Thaitestonline.com เว็บแบบทดสอบออนไลน์ ทำใบขับขี่ บรรจุครูผู้ช่วย

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ Yeahpitlok

 

 

24958 - วิชาพื้นฐานธุรกิจดิจิทัล รหัสวิชา 30204-2001
จำนวน 40 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 0 ครั้ง
76417 - วิชาการสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล รหัสวิชา 30204-2006
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 0 ครั้ง
82574 - วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล 30204-2002
จำนวน 40 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 0 ครั้ง
38833 - วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 3200-0011
จำนวน 60 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 0 ครั้ง
33986 - วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2204-2003
จำนวน 40 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 0 ครั้ง
11752 - วิชาการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ 3204-2106
จำนวน 40 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 0 ครั้ง
27547 - วิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา รหัสวิชา 3200-0010
จำนวน 40 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 0 ครั้ง
17986 - วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัสวิชา 3204-2003
จำนวน 40 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 0 ครั้ง
38439 - วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ รหัสวิชา 3204-2005
จำนวน 40 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 0 ครั้ง
19279 - วิชาการสร้างเว็บไซด์ รหัส 20204-2009
จำนวน 40 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 0 ครั้ง
42591 - วิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา รหัสวิชา 20204-2005
จำนวน 40 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1 ครั้ง
16546 - วิชาระบบปฎิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา 20204-2001
จำนวน 40 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1 ครั้ง

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

ThaiTestOnline - เว็บทำใบขับขี่ สอบบรรจุ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS

google page rank