบรรพ์
  ละครหลวงวิจิตรวาทการ
7. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของละครชาตรีในสมัยก่อน
  ใช้ผู้ชายแสดงล้วน
  มักแสดงเรื่องตลกขบขัน
  มีตัวละคร 3 ตัว
  นักแสดงไม่สวมเสื้อ
8. เรื่องที่ละครเสภานำมาแสดง มักเป็นเรื่องใด
  เรื่องจักรๆ วงศ์ๆ
  เรื่องจากนิทานพื้นบ้าน
  เรื่องจากพงศาวดาร
  เรื่องจากต่างประเทศ
9. ละครสังคีต จัดอยู่ในละครประเภทใด
  ละครรำปรับปรุงใหม่
  ละครรำแบบดั้งเดิม
  ละครพูด
  ละครร้อง
10. การแต่งกายแบบยืนเครื่อง หมายถึงข้อใด
  แต่งกายตามแบบแผนของกษัตริย์
  แต่งกายตามลักษณะเทพเจ้า
  แต่งกายตามตัวละครในท้องเรื่อง
  แต่งกายตามสมัยนิยม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile