แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ข้อใดคือคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนชื่อแฟ้มข้อมูล
  COPY
  REN
  DEL
  VOL
2. ข้อใดเป็นหน่วยที่ใช้วัดความเร็วของการส่งข้อมูล
  pages per second (pps)
  lines per minute (lpm)
  bits per second (bps)
  data per minute (dpm)
3. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลใดเข้าถึงข้อมูลได้เร็วที่สุด
  flash drive
  SSD
  Memory Card
  Hard disk
4. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคมต่างกันอย่างไร
  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสียค่าบริการมากกว่า
  เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมีเครือข่าย มากกว่า
  เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมส่งผลลัพธ์ ให้ล่าช้า
  เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมีคนนิยม มากกว่า
5. ชื่อโดเมน gov หมายถึงองค์กรประเภทใด
  กลุ่มสถาบันการศึกษา
  กลุ่มองค์กรอื่น ๆ
  กลุ่มองค์กรทหาร
  กลุ่มองค์กรของรัฐทั่วไป
6. PCMCIA Card นิยมใช้กับคอมพิวเตอร์ในข้อใด
  PDA
  Palm
  PC
  Notebook
7. คอมพิวเตอร์เครือข่ายระยะไกลเรียกอีกอย่าง หนึ่งว่า
  LAN
  Line
  Network
  WAN
8. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมระบบฐานข้อมูล
  Oracle
  Access
  Namo
  SQL Server
9. เทคโนโลยีที่ใช้ในการสารสนเทศที่มากที่สุดคือ อะไร
  เทคโนโลยีการผลิต
  เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม
  เทคโนโลยีการเกษตร
  เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม
10. ฮาร์ดแวร์ หมายถึงอะไร
  องค์ประกอบของตัวเครื่องที่สามารถจับต้องได้
  เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมในคอมพิวเตอร์
  เป็นวงจรไฟฟ้า
  เป็นอุปกรณ์ในการส่งข้อมูล
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์