แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่สามารถบอกความแตกต่างระหว่างสารละลายกรดและเบสได้
  ชิมรส
  ใช้กระดาษลิตมัส
  การกัดกร่อน
  การละลายน้ำ
2. ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 7-8จากข้อมูลในตารางข้อใดข้อใดเป็นตัวทำละลาย
  น้ำตาลทรายเป็นตัวทำละลายในน้ำอัดลม
  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวทำละลายในน้ำอัดลม
  ทองแดงเป็นตัวทำละลายในนาก
  ทองคำเป็นตัวทำละลายในนาก
3. ข้อใดกล่าวถูก
  กรดมีรสเปรี้ยว
  กรดมีรสฝาด
  กรดเปลี่ยนกระดาษลิตมัสจากแดงเป็นน้ำเงิน
  น้ำมะนาวไม่ใช่กรด
4. จากข้อมูลข้างต้นข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
  สาร A? มีความเข้มข้นร้อยละ 3.61
  สาร B มีความเข้มข้นร้อยละ 4.50
  สาร C มีความเข้มข้นร้อยละ 2.50
  สาร D มีความเข้มข้นร้อยละ 20
5. ข้อใดเป็นสมบัติของกรด
  เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากแดงเป็นน้ำเงิน
  ไม่กัดกร่อนหินปูน
  มีรสฝาด
  กัดกร่อนโลหะเกิดแก๊สไฮโดรเจน
6. ถ้านักเรียนไม่มีกระดาษลิตมัส นักเรียนสามรถทำกระดาษขึ้นเองโดยใช้สีอะไร
  สีผสมอาหาร
  สีย้อมผ้า
  สีจากดอกไม้
  สีทาบ้าน
7. สารละลายในร่างกายมนุษย์ต่อไปนี้มีสมบัติเป็นกรด
  น้ำย่อยในกระเพาะอาหาร
  น้ำดี
  เลือด
  ปัสสาวะ
8. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่กรด
  น้ำมะขาม
  น้ำมะนาว
  น้ำสบู่
  น้ำอัดลม
9. ระดับความเป็นกรดเพิ่มขึ้นค่า pH จะเป็นอย่างไร
  ค่า pH เพิ่มขึ้น
  ค่า pH เท่ากับ 7
  ค่า pH คงที่
  ค่า pH ลดลง
10. ถ้าต้องการทดสอบความเป็นกรดของสารควรใช้ดอกไม้ชนิดใด
  กุหลาบ
  ชบา
  เฟื่องฟ้า
  อัญชัน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile