วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009

,วิชาการสร้างเว็บไซต์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือคุณสมบัติของโครงสร้างเว็บไซต์แบบเรียงตามลำดับ
  เนื้อหาไม่ซับซ้อนใช้การลิงก์ไปทีละหน้า
  เนื้อหาถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ เรียงลำดับมีจุดเริ่มต้นที่จุดรวมจุดเดียว
  เน้นความยืดหยุ่นในการเข้าสู่เนื้อหาของผู้ใช้ เพิ่มการเชื่อมโยงกันและกันในระหว่างเนื้อหา
  เนื้อหาทุกหน้าของเว็บสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้หมด
2. ถ้าต้องการใส่ชื่อเรื่องให้กับเว็บไซต์ จะใส่ไว้ที่ส่วนใด
  ส่วนเริ่มต้น HTML
  ส่วนหัว (Header)
  ส่วนท้าย (Footer)
  ส่วนเนื้อหา (Body)
3. ข้อใดคือการกำหนด Border thinness ให้กับตาราง
  กำหนดความกว้างของตาราง
  กำหนดความหนาของตาราง
  กำหนดระยะห่างระหว่างขอบเซลล์กับข้อความภายในเซลล์
  กำหนดระยะห่างระหว่างเซลล์แต่ละเซลล์ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
4. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการสร้างไซต์ใหม่
  สร้างโฟลเดอร์หลักให้กับเว็บไซต์
  จัดเก็บไฟล์ให้เป็นระบบ
  ทำให้ระบบเว็บไซต์มีความรวดเร็วขึ้น
  ทำให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายข้อมูล
5. ข้อใดให้มีการลิงก์ในเว็บไซต์ได้
  การลิงก์ไปยังเว็บเพจหรือเว็บไซต์
  การลิงก์โดยส่งคำสั่งให้มีการส่งอีเมล
  การลิงก์โดยมีการสั่งรันโปรแกรมจาวาสคริปต์
  ถูกทุกข้อ
6. ข้อใดคือการเลือกลักษณะการขีดเส้นใต้ของ Hyperlink ที่ไม่ให้แสดงเส้นใต้ทุกครั้งที่มีการลิงก์เสมอ
  Always underline
  Never underline
  Show underline only on rollover
  Hide underline on rollover
7. ข้อใดคือข้อเสียของการใช้พื้นที่ Web Hosting ฟรี
  มีระบบ Counter ให้ในเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนให้ฟรี
  มีการติดป้ายโฆษณาในเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนเข้ารับบริการให้ฟรี
  มีคำแนะนำในการดูแลระบบเว็บไซต์
  มีระบบ Guestbook ให้ในเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนฟรี
8. หากพัฒนาเว็บไซต์ให้กับองค์กรที่ให้บริการเกี่ยวกับเครือข่ายควรเลือกใช้ Domain Name ที่ลงท้ายด้วยนามสกุลแบบใด
  .com
  .net
  .org
  .ac
9. การกำหนดสีให้กับตัวอักษรลิงก์ต้องกำหนดที่ใด
  Page Properties
  Properties Inspector
  Code CSS
  Appearance (CSS)
10. ข้อใดคือชุดของโปรโตคอลที่ถูกใช้ในการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  TOT/IP
  TCP/IP
  POP/IP
  VoIP
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile