ภาษาไทย

,แนวข้อสอบนายสิบสัสดี,แนวข้อสอบนายสิบสัสดี คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. "คำว่า ""กุลสตรี"" อ่านอย่างไร"
  กุน-ละ-สะ-ตรี
  กุน-ละ-สัด-ตรี
  กุน-สัด-ตรี
  กุ-ละ-สัด-ตรี
2. ข้อใดเรียงลำดับหน่วยในภาษาไทยจากเล็กสุดถึงใหญ่สุดได้ถูกต้อง
  คำ เสียง วลี ประโยค
  เสียงคำ วลี ประโยค
  วลี เสียง คำ ประโยค
  คำ วลี เสียง ประโยค
3. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  ทุกภาษาจะมีเฉพราะเสียงพยัญชนะเท่านั้น
  ภาษาไทยทุกคำจะมีความหมาย
  ภาษาจีนจะมีเสียงวรรณยุกต์
  คำ คือหน่วยที่เล็กที่สุดของภาษา
4. ข้อใดจับคู่การออกเสียงพยัญชนะต้นได้ตรงกัน
  ศรี - ทรุด
  หมา - หา
  ปรอท-ปราบ
  ทราบ-จันทรา
5. ข้อใดไม่ใช่คำเขมร
  กราบ - การาบ
  แจก - จาแนก
  อวย - อานวย
  ทบ - กระทบ
6. ภาษาที่มีความรัดกุมมากที่สุดคือภาษาใด
  ฝรั่งเศส
  จีน
  ไทย
  เกาหลี
7. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของคำไทยแท้ไม่ถูกต้อง
  มีเสียงพยัญชนะเท่านั้น
  ฟังแล้วมักเข้าใจได้ทันที
  มักจะมีความหมายสมบูรณ์ในตัว
  มักจะมีพยางค์เดียวและสะกดตรงมาตรา
8. คำในข้อใดเป็นคำยืมจากภาษาเขมร
  ราชกุมาร
  พีระมิด
  ศักดินา
  เลอโฉม
9. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิด
  คลินิก เป็นคำยืมจากประเทศอังกฤษ
  เต้าหู้ เป็นคำยืมจากประเทศจีน
  กุหลาบ เป็นคำยืมจากประเทศเปอร์เซีย
  ยูโด เป็นคำยืมจากประเทศเกาหลี
10. ข้อใดมีทั้งคำควบแท้และไม่แท้
  ขนขวาย ปลาบปลื้ม
  จริงใจ กราบกราน
  คลาน ขลัง
  ไทร ผลุด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile