Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด

ค้นหาจากชื่อผู้ทำ

ต้องทำแบบทดสอบชุดละไม่ต่ำกว่า 20 ข้อเท่านั้นจึงจะออกใบรับรองได้

เข้าระบบ | สมัครสมาชิก

ที่ ชื่อ ชื่อชุดวิชา จำนวนข้อ วันที่ สั่งพิมพ์
1 เธญเธฃเธธเธ“เธเธฒ เธ™เธดเธเธฒเน€เธชเน‡เธก 81675 เนเธ™เธงเธ‚เน‰เธญเธชเธญเธš เธ›เธฃเธฐเน€เธ—เธจเน„เธ—เธข 4.0 (Thailand 4.0) 20 13 มกราคม 2563
2 เธจเธดเธฃเธดเธ™เธ�เธฒ เน€เธŠเธตเธขเธ‡เธฃเธฒเธข 95892 เนเธšเธšเธ—เธ”เธชเธญเธšเธซเธฅเธฑเธ‡เน€เธฃเธตเธขเธ™ เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡ เธเธตเธฌเธฒเนเธšเธ”เธกเธดเธ™เธ•เธฑเธ™ 60 21 พฤศจิกายน 2562
3 เธจเธดเธฃเธดเธ™เธ�เธฒ เน€เธŠเธตเธขเธ‡เธฃเธฒเธข 95892 เนเธšเธšเธ—เธ”เธชเธญเธšเธซเธฅเธฑเธ‡เน€เธฃเธตเธขเธ™ เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡ เธเธตเธฌเธฒเนเธšเธ”เธกเธดเธ™เธ•เธฑเธ™ 60 21 พฤศจิกายน 2562
4 เธชเธธเธงเธ™เธฑเธ™เธ—เนŒ เธฃเธฒเธขเธ‡เธฒเธก 95892 เนเธšเธšเธ—เธ”เธชเธญเธšเธซเธฅเธฑเธ‡เน€เธฃเธตเธขเธ™ เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡ เธเธตเธฌเธฒเนเธšเธ”เธกเธดเธ™เธ•เธฑเธ™ 60 04 พฤศจิกายน 2562
5 เธชเธกเธจเธฃเธต เธกเธ“เธตเนเธˆเน‰เธ‡ 54899 เนเธ™เธงเธ‚เน‰เธญเธชเธญเธšเธšเธฃเธฃเธˆเธธเธ„เธฃเธนเธœเธนเน‰เธŠเนˆเธงเธข เธงเธดเธŠเธฒเน€เธญเธเธงเธดเธ—เธขเธฒเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒ 80 เธ‚เน‰เธญ 80 03 พฤศจิกายน 2562
6 เธญเธดเธชเธฃเธฒเธ™เธฑเธ™เธ—เนŒ เธเธฒเธšเธ‚เธ™ 51395 แนวข้อสอบวิชาการศึกษาสำหรับเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย 20 09 กันยายน 2562
7 เธžเธฑเธ™เธ˜เธงเธฑเธ’เธ™เนŒ เธจเธดเธฅเธฒเธฃเธฑเธเธฉเนŒ 54899 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 80 ข้อ 80 05 สิงหาคม 2562
8 เน€เธฅเธ‚เธ—เธตเนˆ20 เธ™เธฒเธขเน‚เธŠเธ„เธŠเธฑเธข เธฅเธญเธงเธฑเธ™เธŠเธฑเธข 42591 รายวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา รหัสวิชา 2204-2005 30 29 เมษายน 2562
9 2เธ™เธฒเธ‡เธชเธฒเธงเธˆเธฑเธ™เธ—เธฃเนŒเธˆเธดเธฃเธฒ เธ•เธฑเธงเธชเธฃเธฐเน€เธเธฉ 42591 รายวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา รหัสวิชา 2204-2005 30 29 เมษายน 2562
10 11เธ™เธฒเธ‡เธชเธฒเธง เธ™เธžเธฃเธฑเธ•เธ™เนŒ เธชเธฒเธฃเธตเธชเธธเธ‚ 42591 รายวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา รหัสวิชา 2204-2005 30 29 เมษายน 2562
11 18 เธ™เธฒเธ‡เธชเธฒเธงเธ›เธ“เธดเธ•เธฒ เธžเนˆเธงเธ‡เธŠเธฒเธงเธ™เธฒ 42591 รายวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา รหัสวิชา 2204-2005 30 29 เมษายน 2562
12 22 เธ™เธฒเธ‡เธชเธฒเธงเธชเธฒเธขเธชเธธเธ”เธฒ เธชเธธเธ—เธ˜เธด 42591 รายวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา รหัสวิชา 2204-2005 30 29 เมษายน 2562
13 07เธ™เธฒเธ‡เธชเธฒเธงเธเธฒเธเธˆเธ™เธˆเธธเธ‘เธฒ เธ—เธดเธžเธขเนŒเธ„เธธเธ“ 42591 รายวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา รหัสวิชา 2204-2005 30 29 เมษายน 2562
14 16. เธ™เธฃเธดเธจเธฃเธฒ เธชเธ‡เธ›เธฃเธฐเน€เธชเธฃเธดเธ 42591 รายวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา รหัสวิชา 2204-2005 30 29 เมษายน 2562
15 06 เธ™เธฒเธ‡เธชเธฒเธงเธ™เธฃเธดเธจเธฃเธฒ เธซเธฅเธฐเธงเธฑเธ™ 42591 รายวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา รหัสวิชา 2204-2005 30 29 เมษายน 2562
16 เน€เธฅเธ‚เธ—เธตเนˆ3เธ„เธฃเธญเธ‡เธ�เธž เธ„เธฃเธธเธ˜เน‚เธก 42591 รายวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา รหัสวิชา 2204-2005 30 29 เมษายน 2562
17 23 เธ™เธฒเธ‡เธชเธฒเธงเธเธฑเธเธเนŒเธ“เธฑเธŠเธŠเธฒ เธŠเธตเธงเธ‡เธจเนŒ 42591 รายวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา รหัสวิชา 2204-2005 30 29 เมษายน 2562
18 4 เธญเธฒเธ˜เธดเธงเธฑเธ•เธฃ เธชเธตเธ”เน‰เธงเธ‡ 42591 รายวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา รหัสวิชา 2204-2005 30 29 เมษายน 2562
19 08 เธ�เธนเธกเธดเธ™เธ—เธฃเนŒ เธกเธฑเนˆเธ™เธ„เธ‡ 42591 รายวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา รหัสวิชา 2204-2005 30 29 เมษายน 2562
20 13 เธˆเธตเธฃเธงเธฃเธฃเธ“ เน‚เธ•เน€เธ—เธตเธขเธ™ 19279 วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009 40 04 มีนาคม 2562
21 08 เธ›เธเธดเธ�เธฒเธ“ เธ�เธนเนˆเน€เธŠเธข 19279 วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009 40 04 มีนาคม 2562
22 39 เธ™เธฒเธขเธ�เธฑเธ—เธฃเธžเธฅ เธ‚เธฒเธงเน€เธญเธตเนˆเธขเธก 19279 วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009 40 04 มีนาคม 2562
23 7 เธ—เธฃเธ‡เธžเธฅ เธญเธดเธ™เธ‚เธณเธงเธ‡เธฉเนŒ 19279 วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009 40 04 มีนาคม 2562
24 01 เธ™เธฒเธ‡เธชเธฒเธงเธ™เธฃเธตเธเธฒเธ™เธ•เนŒ เธ—เธญเธ‡เน€เธเธดเธ” 19279 วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009 40 04 มีนาคม 2562
25 28 เธ›เธฃเน€เธกเธจเธงเธฃเนŒ เธซเธ‡เธฉเนŒเธเธดเธ•เธด 19279 วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009 40 04 มีนาคม 2562
26 38 เน€เธžเธŠเธฃเธŠเธกเธžเธน เธฃเธฑเธเธ”เธต 19279 วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009 40 04 มีนาคม 2562
27 33 เธˆเธดเธฃเน€เธกเธ˜ เธฃเธญเธ”เน€เธ—เธจ 19279 วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009 40 04 มีนาคม 2562
28 02 เธ™.เธช.เธ—เธฑเธเธฉเธžเธฃ เธชเธดเธ‡เธซเน€เธ”เธŠ 19279 วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009 40 04 มีนาคม 2562
29 18เธ™เธฒเธ‡เธชเธฒเธงเธ“เธฑเธเธเธฒ เน‚เธžเธ˜เธดเนŒเธงเธฑเธ” 19279 วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009 40 04 มีนาคม 2562
30 31 เธ™เธดเธฃเธฑเธ™เธ”เธฃเนŒ เธ‚เธงเธฑเธเธ„เธธเน‰เธก 19279 วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009 40 04 มีนาคม 2562
31 35 เธ™.เธช.เธฃเธฑเธŠเธŽเธฒเธ�เธฃเธ“เนŒ เน€เธ—เธžเธ›เธฃเธฐเธชเธฒเธ— 19279 วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009 40 04 มีนาคม 2562
32 15 เธ™.เธช. เธžเธดเธŠเธŠเธฒเธžเธฃ เธกเธตเธŠเธฑเธข 19279 วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009 40 04 มีนาคม 2562
33 03 เธ™เธฒเธ‡เธชเธฒเธงเธเธดเธ•เธดเธงเธฃเธ”เธฒ เธชเธณเน€เธ�เธฒ 19279 วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009 40 04 มีนาคม 2562
34 36 เธ™เธฒเธ‡เธชเธฒเธงเธเธดเธ•เธฒเธžเธฃ เน€เธ‚เธตเธขเธงเน€เธฃเธทเธญเธ‡ 19279 วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009 40 04 มีนาคม 2562
35 10 เธเธดเธ•เธ•เธดเธ™เธฑเธ™เธ—เนŒ เธญเธดเธ™เธญเธดเนˆเธก 19279 วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009 40 04 มีนาคม 2562
36 41 เธ™เธฒเธ‡เธชเธฒเธงเธ›เธ™เธฑเธ”เธ”เธฒ เธชเธธเธ�เธฒ 19279 วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009 40 04 มีนาคม 2562
37 12 เธ™เธฒเธข เธžเธตเธฃเธงเธดเธŠเธเนŒ เธžเธงเธ‡เธ—เธญเธ‡ 19279 วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009 40 04 มีนาคม 2562
38 17 เธ™เธฒเธ‡เธชเธฒเธงเธšเธธเธฉเธขเธฒ เธžเธฑเธ™เธˆเธฑเนˆเธ™ 19279 วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009 40 04 มีนาคม 2562
39 21 เธ™เธฒเธ‡เธชเธฒเธงเธเธธเธฅเธ�เธฃเธ“เนŒ เน‚เธชเธฃเธฐเธเธต 19279 วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009 40 04 มีนาคม 2562
40 34 เธ™เธฒเธขเธ™เธฃเธฃเธ–เธเธžเธ‡เธจเนŒ เธ•เธฃเธ‡เธ•เนˆเธญเธเธดเธˆ 19279 วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009 40 04 มีนาคม 2562
41 19 เธ™เธฒเธ‡เธชเธฒเธงเธญเธฒเธฃเธตเธขเธฒ เธขเธจเธ�เธนเธกเธดเธกเธฒ 19279 วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009 40 04 มีนาคม 2562
42 34 เธ™เธฒเธขเธ™เธฃเธฃเธ–เธเธžเธ‡เธจเนŒ เธ•เธฃเธ‡ 19279 วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009 40 04 มีนาคม 2562
43 20 เธ™เธฒเธ‡เธชเธฒเธงเธงเธดเธˆเธดเธ•เธฃเธžเธฃเธฃเธ“ เนเธเน‰เธงเน‚เธชเธ�เธฒ 19279 วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009 40 04 มีนาคม 2562
44 11 เธ™เธฒเธขเธซเธฑเธชเธ™เธฑเธข เธŠเธเธฒเธ“เนŒเธ™เธฑเธ™เธ—เนŒเน‚เธ�เธ„เธดเธ™ 19279 วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009 40 04 มีนาคม 2562
45 27 เธ™เธฒเธขเธšเธฑเธเธเธงเธดเธ• เธซเธ™เธธเนˆเธกเธ™เน‰เธญเธข 19279 วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009 40 04 มีนาคม 2562
46 40 เธ™เธฒเธขเธ›เธเธดเธขเธธเธ—เธ˜เนŒ เธžเธฅเธฒเธขเธ”เน‰เธงเธ‡ 19279 วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009 40 04 มีนาคม 2562
47 25 เธ™เธฒเธขเธ™เธ„เธฃเธดเธ™เธ—เธฃเนŒ เธžเธฃเธกเธ•เธฐ 19279 วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009 40 04 มีนาคม 2562
48 26 เธ™เธฒเธขเธ–เธดเธฃเธงเธดเธดเธ—เธขเนŒ เธจเธฃเธตเธชเธกเธšเธฑเธ•เธด 19279 วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009 40 04 มีนาคม 2562
49 29 เธ™เธฒเธขเธ™เธ™เธ—เธŠเธฑเธข เธšเธฒเธ‡เธชเธฒเธฅเธต 19279 วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009 40 04 มีนาคม 2562
50 14 เธ™เธฒเธ‡เธชเธฒเธงเธญเธฑเธเธŠเธดเธชเธฒ เธชเธดเธ™เธกเธฒ 19279 วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009 40 04 มีนาคม 2562
51 23 เธ™เธฒเธขเธžเธ‡เธจเนŒเธ›เธ“เธ• เน‚เธžเธ˜เธดเนŒเธžเธธเนˆเธก 19279 วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009 40 04 มีนาคม 2562
52 05 เธ™เธฒเธขเธ˜เธ™เธฒเธเธฃ เธชเธฃเน‰เธญเธขเธฃเธฐเธซเธ‡เธฉเนŒ 19279 วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009 40 04 มีนาคม 2562
53 30 เธ™เธฒเธขเธ�เธนเธฃเธดเธ™เธ—เนŒ เน€เธเธ•เธธเธจเธฃเธตเธšเธธเธฃเธดเธ™เธ—เนŒ 19279 วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009 40 04 มีนาคม 2562
54 เน€เธ—เธช เธฅเธญเธ‡เธชเธญเธš 19279 วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009 40 03 มีนาคม 2562
55 001 เธชเธธเธ™เธ—เธฃ เธ—เธ”เธชเธญเธš 19279 วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009 40 03 มีนาคม 2562
56 maneerat sukeeluk 81675 แนวข้อสอบ ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 20 01 กุมภาพันธ์ 2562
57 maneerat sukeeluk 81675 แนวข้อสอบ ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 20 01 กุมภาพันธ์ 2562
58 จินตนา นุ่นยะพรึก 53228 ข้อสอบ วัดผลก่อนและหลังผ่านการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเ 20 25 มกราคม 2562
59 นันทพร ไชยชนะ 53228 ข้อสอบ วัดผลก่อนและหลังผ่านการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเ 20 25 มกราคม 2562
60 อนิรุต นาวารี 53228 ข้อสอบ วัดผลก่อนและหลังผ่านการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเ 20 25 มกราคม 2562
61 สันติพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 53228 ข้อสอบ วัดผลก่อนและหลังผ่านการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเ 20 25 มกราคม 2562
62 นายดรุนัย สุภัทรสมัย 53228 ข้อสอบ วัดผลก่อนและหลังผ่านการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเ 20 25 มกราคม 2562
63 25กนกศรี โรงพยาบาลเหนือคลอง 53228 ข้อสอบ วัดผลก่อนและหลังผ่านการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเ 20 25 มกราคม 2562
64 นายเฉลา เสาวยงค์ 81675 แนวข้อสอบ ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 20 10 มกราคม 2562
65 นาย ทักษิณ ยังเรือง 91647 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 40 05 มกราคม 2562
66 สิทธิชัย พรมเทพ 91647 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 40 05 มกราคม 2562
67 นางสาวนีรยา นุชโอภาช 91647 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 40 05 มกราคม 2562
68 กัลยกร ศรีเมืองซอง 91647 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 40 05 มกราคม 2562
69 สโรชา จำปาเป็น 91647 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 40 05 มกราคม 2562
70 พนิดา มาลิแตง 91647 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 40 05 มกราคม 2562
71 วราภรณ์ ม่วงศรี 91647 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 40 05 มกราคม 2562
72 สิรวิชญ์ ปันปวง 91647 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 40 05 มกราคม 2562
73 นายปณิธาน ประถมยา 91647 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 40 05 มกราคม 2562
74 น.ส มณีรัตน์ นิลสนธิ 91647 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 40 05 มกราคม 2562
75 น.ส มณีรัตน์ นิลสนธิ 91647 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 40 05 มกราคม 2562
76 นางสาวสุภัทชา ศิิริภักดิ์ 91647 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 40 05 มกราคม 2562
77 นาย อุทิศ พิมพิลา 91647 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 40 05 มกราคม 2562
78 นางสาวธัญลักษณ์ สิงคำโม 91647 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 40 05 มกราคม 2562
79 ชมภู่ พรมอ่อน 95346 แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม) 20 19 ธันวาคม 2561
80 mk m 81675 แนวข้อสอบ ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 20 11 ธันวาคม 2561
81 วิภารัตน์ ดวงใจ 95892 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง กีฬาแบดมินตัน 60 19 พฤศจิกายน 2561
82 วิภารัตน์ ดวงใจ 95892 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง กีฬาแบดมินตัน 60 19 พฤศจิกายน 2561
83 พงษ์ พันธุ์ดี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 30 17 พฤศจิกายน 2561
84 พงษ์ พันธุ์ดี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 20 10 พฤศจิกายน 2561
85 พงษ์ พันธุ์ดี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 20 10 พฤศจิกายน 2561
86 สัมฤทธิ์ มณีวงษ์ 57518 ข้อสอบใบขับขี่ของจริง หมวด ป้ายเตือน 30 17 ตุลาคม 2561
87 รัตนภา สุขจิตร 95892 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง กีฬาแบดมินตัน 60 18 กันยายน 2561
88 บุญมี คำสมหมาย 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 30 12 กันยายน 2561
89 บุญมี คำสมหมาย 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 20 12 กันยายน 2561
90 บุญมี คำสมหมาย 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 20 12 กันยายน 2561
91 บุญมี คำสมหมาย 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 20 12 กันยายน 2561
92 รัตนาภรณ์ จงแจ่ม 95892 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง กีฬาแบดมินตัน 60 10 กันยายน 2561
93 วิไลวรรณ อ่วมเมี่ยง 95892 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง กีฬาแบดมินตัน 60 10 กันยายน 2561
94 น.ส รัตนาภรณ์ จงแจ่ม 95892 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง กีฬาแบดมินตัน 60 10 กันยายน 2561
95 นายทวี เกษี 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 50 09 กันยายน 2561
96 นายทวี เกษี 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 50 09 กันยายน 2561
97 วรรณวลี ม 1 86579 การโภชนาการอาหาร ม.1 20 30 สิงหาคม 2561
98 พิเดช ปรางทอง 28885 ข้อสอบ รัตนโกสินทร์ (ร.1-3) 35 27 สิงหาคม 2561
99 วิภารัตน์ กู้อัจฉริยกุล GEN1008 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกปฐมวัย 100 14 สิงหาคม 2561
100 เต้ ผาลคำ 95843 ความรอบรู้ (ภาษาไทย) 20 13 สิงหาคม 2561
101 กรรณิการ์ หลีน้อย 97761 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย ๆ มีมากกว่า 2000 คำ 30 12 สิงหาคม 2561
102 supan boonsit GEN1007 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์ 30 24 กรกฎาคม 2561
103 พงษ์ พันธุ์ดี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 30 21 กรกฎาคม 2561
104 พงษ์ พันธุ์ดี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 30 21 กรกฎาคม 2561
105 พงษ์ พันธุ์ดี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 20 20 กรกฎาคม 2561
106 พงษ์ พันธุ์ดี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 20 20 กรกฎาคม 2561
107 พงษ์ พันธุ์ดี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 20 18 กรกฎาคม 2561
108 พงษ์ พันธุ์ดี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 17 กรกฎาคม 2561
109 พงษ์ พันธุ์ดี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 16 กรกฎาคม 2561
110 พงษ์ พันธุ์ดี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 16 กรกฎาคม 2561
111 มหา สุขรักษ์ 24216 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2561 20 16 กรกฎาคม 2561
112 มหา สุขรักษ์ 24216 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2561 20 16 กรกฎาคม 2561
113 มหา สุขรักษ์ 24216 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2561 20 16 กรกฎาคม 2561
114 มหา สุขรักษ์ 24216 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2561 20 16 กรกฎาคม 2561
115 พงษ์ พันธุ์ดี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 15 กรกฎาคม 2561
116 พงษ์ พันธุ์ดี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 30 15 กรกฎาคม 2561
117 พงษ์ พันธุ์ดี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 30 15 กรกฎาคม 2561
118 พงษ์ พันธุ์ดี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 30 15 กรกฎาคม 2561
119 พงษ์ พันธุ์ดี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 30 15 กรกฎาคม 2561
120 พงษ์ พันธุ์ดี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 30 15 กรกฎาคม 2561
121 พงษ์ พันธุ์ดี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 30 15 กรกฎาคม 2561
122 พงษ์ พันธุ์ดี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 30 15 กรกฎาคม 2561
123 พงษ์ พันธุ์ดี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 30 15 กรกฎาคม 2561
124 พงษ์ พันธุ์ดี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 14 กรกฎาคม 2561
125 พงษ์ พันธุ์ดี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 20 14 กรกฎาคม 2561
126 พงษ์ พันธุ์ดี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 20 14 กรกฎาคม 2561
127 พงษ์ พันธุ์ดี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 20 14 กรกฎาคม 2561
128 พงษ์ พันธุ์ดี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 20 14 กรกฎาคม 2561
129 พงษ์ พันธุ์ดี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 20 14 กรกฎาคม 2561
130 พงษ์ พันธุ์ดี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 20 14 กรกฎาคม 2561
131 พงษ์ พันธุ์ดี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 20 14 กรกฎาคม 2561
132 พงษ์ พันธุ์ดี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 20 14 กรกฎาคม 2561
133 พงษ์ พันธุ์ดี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 20 14 กรกฎาคม 2561
134 พงษ์ พันธุ์ดี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 20 14 กรกฎาคม 2561
135 พงษ์ พันธุ์ดี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 20 13 กรกฎาคม 2561
136 พงษ์ พันธุ์ดี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 20 13 กรกฎาคม 2561
137 สมชาย สูงเนิน 57518 ข้อสอบใบขับขี่ของจริง หมวด ป้ายเตือน 30 12 กรกฎาคม 2561
138 พงษ์ พันธุ์ดี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 20 09 กรกฎาคม 2561
139 พงษ์ พันธุ์ดี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 20 08 กรกฎาคม 2561
140 พงษ์ พันธุ์ดี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 20 08 กรกฎาคม 2561
141 พงษ์ พันธุ์ดี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 20 08 กรกฎาคม 2561
142 ก พ 84658 แนวข้อสอบวิชาชีพครู (คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม) 30 22 มิถุนายน 2561
143 อัมพร ไชยพล 24216 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2561 20 02 มิถุนายน 2561
144 อสส สสอ 93941 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 31 พฤษภาคม 2561
145 กลัวทำไม่ได้ จังเลย 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 40 30 พฤษภาคม 2561
146 หนุจะพยายาม นะคะ 29171 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุด พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 30 พฤษภาคม 2561
147 หนุจะพยายาม นะคะ 19582 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 50 30 พฤษภาคม 2561
148 หนุจะพยายาม นะคะ 82473 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 22 30 พฤษภาคม 2561
149 เย เย้ 34458 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 50 29 พฤษภาคม 2561
150 ยิยิย ยะยะยะย 51395 แนวข้อสอบวิชาการศึกษาสำหรับเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย 20 29 พฤษภาคม 2561
151 เบส เบส 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 22 พฤษภาคม 2561
152 สุชาดา แห้วขุนทด 24216 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2561 20 18 พฤษภาคม 2561
153 สาธิยา ผิวมะลิ 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 40 14 พฤษภาคม 2561
154 สาธิยา ผิวมะลิ 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 40 14 พฤษภาคม 2561
155 สา ผิว 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 30 14 พฤษภาคม 2561
156 กัมปนาท เออวรรณัง 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 13 พฤษภาคม 2561
157 กัมปนาท เออวรรณัง 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 13 พฤษภาคม 2561
158 numpet Peawongjeen 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 10 พฤษภาคม 2561
159 นายสิทธิเดช แก้วสวัสดิ์ 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 25 เมษายน 2561
160 บีบี้ บาบู 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 100 09 เมษายน 2561
161 Phanlaek Phanlaek 33568 วิชาการศึกษา (curriculum) 20 05 เมษายน 2561
162 Phanlaek Phanlaek 33568 วิชาการศึกษา (curriculum) 20 05 เมษายน 2561
163 กก ขข 23387 ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ 30 05 เมษายน 2561
164 กวีชล ภูแก้ว 57518 ข้อสอบใบขับขี่ของจริง หมวด ป้ายเตือน 30 04 เมษายน 2561
165 กวีชล ภูแก้ว 23387 ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ 30 04 เมษายน 2561
