แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์

,แนวข้อสอบบรรจุ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ปรากฏการณ์กลางวัน กลางคืน เกี่ยวข้อง กับข้อใด
  โลก ? ดวงจันทร
  โลก ? ดวงอาทิตย
  ดวงอาทิตย์ ? ดวงจันทร์
  ไม่มีคำตอบที่ถูก
2. ข้อใดเกิดขึ้นจากการที่น้ำได้รับความร้อน
  หยดน้ำกลายเป็นน้ำแข็ง
  ไอน้ำกลายเป็นหยดน้ำ
  น้ำกลายเป็นน้ำแข็ง
  น้ำกลายเป็นไอน้ำ
3. อาชีพใดใช้ประโยชน์จากลมประจำเวลา
  ชาวประมง
  พนักงานขับรถ
  นักกีฬาเครื่องร่อน
  พนักงานขับเครื่องบิน
4. เกสรเพศเมียบางชนิดจะมีลักษณะเป็นขนบางชนิดจะมีลักษณะเหนียวเพื่อประโยชน์อะไร
  เพื่อให้ละอองเรณูเกาะติดอยู่ได้
  ช่วยล่อแมลงให้มาตอมเพื่อช่วยผสมเกสร
  ช่วยป้องกันอันตรายจากสิ่งต่างๆ
  ช่วยสร้างเซลล์สืบพันธุ์
5. ปรากฏการณ์ใดไม่ได้เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก
  การขึ้นตกของดวงดาว
  กลางวัน ? กลางคืน
  น้ำขึ้น ? น้ำลง
  การเกิดทิศ
6. ข้อใด ไม่ใช่ ขั้นตอนในการขยายพันธุ์พืช โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  ใช้สันมีดขูดเนื้อเยื่อลําเลียงบริเวณกิ่งออกให้หมด
  นําส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชมาเลี้ยงในขวดที่มีอาหารสังเคราะห์
  นําเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของพืชมาทําความสะอาดแล้วนําไปฆ่าเชื้อ
  นําขวดวางไว้ในห้องที่ควบคุม อุณหภูมิ ความชื้น และความสว่าง
7. เครื่องมือชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นกรวย ก้นมนกลมครึ่งซีก ทำด้วยโลหะเบา 3-4 ถ้วย ติดอยู่ที่ปลายก้าน หมุนได้ อิสระ เมื่อมีลมพัดปะทะกรวย อยากทราบว่าเครื่องมือชนิดนี้คืออะไร
  ศรลม
  ไฮกรอมิเตอร์
  บารอมิเตอร
  แอนนิมอมิเตอร์
8. ถ้านำเทอร์มอมิเตอร์ 2 อัน ไปวัดอุณหภูมิ โดยอันหนึ่งวัดอุณหภูมิกลางแดด ส่วนอีก อันหนึ่งวัดอุณหภูมิใต้ต้นไม้ ผลจะเป็น อย่างไร
  เทอร์มอมิเตอร์อันที่วัดอุณหภูมิ กลางแดดมีอุณหภูมิสูงกว่า
  เทอร์มอมิเตอร์อันที่วัดอุณหภูมิ ใต้ต้นไม้มีอุณหภูมิสูงกว่า
  เทอร์มอมิเตอร์ทั้ง 2 อัน บอกอุณหภูมิเท่ากัน
  ไม่มีคำตอบที่ถูก
9. ค่าความหนาแน่นของวัตถุมีความสัมพันธ์ กับข้อใด
  มวล และความดัน
  มวล และปริมาตร
  ความดัน และอุณหภูมิ
  ความดัน และปริมาตร
10. ผลมะละกอ เจริญมาจากสิ่งใด
  ใบ
  ดอก
  เมล็ด
  รังไข่
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile