แนวสอบ PAT 6 ปี 2553 ชุดที่1

แนวสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. วรรณกรรมไทยเรื่องใดที่มีแก่นของเรื่อง (theme) ให้รู้ว่า ?อย่ามองคนที่รูปลักษณ์ภายนอก?
  กากี
  พระรถเสน
  ขุนช้างขุนแผน
  สังข์ทอง
2. Conductor มีความหมายตรงกับคำตอบในข้อใด
  ผู้อำนวยการสร้างเพลง
  ผู้อำนวยการเรียบเรียงเพลง
  ผู้อำนวยเพลง
  ผู้อำนวยการประพันธ์เพลง
3. บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันที่ใช้ในพิธีสวนสนามของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เป็นเพลงประเภทใด
  March
  Jazz
  Blues
  Symphony
4. ?การลักพาตัว? และ ?การขืนใจ? เป็นการกระทำที่เป็นภัยต่อสังคมปัจจุบัน และเป็นปัญหาต่อสตรีในสังคม ตัวละครใดมีพฤติกรรมดังกล่าว
  ขุนช้าง
  ทศกัณฐ์
  ไกรทอง
  สังข์ทอง
5. ในการสร้างงานศิลปะมนุษย์มักนำสิ่งที่พบเห็นในธรรมชาติมาจินตนาการเปรียบเปรยกับสิ่งอื่น หากมีกุหลาบสีแดงอยู่ 1 ดอก ในลักษณะการตีความน่าจะสัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด
  ชายหนุ่ม ? ความร้อนแรง
  หญิงสาว ? ความรัก
  เด็กชาย ? ความสุข
  เด็กหญิง ? ความบริสุทธิ์
6. การวางตำแหน่งแสงไฟส่องหน้านักแสดงในทิศทางใดให้ความรู้สึกหมองเศร้า
  ส่องตรงไปยังจมูกของนักแสดง
  ส่องตรงจากคางนักแสดงขึ้นด้านบน
  ส่องเฉียงทำมุมกับหน้านักแสดง 45 องศา
  ส่องลงจากหน้าผากนักแสดงลงสู่พื้น
7. วัฒนธรรมใดที่มีอิทธิพลต่อนาฏศิลป์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  อินเดีย
  จีน
  ขอม
  ชวา
8. ข้อใดเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
  ลมหวน แสงดาว สายชล
  ชะตาชีวิต แสงเทียน แผ่นดินของเรา
  ใกล้รุ่ง วิหคเหินลม สายทิพย์
  แสงเทียน ยามเย็น แผ่นดินทอง
9. ศิลปะยุคหลังสมัยใหม่ (POST MODERN ART) มีการพัฒนาเด่นชัดทางด้านใด
  การนำแก่นเรื่องของวรรณคดียุคโบราณมาตีความใหม่
  การหลอมรวม ? เชื่อมโยงงานต่างประเภทหรือสื่อหลากชนิดเข้าด้วยกัน
  การเน้นขนาดที่ใหญ่โต โดยนำมาตั้งแสดงนอกห้องแสดง (อาคาร)
  การมุ่งเชิดชูงานศิลปะชาวบ้านหรือกลุ่มพื้นที่ชายขอบ
10. ข้อใดไม่ใช่บทบาทหน้าที่สำคัญของนักวิจารณ์ศิลปะ
  มุ่งเสนอความคิดเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่าง ศิลปิน ผลงานศิลปะกับคนดู
  สร้างสรรค์ประดิษฐ์ผลงานที่มีผลต่อการวิจารณ์ และแสดงนวัตกรรมทางศิลปะ
  การแสดงความคิดเห็นการเสนอข้อบกพร่องหรือคุณค่าของศิลปะ
  การวิพากษ์วิจารณ์ผลงานทางศิลปะ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS