เรื่อง เสียงเพลงไพเราะ ป.6

เรื่อง คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การฝึกฟังเพลง จำเป็นต้องใช้ข้อใดมากที่สุด
  ความจำ
  สมาธิ
  ความรู้
  ฐานะ
2. การแสดงท่าทางยิ้มแย้ม ควรใช้ในขณะขับร้องเพลงใด
  เพลงเขมรอกโครง
  เพลงลาวเดินดง
  เพลงเราสู้
  เพลงใกล้รุ่ง
3. ข้อใดไม่ถือว่าเป็นองค์ประกอบทางดนตรี
  การประสานเสียง
  รูปแบบของเพลง
  ผู้ขับร้อง
  จังหวะ
4. ขณะร้องเพลงปลุกใจ ควรแสดงสีหน้าอย่างไร
  โกรธแค้น
  ร่าเริง
  ฮึกเหิม
  โศกเศร้า
5. ถ้าหายใจไม่สอดคล้องกับจังหวะของเพลง อาจเกิดผลในข้อใด
  เสียงไม่ไพเราะ
  แสดงท่าทางไม่ถนัด
  เสียงขาดหายไป
  จดจำเนื้อร้องไม่ได้
6. วงปี่พาทย์ เน้นเครื่องดนตรีประเภทใด
  เครื่องดีด
  เครื่องสี
  เครื่องตี
  เครื่องเป่า
7. เราจะได้ยินเสียงเครื่องดนตรีครบทุกประเภทในวงดนตรีชนิดใด
  วงขับไม้
  วงปี่พาทย์
  วงเครื่องสาย
  วงมโหรี
8. ถ้าต้องการฝึกร้องเพลงไทย ควรร้องเพลงใด
  เพลงลาวเดินดง
  เพลงสายฝน
  เพลงเราสู้
  เพลงใกล้รุ่ง
9. การขับร้องเพลงลาวเดินดง ควรแสดงท่าทางอย่างไร
  โยกตัวไปมา
  ปรบมือตามจังหวะ
  นั่งร้องอย่างเรียบร้อย
  กระทืบเท้าและเดินไปมา
10. เสียงเครื่องดนตรีข้อใด ที่ให้ความรู้สึกสนุกสนานเร้าใจ
  กลองยาว
  จะเข้
  ซออู้
  ปี่มอญ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS