อาเซียนศึกษา ชุดที่ 9

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนก่อตั้งขึ้นมาเมื่อไร
  พ.ศ. 2510
  พ.ศ. 2511
  พ.ศ. 2512
  พ.ศ. 2513
2. ผ้าซัมปอด เป็นชื่อเรียกของเครื่องแต่งกายอะไรของชาติใด
  ผ้าถุงของชาวกัมพูชา
  โสร่งของชาวอินโดนีเซีย
  เสื้อนอกของชาวเวียดนาม
  ผ้าคล้องคอของชาวเมียน์มา
3. ข้อใดไม่ใช่สินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศสิงคโปร์
  เคมีภัณฑ์
  เครื่องจักรกล
  ก๊าซธรรมชาติ
  เครื่องใช้ไฟฟ้า
4. ปราสาทเขาพระวิหารมีความเกี่ยวข้องในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศใดในอาเซียน
  กัมพูชา
  เมียน์มา
  เวียดนาม
  เมียน์มาและกัมพูชา
5. ถ้าเรานำเงินทั้งหมด 350 บาทไปแลกเป็นสกุลเงินของประเทศอินโดนีเซีย เราจะแลกได้เท่าไร
  10,000 ริงกิต
  10,000 รูเปียห์
  100,000 ริงกิต
  100,000 รูเปียห์
6. ข้อใดคือความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์
  การแก้ไขปัญหาบุคคลสองสัญชาติ
  ความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ
  การลาดตระเวนร่วมทางทะเลระหว่างกองทัพเรือ
  ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในอุตสาหกรรม 5 สาขา
7. สมเด็จพระราชาธิบดีเป็นตำแหน่งผู้นำสูงสุดของประเทศใด
  ลาว
  มาเลเซีย
  สิงคโปร์
  อินโดนีเซีย
8. ประเทศใดเป็นเจ้าอาณานิคมของประเทศฟิลิปปินส์
  สเปนและฝรั่งเศส
  สเปนและสหรัฐอเมริกา
  อังกฤษและเนเธอร์แลนด์
  ฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา
9. หมวกคล้ายงอบ เป็นหนึ่งในเครื่องแต่งกายของชาติใด
  ลาว
  เวียดนาม
  อินโดนีเซีย
  บรูไนดารุสซาลาม
10. เพราะเหตุใดเวียดนามเหนือจึงมีชัยชนะเหนือเวียดนามใต้ในสงครามเวียดนาม
  เพราะจักรพรรดิเบาได๋ประกาศขอยอมแพ้
  เพราะฝรั่งเศสพ่ายแพ้สงครามที่เดียนเบียนฟู
  เพราะสหรัฐอเมริกาถอนทหารออกจากเวียดนามใต้
  เพราะเวียดนามเหนือได้รับการสนับสนุนจากอังกฤษ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile