เรื่อง สร้างเสริมสุขภาพ ป.5 ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ในวัยของนักเรียน นักเรียนจะช่วยป้องกันมลภาวะทางน้ำได้อย่างไร
  ไม่ว่ายน้ำในแม่น้ำลำคลอง
  ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ
  ไม่จับสัตว์น้ำมาขายหรือกิน
  เข้าร่วมการประท้วงสร้างเขื่อน
2. ใครปฏิบัติตนไม่เหมาะสมในการป้องกันโรค
  ทยาให้อาหารกับสุนัขที่เลี้ยงไว้
  ทำนุพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน
  แทนคุณเล่นกับแมวจรจัด
  ทอรุ้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ
3. การกินอาหารหลากหลายในแต่ละวัน มีผลดีอย่างไร
  ทำให้ได้กินอาหารที่อร่อย
  ทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
  ทำให้รูปร่างสมส่วน
  ทำให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน
4. เหตุใดไข้หวัดใหญ่จึงเป็นโรคติดต่อ
  สามารถถ่ายทอดเชื้อโรคไปสู่คนอื่นได้
  เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส
  ใช้เวลาในการรักษานาน
  เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย
5. อานัสมองเห็นภาพในโทรทัศน์ไม่ชัดเจน แม้จะนั่งใกล้ๆ โทรทัศน์แล้วก็ตาม อานัสควรทำอย่างไร
  ซื้อโทรทัศน์เครื่องใหม่
  ซื้อยาหยอดตามาหยอดที่ตา
  ล้างดวงตาด้วยน้ำสะอาด
  ไปพบแพทย์เพื่อตรวจวัดสายตา
6. ผู้ที่เจ็บป่วยบ่อยๆ จะมีผลเสียในแง่ต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
  เสียเวลาในการทำงาน
  เสียค่าใช้จ่ายในการรักษา
  เสียเวลาในการไปเที่ยว
  สมาชิกในบ้านจะมีความกังวลใจ
7. ใครปฏิบัติตนตามหลักโภชนบัญญัติได้ถูกต้อง
  กมลกินหมูย่างติดมันทุกวัน
  กานดาดื่มนมในตอนเช้าทุกวัน
  กรกชกินแต่ก๋วยเตี๋ยวทุกมื้อ
  กัลยากินขนมที่มีสีสันสดใส
8. ในขณะกำลังคุยกับเพื่อน ถ้านักเรียนมีความคิดเห็นไม่ตรงกับเพื่อนในกลุ่ม นักเรียนควรทำอย่างไร
  เดินลุกหนีออกไปทันที
  โต้แย้งด้วยเสียงที่ดัง
  นั่งนิ่งๆ ไม่แสดงความคิดเห็นอะไรอีก
  อธิบายความคิดของเราให้เพื่อนเข้าใจ
9. ถ้าร่างกายขาดน้ำ จะมีผลเสียในแง่ใด
  ร่างกายพองบวม
  ร่างกายแคระแกร็น
  ผิวหนังแห้งไม่ชุ่มชื้น
  การเจริญเติบโตของสมองไม่ดี
10. ถ้านักเรียนมีอาการแพ้ฝุ่น แต่จำเป็นต้องทำความสะอาดบ้าน ควรปฏิบัติอย่างไร
  ถูพื้นโดยไม่ต้องกวาด
  ใช้น้ำราดพื้นเพื่อไม่ให้ฝุ่นปลิว
  เลือกทำเฉพาะบริเวณที่ไม่มีฝุ่น
  ใช้ผ้าปิดปากและจมูกเพื่อป้องกันฝุ่น
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile