วิชาพื้นฐานธุรกิจดิจิทัล รหัสวิชา 30204-2001

วิชาพื้นฐานธุรกิจดิจิทัล คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจคือข้อใด
  เงินทุน
  บุคคลหรือแรงงาน
  อุปกรณ์และวัตถุดิบ
  การจัดการดำเนินงานทางธุรกิจ
2. ข้อใดเป็นจุดเด่นของโมบายเบราว์เซอร์ (Mobile Browser)
  การโหลดข้อมูลที่รวดเร็ว
  การจัดการไฟล์ได้ครั้งละไฟล์
  การทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น
  การจ่ายค่าแพคเกจอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น
3. นวัตกรรมธุรกิจ-ความรู้ มีความหมายตรงกับข้อใด
  ธุรกิจมุ่งสนใจในนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมกระบวนการมาอย่างยาวนาน
  ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือความรู้ใหม่เพื่อผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ออกมาสู่ตลาด
  ธุรกิจที่สามารถใส่หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ธุรกิจมีความแตกต่างเหนือคู่แข่งขัน
  ธุรกิจที่พัฒนาต่อยอดความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างต่อเนื่องจากการสร้างพื้นฐานธุรกิจ
4. ข้อใดไม่อยู่ในกลุ่มภัยคุกคามที่เป็นผลจากการโจมตีของซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย
  ม้าโทรจัน
  สปายแวร์
  แบคทีเรีย
  แอดแวร์
5. ข้อใดกล่าวถึง ผู้ประกอบการดิจิทัล ได้ถูกต้องที่สุด
  เจ้าของธุรกิจที่มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
  เจ้าของธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  เจ้าของธุรกิจการค้าที่อยู่บนพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีจัด
  เจ้าของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
6. ข้อใดคือแอปพลิเคชั่นสำหรับการร้านอาหารหรือภัตตาคาร
  Ocha Pos
  Tuktuk Hop
  Polarsteps
  Packpoint
7. ข้อใดเป็นความสำคัญของธุรกิจ
  เพิ่มผลประโยชน์หรือกำไร
  เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจ
  สร้างความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
8. e-Logistics คือข้อใด
  แพลตฟอร์มการให้บริการ
  การจัดส่งอิเล็กทรอนิกส์
  นวัตกรรมการบริการข้อมูล
  นวัตกรรมเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
9. ข้อใดเป็นการกระทำที่ไม่ผิด พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
  การเจาะระบบคอมพิวเตอร์
  การดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์
  การใช้ AI ในระบบคอมพิวเตอร์
  การรุมสอบถามข้อมูลจนระบบล่ม
10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์
  กระจายข้อมูลได้ช้า
  เพิ่มต้นทุนการดำเนินการ
  เพิ่มเวลาที่จะได้รับข่าวสาร
  สามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS