แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์

,แนวข้อสอบบรรจุ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ถ้าใส่ก้อนหินลงไปในแก้วที่มีน้ำอยู่เต็มแก้ว จะเกิดผลอย่างไร
  น้ำในแก้วล้นออกมานอกแก้ว
  น้ำในแก้วมีรูปร่างเปลี่ยนไป
  น้ำในแก้วมีระดับลดลง
  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
2. ข้อใดเป็นผลดีของการขยายพันธุ์พืชโดยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  ได้พืชที่แข็งแรง ปราศจากโรค
  ได้พืชที่มีลักษณะเหมือนเดิมทุกประการ
  ได้จำนวนต้นมากในคราวเดียวกัน
  ถูกทั้ง 3 ข้อ
3. เมื่ออากาศเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำจะทำให้เกิดสิ่งใด
  ไอน้ำ
  เมฆ
  ลม
  ฝน
4. จากข้อความ อยากทราบว่าสุพรพบสัตว์ชนิดใด

  ตั๊กแตน
  แมงมุม
  แมลงวัน
  ด้วง
5. จุดเหนือศีรษะ อยู่ที่มุมเงยกี่องศา
  60 องศา
  75 องศา
  90 องศา
  110 องศา
6. อวัยวะสำคัญที่ทำให้เราได้ยินเสียงคืออวัยวะใด
  ใบหู
  ช่องหู
  เยื่อแก้วหู
  สมอง
7. ข้อใด ไม่ใช่ ขั้นตอนในการขยายพันธุ์พืช โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  ใช้สันมีดขูดเนื้อเยื่อลําเลียงบริเวณกิ่งออกให้หมด
  นําส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชมาเลี้ยงในขวดที่มีอาหารสังเคราะห์
  นําเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของพืชมาทําความสะอาดแล้วนําไปฆ่าเชื้อ
  นําขวดวางไว้ในห้องที่ควบคุม อุณหภูมิ ความชื้น และความสว่าง
8. ข้อใดหมายถึงการปฏิสนธิของพืช
  ละอองเรณูไปตกบนยอดเกสรเพศเมีย
  ละอองเรณูงอกหลอดเข้าไปตามก้าน เกสรเพศเมีย
  เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เข้าผสมกับเซลล์ สืบพันธุ์เพศเมีย
  รังไข่เจริญเป็นผล และออวุลเจริญ เป็นเมล็ด
9. ลักษณะอากาศในข้อใด ถ้าตากผ้า ผ้าจะแห้ง เร็วที่สุด
  อากาศแห้ง อุณหภูมิต่ำ
  อากาศแห้ง อุณหภูมิสูง
  อากาศชื้น อุณหภูมิต่ำ
  อากาศชื้น อุณหภูมิสูง
10. จุดเหนือศีรษะ อยู่ที่มุมเงยกี่องศา
  60 องศา
  75 องศา
  90 องศา
  110 องศา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile