ฝึก onet เลขยกกำลัง ม.6
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
1. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ  10
  -10
2. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  ข้อ ก. และข้อ ข.
  ข้อ ก. เท่านั้น
  ข้อ ข. เท่านั้น
  ข้อ ก. และข้อ ข. ผิด
3. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

4. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  -16
  9
  23
  -9
5. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  3
  4


6. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

7. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ
  0
8. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  92
  94
  96
  98
9. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

10. ข้อใดต่อไปนี้ผิด
  (24)30<(2)20(3)30(4)40
  (24)30<(2)30(3)20(4)40
  (24)30>(2)20(3)40(4)30
  (24)30>(2)30(3)40(4)20
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
เพื่อนบ้านเว็บครูออฟ