ฝึก onet ตรีโกณมิติ ม.6

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที แบบทดสอบชุดละ 20 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที

1. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  10
  12
  14
  16
2. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

3. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  6
  8
  10
  12
4. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ  60
  ุ62
5. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  90
  100
  120
  150
6. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  3a
  4a
  5a
  6a
7. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  28. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  2
  3
  4
  5
9. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  40
  50
  58
  104
10. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS