วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009

,วิชาการสร้างเว็บไซต์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่คนหันมานิยมเขียนและอ่าน Blog กันมากขึ้น
  Blog สามารถเขียนได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มากมาย
  ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าไปอ่าน Blog แต่ราคาจะไม่แพง
  Blog มีเนื้อหาที่หลากหลาย ทั้งเรื่องวิชาการและเรื่องส่วนตัว หรือเรื่องที่ผู้เขียนสนใจ
  Blog สะท้อนบุคลิกและนิสัยของผู้เขียน และมีการถ่ายทอดอย่างเป็นกันเอง
2. ถ้าต้องการใส่ข้อความหรือรูปภาพในเว็บไซต์ควรใส่ที่ส่วนใด
  ส่วนเริ่มต้น HTML
  ส่วนหัว (Header)
  ส่วนท้าย (Footer)
  ส่วนเนื้อหา (Body)
3. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆ และมีการให้บริการในหลายรูปแบบ คืออะไร
  แฟ้มข้อมูล
  อินเตอร์เน็ต
  ไปรษณีย์อิเล็คโทรนิค
  เกมส์ออนไลน์
4. ไฟล์รูปภาพประเภทใดที่มีขนาดเล็กและนิยมทำเป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหว
  BMP (Bitmap)
  GIF (Graphics Interchange Format)
  JPG (Joint Photographic Experts Group)
  PNG (Portable Network Graphics)
5. โปรแกรมในข้อใดอยู่ในชุดการติดตั้งของโปรแกรม AppServ
  MySQL Database
  Dreamweaver
  Flash
  Photoshop
6. ไฟล์ข้อมูลเว็บเพจข้อใดจะแสดงเป็นหน้าแรกเมื่อมีการอัปโหลดข้อมูลขึ้นสู่เว็บไซต์
  Page1.html
  index.html
  Home.html
  first.html
7. โครงสร้างที่ใช้กำหนดขอบเขตของฟอร์มแท็กคือข้อใด
  ตัวฟอร์ม (Form)
  ฟอร์ม อ็อบเจกต์(Form Object)
  ปุ่มฟอร์ม (Button)
  ฟิลด์รับค่าข้อมูล (Text Field)
8. ส่วนของโลโก้ ชื่อเว็บไซต์นิยมกำหนดไว้ในส่วนใดของการออกแบบเว็บเพจ
  Page Header
  Page Body
  Page Footer
  Side Bar
9. ชื่อของเว็บไซต์ที่สามารถเป็นเจ้าของ ซึ่งจะต้องไม่ซ้ำกับคนอื่นคือข้อใด
  Domain Name
  Network Number
  Host Number
  Multicast
10. ข้อใดคือข้อเสียของการใช้พื้นที่ Web Hosting ฟรี
  มีระบบ Counter ให้ในเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนให้ฟรี
  มีการติดป้ายโฆษณาในเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนเข้ารับบริการให้ฟรี
  มีคำแนะนำในการดูแลระบบเว็บไซต์
  มีระบบ Guestbook ให้ในเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนฟรี
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile