แบบทดสอบ โลกของอาชีพ ม.1
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. อาชีพที่ดีจะต้องมีลักษณะอย่างไร
  สุจริต
  สร้างชื่อเสียง
  สร้างความร่ำรวย
  สร้างความยอมรับจากคนรอบข้าง
2. อาชีพใดต้องทำงานภายใต้คำสั่งของเจ้านาย
  จิตรกร
  ช่างตัดเสื้อผ้า
  ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
  พนักงานห้างสรรพสินค้า
3. ข้อใดมีคำกริยาบอกการเปรียบเทียบ
  แม่กล่อมน้องนอน
  นกเขาขันได้ไพเราะ
  ดวงหน้าน้องเหมือนพี่ชาย
  เจนเป็นคนอ้วน
4. การสร้างอาชีพมีความสำคัญอย่างไร
  ช่วยลดช่องว่างระหว่างคนในสังคม
  ช่วยให้มีรายได้ไว้ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย
  สร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว
  ช่วยให้มีหน้าตาทางสังคมเท่าเทียมกับคนอื่น
5. คำข้อใดมี 5 พยางค์
  ประวัติศาสตร์
  อัจฉริยะ
  อาณาจักร
  จันทรคติ
6. อักษรที่ใช้เป็นตัวควบกล้ำคือข้อใด
  ร ก ว
  ร ล ว
  ศ ษ ส
  พ ร ว
7. ข้อใดอ่านถูกต้อง
  นฤบดี อ่านว่า นับ-รึ-ดี
  พฤกษ์ อ่านว่า พะ-รึก
  มฤคี อ่านว่า มะ-รึ-คี
  ทฤษฎี อ่านว่า ทิ-สะ-ดี
8. นักเรียนจะวิเคราะห์อาชีพเพื่อตัดสินใจเลือกอาชีพ
  1
  วิเคราะห์สวัสดิการ
  วิเคราะห์บุคลิกภาพ
  วิเคราะห์ความสามารถ
9. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  ไม้ทัณฑฆาตใส่บนพยัญชนะเพื่อฆ่าเสียง
  คำที่มาจากภาษาอังกฤษต้องใส่ทัณฑฆาตทุกคำ
  ไม้ทัณฑฆาตใส่บนพยัญชนะเพื่อความสวยงาม
  ไม้ทัณฑฆาตไม่ใช่เครื่องหมายในการเขียน
10. ข้อใดมีจำนวนพยางค์เท่ากับคำว่า “อรุณสวัสดิ์”
  ขัณฑสกร
  สัประยุทธ์
  ทัศนศึกษา
  กตัญญู
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile