แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. หน่วยที่เล็กที่สุดของระบบคอมพิวเตอร์คือข้อใด
  Bit
  Byte
  Field
  Record
2. Management Information System/MIS หมายถึงอะไร
  หมายถึงยุคแรกของคอมพิวเตอร์
  หมายถึงยุคที่คอมพิวเตอร์เฟื่องฟู
  หมายถึงยุคอุตสาหกรรม
  หมายถึงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3. แฟ้มข้อมูลแรกของโฮมเพจจะต้องใช้ชื่อใด
  Index.doc
  Index.htm
  Fist.doc
  Fist.htm
4. สิ่งใดที่ไม่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์?
  ความคิด
  ความจำ
  การควบคุมตนเอง
  การเปรียบเทียบเชิงตรรกะ
5. เครื่องคิดเลข สามารถใช้คิดคำนวณเหมือนเครื่อง คิดเลขโดยทั่วไปได้เหมือนกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้
  เลือก Start-Program-Accessories
  เลือก Start-Program-Accessories-Paint
  เลือก Start-Program-Accessories-Calculator
  เลือก Start-Program-Accessories-Scientific
6. ข้อใดเป็นการสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องที่สุด
  ข้อใดเป็นการสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องที่สุด
  เป็นการส่งผ่านที่ทันสมัยที่สุด
  ช่วยให้การสื่อสารดียิ่งขึ้น
  เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เกิดวิธีใหม่
7. คอมพิวเตอร์แบบใดมีขนาดเล็กที่สุด
  Laptop
  Notebook
  Sub-Notebook
  Palmtop
8. ข้อใดไม่ใช่ของสายแลนแบบ UTP หรือ CAT 5
  ส้ม
  เขียว
  น้ำตาล
  แดง
9. ข้อใดไม่ใช่การเขียนโปรแกรมแบบ OOP
  Visual FoxPro
  Basic, PowerPoint
  Basic, Cobol
  Coblo, Excel
10. การสื่อสารีข้อมูลที่ทีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้รับและส่งผลัดกันแป้นการส่งข้อมูล
  แบบทิศทางเดี่ยว
  แบบสองทิศทางทางสลับกัน
  แบบสองทิศทางพร้อมกัน
  แบบหลายทิศทางพร้อมกัน
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์