แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ป.6 ปี 2557

,ONET, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยวิธีการแปรรูป
  แพรนำโทรศัพท์ที่ใช้แล้วมาขายต่อ
  พลอยนำผักตบชวามาสานเป็นกระเป๋า
  ปิงซื้อเสื้อยืดจากประตูน้ำมาขายต่อที่ตลาดนัด
  ป้องขายเครื่องเขียนโดยโฆษณาว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง
2. ใครปฏิบัติตามหลักพรหมวิหาร 4 ได้เหมาะสมที่สุด
  แก้วรักแมวมาก เธอจึงมักตีหมาที่ไล่เห่าแมว
  ฝนสงสารน้องที่ทำงานฝีมือไม่ได้จึงช่วยทำให้แทน
  จินวางตัวเป็นกลางในการแก้ไขความขัดแย้งของเพื่อน
  นกแนะนำให้เพื่อนโดดเรียน เมื่อไม่ได้ทำการบ้านมาส่งครู
3. ถ้าจะตั้งโรงงานผลิตปลากระป๋องให้ใกล้แหล่งวัตถุดิบ แรงงานหาง่าย ควรเลือกพื้นที่ในข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
  ชุมพร กาญจนบุรี
  สมุทรสาคร ระยอง
  สระแก้ว สุราษฎร์ธานี
  อุตรดิตถ์ สมุทรปราการ
4. ในแผนที่มีการใช้สัญลักษณ์สีแทนความสูงต่ำของแผนที่ โดยสีน้ำตาลแทนภูเขาสูง สีเขียวแทนพื้นที่ราบลุ่ม จากข้อความนี้น่าจะพบสีน้ำตาลในบริเวณจังหวัดใด
  แพร่
  ลพบุรี
  เพชรบูรณ์
  พระนครศรีอยุธยา
5. ใครติดตามข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด
  ป่านนำวิธีการล้างมือให้ปลอดภัยไปล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
  ต้นตัดข่าวที่น่าสนใจแล้วติดลงในกระดาษและเก็บในแฟ้มผลงาน
  ก้อยเขียนสรุปข่าวที่ดูจากโทรทัศน์ในตอนเช้าแล้วนำส่งครู
  หน่อยอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ให้น้องฟังทุกเช้า
6. ใครใช้ภูมิปัญญาไทยในการดำรงชีวิต
  นัททำไร่กระเทียม
  ก้อยวาดภาพบ้านเรือนไทยส่งครู
  แนนโพสต์รูปอาหารไทยลงในเฟสบุ๊ก
  แอ๋วดื่มน้ำผึ้งผสมมะนาวเพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอ
7. ถ้านักเรียนต้องการสืบค้นความเป็นมาเกี่ยวกับท้องถิ่นหรือชุมชนของตนเอง ควรเริ่มต้นสืบค้นจากแหล่งข้อมูลใด เพราะอะไร
  ร้านค้าชุมชน เพราะเป็นสถานที่พบปะของคนในชุมชน
  ห้องสมุดแห่งชาติ เพราะมีหนังสือให้สืบค้นจำนวนมาก
  วัดในท้องถิ่น เพราะเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
  โรงเรียนประจำจังหวัด เพราะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลหลากหลาย
8. จากข้อความ นักเรียนคิดว่าพลอยสามารถทำไร่สตรอว์เบอร์รีได้หรือไม่ อย่างไร

  ได้ เพราะพลอยเป็นคนขยัน
  ได้ เพราะพลอยมีญาติที่ให้คำปรึกษา
  ไม่ได้ เพราะพื้นที่เพาะปลูกไม่เหมาะสม
  ไม่ได้ เพราะขาดเครื่องมือและเทคโนโลยีการผลิต
9. ใครทำความดีได้เหมาะสมที่สุด
  ปุ้มนำเสื้อผ้าของตนไปบริจาคให้แก่คนยากไร้จนหมด
  ปอช่วยเหลืองานโรงเรียนตามกำลังของตน
  แป้งตั้งใจฟังที่ครูสอนแต่ปฏิบัติตามไม่ได้
  ปิ๋มช่วยเหลือผู้อื่นจนตนเองไม่สบาย
10. ประเพณีใดเกิดจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง
  ประเพณีทอดกฐิน
  ประเพณีแห่ขันหมาก
  ประเพณีแห่นางแมว
  ประเพณีแห่เทียนพรรษา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile