แบบทดสอบ Microsoft Excel

แบบทดสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือฟังก์ชันในการหาค่าต่ำสุด
  SUM
  Max
  IF
  Min
2. ภาพนี้มีชื่อว่าอะไร

  หน้าต่างทาสก์เพน
  แถบสูตรคำนวณ
  กล่องชื่อเซล
  แถบสถานะ
3. จากตารางทำงานแถวและสดมภ์ตัดกันเป็นช่องเรียกว่า
  cell
  Row
  Column
  Table
4. ปุ่มนี้ทำหน้าที่ใด

  การเปลี่ยนมุมมองการมองเห็นในโปรแกรม
  เปลี่ยนรูปแบบข้อความ
  ไม่มีข้อถูก
  ถูกทุกข้อ
5. ถ้าสมชายต้องการเปิดใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ต้องปฏิบิติอย่างไร
  คลิกที่ปุ่ม Start ไปเลือกที่ Microsoft Word
  Double Click ที่สัญลักษณ์ X
  คลิกที่ปุ่ม Start ไปที่ All Program และ Microsoft Office คลิกที่ Microsoft Office Excel
  ถูกทุกข้อ
6. หากข้อความที่เราพิมพ์ลงในเซลล์มีความกว้างเกินขนาดของเซลล์ Excel จะไม่สามารถแสดงข้อความที่พิมพ์ออกมาได้ แต่จะปรากฏข้อความ ใดแทน
  ----------------------
  ##############
  ****************
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. การซ่อนหรือแสดงข้อมูล กระทำได้โดย ?
  ขนาด
  ลักษณะของแบบอักษร
  คลิกขวา -> จัดรูปแบบเซลล์
  คลิกขวา -> ซ่อน
8. ภาพนี้ชื่อว่าอะไร ?

  แถบสูตรคำนวณ
  แถบชื่อเรื่อง
  แถบเมนู
  แถบเครื่องมือ
9. ข้อใดคือฟังก์ชันในการนับจำนวน
  SUM
  COUNT
  IF
  DATE
10. ข้อใดคือวิธีการคัดลอกข้อมูลที่ถูกต้อง
  คัดลอกโดยการลากเมาส์ + กดปุ่ม Ctrl
  คัดลอกโดยการลากเมาส์ + กดปุ่ม Shift
  คัดลอกโดยการลากเมาส์ + กดปุ่ม Ali
  คัดลอกโดยการลากเมาส์ + กดปุ่ม Tab
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS