ONET วิทยาศาสตร์ ป.6

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที แบบทดสอบชุดละ 20 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที

1. เพราะเหตุใดปรากฏการณ์จันทรุปราคาจึงไม่มีโอกาสเกิดในวันขึ้น 8 ค่ำ
  ก. เพราะเงาของโลกบังดวงจันทร์ครึ่งดวง
  ข. เพราะแสงจากดวงอาทิตย์ส่องถึงดวงจันทร์ครึ่งดวง
  ค. เพราะดวงจันทร์ปรากฏอยู่บนท้องฟ้าในเวลากลางวัน
  ง. เพราะดวงจันทร์ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งภายในเงาของโลก
2. พื้นที่ใดมีโอกาสเกิดน้ำท่วมขังน้อยที่สุด
  ก. ที่ราบลุ่ม
  ข. ริมแม่น้ำ
  ค. ที่ลาดตามแนวภูเขา
  ง. พื้นที่ปากแม่น้ำ
3. ข้อใดเกี่ยวข้องกับการเกิดอุปราคาน้อยที่สุด
  ก. การหมุนรอบตัวเองของโลก
  ข. การโคจรรอบโลกของดวงจันทร์
  ค. การโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลก
  ง. การหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์
4. เพราะเหตุใดหากเราอยู่ในอาคารสูงขณะเกิดแผ่นดินไหวจึงควรหมอบใต้โต๊ะหรือเตียง
  เพื่อให้เหตุการณ์แผ่นดินไหวสงบเร็วขึ้น
  เพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งของที่จะตกลงมากระแทก
  เพื่อรวมตัวอยู่ในบริเวณเดียวกัน ง่ายต่อการค้นหา
  เพื่อลดการสั่นสะเทือนของอาคาร
5. พิจารณาข้อความต่อไปนี้

  1
  2
  1 และ 3
  2 และ 3
6. ป้องอาศัยอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ในช่วงที่มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ป้องควรปฏิบัติตนอย่างไร
  สวมใส่เสื้อกันหนาว
  ท่องเที่ยวตามเกาะต่าง ๆ
  เผาพื้นที่การเกษตรเพื่อเตรียมเพาะปลูก
  เตรียมร่มเมื่อออกนอกบ้าน
7. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
  ก. อากาศที่มีอุณหภูมิสูงจะมีความกดอากาศสูง
  ข. เมื่ออากาศมีอุณหภูมิต่ำมวลอากาศจะขยายตัว
  ค. ลมพัดจากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ
  ง. อากาศที่มีอุณหภูมิสูงจะเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่อากาศที่มีอุณหภูมิต่ำที่ลอยตัวสูงขึ้น
8. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
  ก. ยูริ กาการิน เป็นนักบินอวกาศชาวอเมริกันคนแรกที่ขึ้นไปโคจรรอบโลก
  ข. สปุตนิก 1 คือยานอวกาศที่เดินทางออกไปถ่ายภาพดวงจันทร์ได้เป็นยานแรกของโลก
  ค. กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลมีประสิทธิภาพในการศึกษาปรากฏการณ์ต่าง ๆในอวกาศมากกว่ากล้องโทรทรรศน์ที่อยู่บนพื้นโลก
  ง. ปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเดียวที่สามารถส่งยานอวกาศขึ้นไปสำรวจสิ่งต่าง ๆ นอกโลก
9. จากข้อความใครปฏิบัติตนได้เหมาะสม

จากอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทยในขณะนี้ เกิดจากบริเวณความกดอากาศสูง บริเวณซีกโลกเหนือกำลังแรงพัดพามวลอากาศเข้ามาปกคลุมพื้นที่ประเทศไทย
  ก. โบว์อาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่จึงเตรียมหาเสื้อกันหนาวมาสวมใส่
  ข. บิ๊กอาศัยอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงเตรียมร่มทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน
  ค. โป้งอาศัยอยู่ที่จังหวัดเลยจึงเลือกใส่เสื้อผ้าบาง ๆระบายความชื้น
  ง. หน่อยอาศัยอยู่ที่จังหวัดชุมพรจึงออกเรือหาปลาทุกวัน
10. อาชีพใดต้องอาศัยลมบกและลมทะเลมากที่สุด
  ชาวนา
  ชาวประมงน้ำเค็ม
  ชาวสวน
  เลี้ยงสัตว์
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS