คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 5
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. intersection
  ต้นชา
  ใส่เครื่องเทศ,เผ็ดร้อน
  ทางสี่แยก
  หาดทราย,ชายหาด
2. sunglasses
  ศิลปะ,ฝีมือ
  พิธีสมรส
  ไก่งวง
  แว่นตากันแดด
3. Buddha
  เส้นโค้ง,ทางโค้ง,แนวโค้ง
  คาร์บอนไดออกไซด์�
  ผลองุ่น
  พระพุทธเจ้า
4. Yield
  อากาศ
  ให้ผล,ผลิต,ให้
  ที่สอง
  เครื่องบินที่ลากเครื่องร่อน
5. demonstration
  การเล่นสกี(บนหิมะหรือบนน้ำ)
  ทิศเหนือ
  การสาธิต,การทดลองให้เห็น
  ร้านอาหารในค่ายทหารหรือโรงเรียน
6. float
  ข่าวสาร,ข่าวคราว,จุดหมายหรือคำพูดที่ฝากไปให้บุคคลอื่น
  เทพธิดา
  ทำให้ลอย, เคลื่อนตัวไปมา
  ศาสนา,ลัทธิ
7. also
  ด้วย,อีกด้วย,เช่นเดียวกัน
  เกี่ยวกับศูนย์กลาง, ใจกลาง
  การที่พืชสร้างคาร์โบไฮเดรตรวมกับคาร์บอนไดอ๊อคไซด์และน้ำเมื่อมีแสงกับคลอโรฟิลล์
  ทุ่งหญ้า
8. weather
  อากาศ
  ห้ามกลับรถ
  น้ำแร่
  เทศกาลคริสต์มาส
9. branch
  เลขหน่วยที่หมายถึงเขตพื้นที่
  ความหวัง
  ป้า,น้าผู้หญิง,อาผู้หญิง
  กิ่งก้าน
10. Ancient City
  เมืองโบราณ
  เครื่องตอกรู
  การสั่งสอน, การแนะนำ
  นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile