คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที แบบทดสอบชุดละ 20 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที

1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => แม่เลี้ยง
  cookie
  dice
  hamburger
  stepmother
2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เดินเป็นจังหวะ, เดินแถว
  liquid
  march
  gold
  policeman
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เล็กน้อย
  mangosteen
  little
  follow
  suffer
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สวยงาม
  beautiful
  version
  month
  on the corner
5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ศูนย์กลาง
  centre
  team
  sleeveless
  put
6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ใบชา
  Chakri day
  stadium
  sweat
  tea
7. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สวัสดี
  papaya
  hello
  housework
  stair
8. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เสื้อสตรี
  blouse
  Tug of War
  usually
  peanut
9. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => อ้วน
  rugby
  fat
  imagination
  geography
10. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => กระเทียม
  priest
  garlic
  borrow
  towel
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS