แบบทดสอบ (ฝ่ายบริการ) 30 ข้อ

,แบบทดสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. จากรูปต่อไปนี้ กล่าวถึงส่วนไดของโปรแกรม

  บันทึกปิดงานซ่อม
  บันทึกใบเสนอราคา
  บันทักใบแจ้งซ่อม
  ประวัติการซ่อม
2. กรณีช่างกำลังซ่อมรถอยู่นั้น แล้วมีการเสนอราคาเพิ่ม พลอยความทำอย่างไร (ข้อไดกล่าวถูกต้อง)
  ระบบศูนย์บริการ > ออกใบประเมินราคา > แก้ไขใบเดิม > ส่งให้ลูกค้า
  ระบบศูนย์บริการ > ออกใบประเมินราคา > เพิ่มใหม่ใบ > ส่งให้ลูกค้า
  ระบบศูนย์บริการ > เสนอราคาระหว่างซ่อม > ส่งให้ลูกค้า
  โทรแจ้งลูกค้า
3. จากรูปต่อไปนี้ กล่าวถึงส่วนไดของโปรแกรม

  ประวัติการประกัน
  ประวัติรถ
  ประวัติการซ่อม
  ประวัติลูกค้า
4. จากภาพที่เห็นนี้ คือรายงานส่วนได

  รายงานรถเข้าซ่อม
  รายงานรถค้างซ่อม
  รายงานรถซ่อมเสร็จ
  รายงานยกเลิกซ่อม
5. ถ้าต้องการเช็คข้อมูลรถซ่อมของรถแต่ละคันทั้งหมด ฟ้าความทำอย่างไร (ข้อไดกล่าวถูกต้อง)
  การ์ดประวัติ > ระบบศูนย์บริการ > ประวัติรถ > สอบถาม > ปิดงานซ่อม > สอบถาม > พิมพ์
  การ์ดประวัติ > ระบบศูนย์บริการ > ประวัติซ่อม > สอบถาม > ปิดงานซ่อม > สอบถาม > พิมพ์
  การ์ดประวัติ > ระบบศูนย์บริการ > ปิดงานซ่อม > สอบถาม > ประวัติซ่อม > สอบถาม > พิมพ์
  การ์ดประวัติอย่างเดียว
6. รหัสประเภทการซ่อม "ซ่อมทั่วไป" คือรหัสอะไร
  01 ตามด้วยโต๊ตสาขา
  02 ตามด้วยโต๊ตสาขา
  03 ตามด้วยโต๊ตสาขา
  04 ตามด้วยโต๊ตสาขา
7. ข้อไดกล่าวถูกต้อง ช่องบันทึกเวลาทำงานช่าง ผู้ที่บันทึกควรคีย์ช่อง
  รหัสช่าง – วันที่ทำงาน – เวลาที่ทำงาน – เวลาหยุดพัก – เวลาทำงาน (ช.ม.)
  รหัสช่าง – วันที่ทำงาน – เวลาที่ทำงาน – เวลาหยุดพัก
  รหัสช่าง – เวลาที่ทำงาน – เวลาหยุดพัก – เวลาทำงาน (ช.ม.)
  ไม่มีข้อไดกล่าวถูก
8. ช่องช่างผู้รับผิดชอบ สามารถระบุได้กี่คน และต้องระบุเวลาด้วยหรือไม่
  ระบุได้ 1 คน / ระบุเวลา
  ระบุกี่คนก็ได้ / ระบุเวลา
  ระบุได้ 1 คน / ไม่ระบุเวลา
  ระบุกี่คนก็ได้ / ไม่ระบุเวลา
9. พลอยจะบันทึกเวลาการทำงานช่าง พลอยควรไปบันทึกที่ได
  ไปบันทึกที่ “กำหนดเวลาทำงานประจำวัน”
  ไปบันทึกที่ “บันทึกเวลาทำงาน”
  ไปบันทึกที่ “บันทึกปิดงานซ่อม”
  ไปบันทึกที่ “เปิดใบแจ้งซ่อม”
10. จากรูปต่อไปนี้ กล่าวถึงส่วนไดของโปรแกรม

  บันทึกเปิดงานซ่อม
  บันทึกใบเสนอราคา
  บันทึกใบแจ้งซ่อม
  บันทึกใบขอเคลม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile