แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้อใดกล่าวถึง Application Software
  ชุดของคำสั่งที่เขียนไว้เป็นคำสั่งสำเร็จรูป
  เขียนขึ้นเพื่อการทำงานเฉพาะอย่างที่เราต้องการ
  เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่มีผู้ทำไว้เพื่อใช้ในการทำงานประเภทต่าง ๆ
  การจัดการข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นหมวดหมู่
2. ในโรงงานอุตสาหกรรมนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานด้านใด?
  ควบคุมการผลิต
  การใช้หุ่นยนต์ในการทำงานที่เสี่ยงอันตราย
  การวางแผนการผลิต
  ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดเปรียบเสมือนสารบัญหนังสือ
  Web Site
  ACC
  Page
  URL
4. ข้อใดกล่าวถึงข้อมูลดิจิทัลได้ถูกต้อง
  เป็นข้อมูลหลักที่ใช้ในการประมวลผล
  เป็นชื่อข้อมูลในโปรแกรมระบบชนิดหนึ่ง
  เป็นชื่อรุ่นของข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์
  เป็นรูปแบบข้อมูลที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์
  เครื่องพิมพ์ชนิดจุดบางเครื่องสามารถพิมพ์เป็นสีได้
  เครื่องพิมพ์ชนิดพ่นหมึก ใช้การฉีดพ่นหมึกพิมพ์ลายกระดาษ
  เครื่องพิมพ์ชนิดจุดใหญ่สามารถพิมพ์ได้ 2 ทิศทาง
  เครื่องพิมพ์ชนิดจุด ไม่สามารถพิมพ์ตัวขยายใหญ่ได้
6. ข้อใดไม่ใช่ของสายแลนแบบ UTP หรือ CAT 5
  ส้ม
  เขียว
  น้ำตาล
  แดง
7. ถ้าต้องการอ่านเอกสาร .pdf จะต้องเปิดโดยใช้โปรแกรมใด
  Microsoft Word
  Access 97
  Windows Media
  Acrobat Reader
8. ข้อใดคือความแตกต่างระหว่าง Hub และ Switch
  หน้าที่การใช้งาน
  ลักษณะการเชื่อมต่อกับเครือข่าย
  ลักษณะการส่งข้อมูล
  ถูกทุกข้อ
9. ส่วนขยายของโปรแกรม PowerPoint คือข้อใด
  .pdf
  .psd
  ,p5a
  .ppt
10. ก่อนที่หน่วยงานจะเลือกนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งาน หน่วยงานนั้นๆ จะต้องดำเนินงานในเรื่องใดก่อน
  จัดหาบุคลากรคอมพิวเตอร์
  วางระบบงาน
  จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  ถูกทุกข้อ
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์