166 กวีชล ภูแก้ว 23387 ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ 30 04 เมษายน 2561
167 Phanlaek Phanlaek 33568 วิชาการศึกษา (curriculum) 20 04 เมษายน 2561
168 Phanlaek Phanlaek 33568 วิชาการศึกษา (curriculum) 20 04 เมษายน 2561
169 สมเกียติ์ คงสินสุข 17581 ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายเตือน 50 03 เมษายน 2561
170 สมเกียติ์ คงสินสุข 23387 ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ 38 03 เมษายน 2561
171 สมเกียติ์ คงสินสุข 57518 ข้อสอบใบขับขี่ของจริง หมวด ป้ายเตือน 38 03 เมษายน 2561
172 ทิพากร ทุมกิ่ง 23387 ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ 30 02 เมษายน 2561
173 ทิพากร ทุมกิ่ง 23387 ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ 30 02 เมษายน 2561
174 ทิพากร ทุมกิ่ง 57518 ข้อสอบใบขับขี่ของจริง หมวด ป้ายเตือน 20 02 เมษายน 2561
175 ทิพากร ทุมกิ่ง 57518 ข้อสอบใบขับขี่ของจริง หมวด ป้ายเตือน 20 02 เมษายน 2561
176 ทิพากร ทุมกิ่ง 95767 ข้อสอบใบขับขี่ ชุดมารยาทและจิตสำนึก 20 02 เมษายน 2561
177 เกศรินทร์ เกษทอง 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 02 เมษายน 2561
178 เกศรินทร์ เกษทอง 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 02 เมษายน 2561
179 เกศรินทร์ เกษทอง 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 02 เมษายน 2561
180 dang dang 57518 ข้อสอบใบขับขี่ของจริง หมวด ป้ายเตือน 20 11 มีนาคม 2561
181 dang dang 57518 ข้อสอบใบขับขี่ของจริง หมวด ป้ายเตือน 20 11 มีนาคม 2561
182 dang dang 57518 ข้อสอบใบขับขี่ของจริง หมวด ป้ายเตือน 20 11 มีนาคม 2561
183 dang dang 57518 ข้อสอบใบขับขี่ของจริง หมวด ป้ายเตือน 20 11 มีนาคม 2561
184 ภูริดา ปราบสูงเนิน 95892 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง กีฬาแบดมินตัน 60 20 กุมภาพันธ์ 2561
185 วันทอง สองใจ 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 18 กุมภาพันธ์ 2561
186 ธิดารัตน์ จำปาแดง 29171 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุด พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 16 กุมภาพันธ์ 2561
187 ฝ้าย พลจะโป๊ะ 93583 แบบทดสอบการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 20 13 กุมภาพันธ์ 2561
188 ฝ้าย พลจะโป๊ะ 93583 แบบทดสอบการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 20 13 กุมภาพันธ์ 2561
189 ธิดารัตน์ จำปาแดง 54832 ข้อสอบกฎหมายการศึกษา 130 ข้อพร้อมเฉลย 42 12 กุมภาพันธ์ 2561
190 สุวรรณา พลเยี่ยม 81675 แนวข้อสอบ ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 20 08 กุมภาพันธ์ 2561
191 สุวรรณา พลเยี่ยม 81675 แนวข้อสอบ ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 20 08 กุมภาพันธ์ 2561
192 สุวรรณา พลเยี่ยม 81675 แนวข้อสอบ ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 20 08 กุมภาพันธ์ 2561
193 สรีระ วิทยาคม 76211 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 25 06 กุมภาพันธ์ 2561
194 เรืองศักดิ์ มะโนมูล 81675 แนวข้อสอบ ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 20 04 กุมภาพันธ์ 2561
195 จักรี สิงห์สา 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 30 มกราคม 2561
196 รัตนาวรรณ์ พักสวัสดิ์ 44313 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 20 27 มกราคม 2561
197 pksi101 man U 99385 SECTION 1 – CALCULATIONS 37 25 มกราคม 2561
198 สวย มาก 19582 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 20 22 มกราคม 2561
199 ฟพทฟพฟททaa aramarmm 57518 ข้อสอบใบขับขี่ของจริง หมวด ป้ายเตือน 38 18 มกราคม 2561
200 ฟพทฟพฟททaa aramarmm 57518 ข้อสอบใบขับขี่ของจริง หมวด ป้ายเตือน 38 18 มกราคม 2561
201 sdsads dsada 23387 ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ 38 17 มกราคม 2561
202 nnnn nn 99385 SECTION 1 – CALCULATIONS 37 17 มกราคม 2561
203 ppp ppp 99385 SECTION 1 – CALCULATIONS 37 17 มกราคม 2561
204 ppp 101 99385 SECTION 1 – CALCULATIONS 37 15 มกราคม 2561
205 ppp 101 29492 SECTION 2 – DEFINITIONS 46 15 มกราคม 2561
206 ppp 101 29492 SECTION 2 – DEFINITIONS 46 15 มกราคม 2561
207 manu pksi101 29492 SECTION 2 – DEFINITIONS 46 15 มกราคม 2561
208 manu pksi101 29492 SECTION 2 – DEFINITIONS 46 15 มกราคม 2561
209 manu pksi101 99385 SECTION 1 – CALCULATIONS 37 15 มกราคม 2561
210 manu pksi101 29492 SECTION 2 – DEFINITIONS 46 15 มกราคม 2561
211 manu pksi101 99385 SECTION 1 – CALCULATIONS 37 15 มกราคม 2561
212 manu pksi101 29492 SECTION 2 – DEFINITIONS 46 15 มกราคม 2561
213 manu pksi101 29492 SECTION 2 – DEFINITIONS 46 15 มกราคม 2561
214 manu pksi101 29492 SECTION 2 – DEFINITIONS 46 15 มกราคม 2561
215 manu pksi101 29492 SECTION 2 – DEFINITIONS 46 15 มกราคม 2561
216 manu pksi101 29492 SECTION 2 – DEFINITIONS 46 15 มกราคม 2561
217 manu pksi101 99385 SECTION 1 – CALCULATIONS 37 15 มกราคม 2561
218 manu pksi101 99385 SECTION 1 – CALCULATIONS 37 15 มกราคม 2561
219 manu pksi101 99385 SECTION 1 – CALCULATIONS 37 15 มกราคม 2561
220 manu pksi101 99385 SECTION 1 – CALCULATIONS 37 15 มกราคม 2561
221 manu pksi101 99385 SECTION 1 – CALCULATIONS 37 15 มกราคม 2561
222 manu pksi101 99385 SECTION 1 – CALCULATIONS 37 15 มกราคม 2561
223 pksi101 man U 29492 SECTION 2 – DEFINITIONS 46 13 มกราคม 2561
224 pksi101 man U 99385 SECTION 1 – CALCULATIONS 37 13 มกราคม 2561
225 pksi101 amspec 99385 SECTION 1 – CALCULATIONS 37 12 มกราคม 2561
226 pksi101 amspec 99385 SECTION 1 – CALCULATIONS 37 12 มกราคม 2561
227 pksi101 amspec 99385 SECTION 1 – CALCULATIONS 37 12 มกราคม 2561
228 Thana Kaewlai 99385 SECTION 1 – CALCULATIONS 37 12 มกราคม 2561
229 ประสาน ปานพลอย 29492 SECTION 2 – DEFINITIONS 46 12 มกราคม 2561
230 ประสาน ปานพลอย 29492 SECTION 2 – DEFINITIONS 46 12 มกราคม 2561
231 ประสาน ปานพลอย 29492 SECTION 2 – DEFINITIONS 46 12 มกราคม 2561
232 ประสาน ปานพลอย 99385 SECTION 1 – CALCULATIONS 37 12 มกราคม 2561
233 ประสาน ปานพลอย 99385 SECTION 1 – CALCULATIONS 37 12 มกราคม 2561
234 ประสาน ปานพลอย 99385 SECTION 1 – CALCULATIONS 37 12 มกราคม 2561
235 แมนยู man U 99385 SECTION 1 – CALCULATIONS 37 11 มกราคม 2561
236 แมนยู man U 99385 SECTION 1 – CALCULATIONS 37 11 มกราคม 2561
237 แมนยู man U 99385 SECTION 1 – CALCULATIONS 37 11 มกราคม 2561
238 เอวารินทร์ ร้อยเอ็ด 99385 SECTION 1 – CALCULATIONS 37 11 มกราคม 2561
239 เอวารินทร์ ร้อยเอ็ด 99385 SECTION 1 – CALCULATIONS 37 11 มกราคม 2561
240 เอวารินทร์ ร้อยเอ็ด 99385 SECTION 1 – CALCULATIONS 37 11 มกราคม 2561
241 Nk Pbdc 54995 จำนวนเชิงซ้อน(ส่วนจริง, ส่วนจินตภาพ) 28 09 มกราคม 2561
242 Nk Pbdc 54995 จำนวนเชิงซ้อน(ส่วนจริง, ส่วนจินตภาพ) 28 09 มกราคม 2561
243 ปิยะนุช แก้วงาม 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 30 06 มกราคม 2561
244 วรรัตน์ วรธรรม 81675 แนวข้อสอบ ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 20 02 มกราคม 2561
245 นายเรืองศักดิ์ มะโนมูล 81675 แนวข้อสอบ ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 20 02 มกราคม 2561
246 กฤษดา เพียยุระ 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 20 28 ธันวาคม 2560
247 กฤษดา เพียยุระ 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 20 28 ธันวาคม 2560
248 กฤษดา เพียยุระ 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 20 28 ธันวาคม 2560
249 คุณากร แซ่โค้ว 57518 ข้อสอบใบขับขี่ของจริง หมวด ป้ายเตือน 38 27 ธันวาคม 2560
250 ชุติการ ชุติการ 95892 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง กีฬาแบดมินตัน 25 23 ธันวาคม 2560
251 มิ่งขวัญ โตกราน 22425 วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่1 20 21 ธันวาคม 2560
252 ชนัตถ์ รัตนตถิกุล 81675 แนวข้อสอบ ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 20 21 ธันวาคม 2560
253 ชนัตถ์ รัตนตถิกุล 81675 แนวข้อสอบ ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 20 21 ธันวาคม 2560
254 นุรฮูดา มะเซาะ 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 20 15 ธันวาคม 2560
255 นุรฮูดา มะเซาะ 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 20 15 ธันวาคม 2560
256 สุรชัย วาจาสัจ 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 30 15 ธันวาคม 2560
257 สุรชัย วาจาสัจ 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 30 15 ธันวาคม 2560
258 สุรชัย วาจาสัจ 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 30 15 ธันวาคม 2560
259 อิ อิอิ 76211 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 25 14 ธันวาคม 2560
260 อิ อิอิ 76211 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 25 14 ธันวาคม 2560
261 วารีรัตน์ สมบุญ 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 12 ธันวาคม 2560
262 นพวรรณ์ บรรลือ 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 12 ธันวาคม 2560
263 ภาวิณี สุกานนท์ 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 12 ธันวาคม 2560
264 ภาวิณี สุกานนท์ 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 12 ธันวาคม 2560
265 จันทนา ท่าดี 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 12 ธันวาคม 2560
266 สมศรี รัตนิพล 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 12 ธันวาคม 2560
267 วาทินี บุญทวี 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 12 ธันวาคม 2560
268 ปานทิพย์ บุญสวัสดิ์ 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 12 ธันวาคม 2560
269 สุนิสา สุวรรณรัตน์ 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 12 ธันวาคม 2560
270 นายปารีด กะลูแป 53725 แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกเกษตร 20 11 ธันวาคม 2560
271 สารี จัน 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 08 ธันวาคม 2560
272 gh mnb 81675 แนวข้อสอบ ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 20 06 ธันวาคม 2560
273 ซากีน๊ะ มูเลง 53725 แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกเกษตร 20 05 ธันวาคม 2560
274 ซากีน๊ะ มูเลง 53725 แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกเกษตร 20 05 ธันวาคม 2560
275 ซากีน๊ะ มูเลง 53725 แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกเกษตร 20 05 ธันวาคม 2560
276 ซากีน๊ะ มูเลง 53725 แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกเกษตร 20 05 ธันวาคม 2560
277 tom ram 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 03 ธันวาคม 2560
278 tom ram 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 03 ธันวาคม 2560
279 สมชาย สมศรี 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 20 พฤศจิกายน 2560
280 สมชาย สมศรี 79341 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความเป็นครู 52 20 พฤศจิกายน 2560
281 ภีระศาสตร์ น้อยช่างคิด 34689 พรบ ข้าราชการพลเรือน 2551 23 19 พฤศจิกายน 2560
282 สุภาภรณ์ คงมูลน้อย 15796 ข้อสอบใบขับขี่ 20 16 พฤศจิกายน 2560
283 สุภาภรณ์ คงมูลน้อย 15796 ข้อสอบใบขับขี่ 20 16 พฤศจิกายน 2560
284 นายณัฐชัย วงศา 43439 V-NET ข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา(ปี57) 50 10 พฤศจิกายน 2560
285 ดุจฤทัย อ่อนนะนัย 23387 ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ 38 09 พฤศจิกายน 2560
286 ดุจฤทัย อ่อนนะนัย 23387 ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ 38 09 พฤศจิกายน 2560
287 โอเกะ รำเรือง 43439 V-NET ข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา(ปี57) 25 07 พฤศจิกายน 2560
288 12 12 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 06 พฤศจิกายน 2560
289 นางสาวพรประภา วงค์ธรรม 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 04 พฤศจิกายน 2560
290 สมชาย สมศรี 22324 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข. วิชาการศึกษา 20 02 พฤศจิกายน 2560
291 สมชาย สมศรี 22324 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข. วิชาการศึกษา 20 02 พฤศจิกายน 2560
292 1234 1234 81675 แนวข้อสอบ ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 20 29 ตุลาคม 2560
293 ปนัดดา ฝอยจันทร์ 71856 แนวข้อสอบบรรจุข้าราชการ เรื่อง อนุกรม 20 27 ตุลาคม 2560
294 เฟิน จร้า 71856 แนวข้อสอบบรรจุข้าราชการ เรื่อง อนุกรม 20 26 ตุลาคม 2560
295 tipaporn wongtakhee 71856 แนวข้อสอบบรรจุข้าราชการ เรื่อง อนุกรม 20 26 ตุลาคม 2560
296 ฟาริด ดาหมาด 33568 วิชาการศึกษา (curriculum) 20 26 ตุลาคม 2560
297 ฟาริด ดาหมาด 33568 วิชาการศึกษา (curriculum) 20 26 ตุลาคม 2560
298 ศิริพร สินพรม 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 20 ตุลาคม 2560
299 ฟฟ หห 59852 วิชาการศึกษา (การจัดการเรียนรู้) 50 19 ตุลาคม 2560
300 ฟฟ หห 81675 แนวข้อสอบ ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 20 19 ตุลาคม 2560

 

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

???????????????????????? 2562