วิทยาการคำนวณ ป.5 ตัวชี้วัดที่ 4

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที แบบทดสอบชุดละ 20 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที

1. จากรูปภาพ พบว่ามีเส้นสีแดงใต้ข้อความในเอกสาร หากมีเส้นสีแดงทั้ง
  3
  คลิกขวาที่ข้อความ และกดเลือก คำว่า Ignore All
  File > Option > Language >เอาเครื่องหมายถูกออกตรง Ignore words in UPPERCASE
  File > Option > Proofing >เอาเครื่องหมายถูกออกตรง Ignore words in UPPERCASE
2. ข้อใด คือ โปรแกรม Freeware
  PhpED
  Cyberlink
  Powerdvd
  Chrome Browser
3. เมื่อต้องพรีเซนต์งาน ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint ต้องทำอย่างไร
  กดปุ่ม F5
  คลิกที่แถบ View Bar > Slide Show
  ถูกทั้งข้อ ก และ ข
  ไม่มีข้อใดถูก
4. จากภาพ ควรทำอย่างไรให้ตัวเลขอ่านง่ายขึ้น

  คลิกที่เครื่องมือ Comma
  คลิกที่เครื่องมือ Percent
  คลิกที่เครื่องมือ Auto Sum
  คลิกที่เครื่องมือ Clear
5. หากต้องการการเพิ่มค่าที่เลือกด้วยเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ต้องใช้สูตรในข้อใด
  =Sum(……..)
  =SumIF(……..)
  =Count(……..)
  =CountIF(……..)
6. ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word การจัดข้อความให้ชิดขอบ จัดช่องไฟ ต้องใช้เครื่องมือใด
7. ถ้าต้องการเปลี่ยนภาพพื้นหลังเฉพาะสไลด์ที่ 4 ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint ต้องไปที่
  3
  Animation > Format Background
  Slide Show > From Beginning
  Design > Format Background
8. ข้อใด คือวิธีที่ทำให้เลือกสีตามที่ครูกำหนดให้รวดเร็วและได้สีถูกต้องที่สุด
  Shape Fill > More Shape Fill colors
  Shape Fill > Eyedropper
  Shape Fill > Standard colors
  ถูกทุกข้อ
9. เมื่อนำเสนองาน มักมีปัญหาฟ้อนต์เพี้ยน ทำให้ขาดอรรถรสในการอ่าน ควรแก้ปัญหาอย่างไร
  File > Option > Save > Preserve fidelity when sharing this document > Embed fonts in the file ให้เลือก > OK
  File > Option > Save > Preserve fidelity when sharing this document > Save Auto Recover information every ให้เลือก > OK
  File > Option > Save > Save Document > Save to computer by default ให้เลือก > OK
  File > Option > Save > Preserve fidelity when sharing this document > The sever draft location on this computer ให้เลือก > OK
10. ในโปรแกรม Microsoft Excel ข้อใดเป็นปุ่มลัดในการแปลงค่าเปลี่ยนเป็นจุดทศนิยมสองตัว
  Ctrl + Shift + %
  Ctrl + Shift + $
  Ctrl + Shift + !
  ไม่มีข้อใดถูก
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS