วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัสวิชา 3204-2003

วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เครือข่ายท้องถิ่นคือ
  LAN (Local Area Network)
  MAN (Metropolitan Area Network)
  WAN (Wide Area Network)
  CAN (Control Area Network)
2. ข้อใดคือเครือข่ายแบบดาว
  จุดปลายของเครือข่ายจะต้องมีเทอร์มิเนเตอร์นี้ติดอยู่เสมอ
  จะมีคอมพิวเตอร์เพียงตัวเดียวเท่านั้น ที่สามารถส่งข้อมูลได้ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ
  เมื่อสายเคเบิลเกิดขาดขึ้นเครือข่ายก็ไม่สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้
  คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่ายจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เป็น ศูนย์กลาง
3. Data Communications คือข้อใด
  ผู้ส่ง
  โทรคมนาคม
  การสื่อสารข้อมูล
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์
4. สื่อกลางส่งข้อมูลต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่สื่อชนิดไร้สาย
  คลื่นวิทยุ
  ใยแก้วนำแสง
  อินฟราเรด
  บลูทูธ
5. การแปลงสัญญาณแบบ digital ไปเป็น analog จะเรียกว่าอะไร
  Demodulation
  Frequency
  Amplitude
  Modulation
6. อุปกรณ์เสริมที่สามารถนำมาใช้งานร่วมกับอินเตอร์เน็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คือ
  การ์ดเสียง
  ลำโพง
  กล้องเว็บแคม
  ถูกทุกกข้อ
7. สื่อกลางไร้สายชนิดใดที่ส่งสัญญาณชนิดแบบแพร่กระจ่ายไปทั่วทิศ
  คลื่นวิทยุ
  คลื่นไมโครเวฟ
  คลื่นอินฟราเรด
  ดาวเทียม
8. ระบบปฏิบัติการใดน่าจะมีความเหมาะสมในยุคปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) มากที่สุด
  DOS
  Windows 8.1
  Windows 10
  Windows Server 2016
9. Hub ทำหน้าที่อะไร
  ทบทวนสัญญาณ
  ตัวย้ำสัญญาณ
  แปลงสัญญาณ
  ตัวส่งสัญญาณ
10. Computer Network หมายความว่าข้อใด
  คอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อกันตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป
  การใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกัน
  การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
  การส่งข้อมูลให้บุคคลอื่นในระบบได้ใช้งานเดียวกัน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS