แบบทดสอบ (ฝ่ายบริการ) 30 ข้อ

,แบบทดสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. จากภาพที่เห็นนี้ คือรายงานส่วนได

  รายงานสรุปรายได้ตามประเภทการซ่อม
  รายงานสรุปกำไรตามประเภทการซ่อม
  รายงานสรุปต้นทุนตามประเภทการซ่อม
  ถูกทุกข้อ
2. ปุ่มไดต่อไปนี้หมายถึงการ “บันทึก”
  ปุ่ม F2
  ปุ่ม F4
  ปุ่ม F5
  ปุ่ม F7
3. สถานะในระบบศูนย์บริการ อักษร “W” คือข้อได
  อยู่ระหว่างการซ่อม
  ซ่อมเสร็จแล้วรอลูกค้ามารับ
  ค. ลูกค้ารับรถไปแล้ว
  ยกเลิกงานซ่อม
4. เมื่อพลอยสร้างประวัติรถ แล้วดันระบุเลขตัวถังผิด พลอยควรทำอย่างไร (ข้อไดกล่าวถูกต้อง)
  พลอยสามารถไปแก้ไขในประวัติรถได้เลย
  พลอยสามารถไปแก้ไขในปรับปรุง และ แก้ไขข้อมูลอื่นๆ
  พลอยสามารถไปเปลี่ยนได้ในกำหนดข้อมูลตัวรถ
  ถูกทุกข้อ
5. การทำใบเสนอราคา ทำเพื่อวัตถุประสงค์ได
  เพื่อให้ลูกค้าทราบรายเอียดค่าใช้จ่าย
  เพื่อเก็บไว้เป็นประวัติ หรือ ข้อมูลการซ่อม
  เพื่อเป็นการยืนยันการซ่อมจากลูกค้า
  เพื่อไว้บันทึกใบแจ้งซ่อมโดยการดึงข้อมูล
6. จากภาพที่เห็นนี้ คือรายงานส่วนได

  รายงานรถเข้าซ่อม
  รายงานรถค้างซ่อม
  รายงานยกเลิกกานซ่อม
  รายงานส่งมอบรถไม่มีค่าใช้จ่าย
7. จากภาพที่เห็นนี้ คือรายงานส่วนได

  รายงานสรุปรายกำไรตามกลุ่มรถ
  รายงานสรุปรายรายได้ตามกลุ่มรถ
  รายงานสรุปรายต้นทุนตามกลุ่มรถ
  ถูกทุกข้อ
8. รหัสประเภทการซ่อม "ซ่อมทั่วไป" คือรหัสอะไร
  01 ตามด้วยโต๊ตสาขา
  02 ตามด้วยโต๊ตสาขา
  03 ตามด้วยโต๊ตสาขา
  04 ตามด้วยโต๊ตสาขา
9. ปุ่มไดต่อไปนี้ห้ามมิให้ใช้งานโดย "เด็จขาด"
  ปุ่ม F4
  ปุ่ม F5
  ปุ่ม F7
  ปุ่ม F8
10. จากภาพที่เห็นนี้ คือรายงานส่วนได

  รายงานรถเข้าซ่อม
  รายงานรถค้างซ่อม
  รายงานรถซ่อมเสร็จ
  รายงานยกเลิกซ่อม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile