วิชาการสร้างเว็บไซด์ รหัส 2204-2009

วิชาการสร้างเว็บไซด์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดให้มีการลิงก์ในเว็บไซต์ได้
  การลิงก์ไปยังเว็บเพจหรือเว็บไซต์
  การลิงก์โดยส่งคำสั่งให้มีการส่งอีเมล
  การลิงก์โดยมีการสั่งรันโปรแกรมจาวาสคริปต์
  ถูกทุกข้อ
2. ชุดสีใดให้ความรู้สึกสดชื่นเย็นสบายตา
  ชุดสีฟ้า
  ชุดสีเขียว
  ชุดสีเหลือง
  ชุดสีส้ม
3. ข้อใดกล่าวถูกต้องสำหรับตาราง
  ส่วนประกอบที่สำคัญของตาราง คือ ?แถว? (หรือเรียกว่า สดมภ์) และ ?คอลัมน์?
  ตารางมีส่วนช่วยในการจัดระเบียบข้อความและรูปภาพ
  สามารถเพิ่มเติมคุณสมบัติให้กับตารางได้ ไม่ว่าจะเป็นการใส่สี ข้อความ รูปภาพ รูปภาพพื้นหลังให้กับตารางได้
  ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดคือการเลือกลักษณะการขีดเส้นใต้ของ Hyperlink ที่ไม่ให้แสดงเส้นใต้ทุกครั้งที่มีการลิงก์เสมอ
  Always underline
  Never underline
  Show underline only on rollover
  Hide underline on rollover
5. ถ้าต้องการใส่ข้อความหรือรูปภาพในเว็บไซต์ควรใส่ที่ส่วนใด
  ส่วนเริ่มต้น HTML
  ส่วนหัว (Header)
  ส่วนท้าย (Footer)
  ส่วนเนื้อหา (Body)
6. การออกแบบเว็บไซต์ต้องคำนึงถึงสิ่งใด
  ความเรียบง่าย (Simplicity)
  ความสม่ำเสมอ (Consistency)
  ความเป็นเอกลักษณ์ (Uniqueness)
  ถูกทุกข้อ
7. ชื่อของเว็บไซต์ที่สามารถเป็นเจ้าของ ซึ่งจะต้องไม่ซ้ำกับคนอื่นคือข้อใด
  Domain Name
  Network Number
  Host Number
  Multicast
8. มุมมองใดสามารถแสดงเว็บเพจคล้ายกับที่ปรากฏบนบราวเซอร์โดยผู้พัฒนาสามารถแก้ไขข้อมูลเนื้อหาจัดวางเนื้อหา รูปภาพ ลงเว็บเพจได้
  Design View
  Code View
  Split
  Live View
9. การกำหนดสีให้กับตัวอักษรลิงก์ต้องกำหนดที่ใด
  Page Properties
  Properties Inspector
  Code CSS
  Appearance (CSS)
10. บุคคลที่ทำหน้าที่ดูแลระบบ Web Server เรียกว่าอะไร
  Web Page
  Web Server
  Web Browser
  Webmaster
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS