การสื่อสารข้อมูล Fiber Optic

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. FTTH ย่อมาจากอะไร
  Fiber to the Home
  Fiber to the x
  Fiber to the Building
  Fiber to the Office
2. การติดตั้ง FTTx จะมีเงื่อนไขในการเดินสายภายนอกจากจุดกระจายสัญญาณแสงไปยังจุดติดตั้งไม่เกินกี่เมตร
  0-50 เมตตร
  100-200 เมตร
  500 เมตร
  700 เมตร
3. FTTB ย่อมากจากคำว่าอะไร
  Fiber to the Home
  Fiber to the x
  Fiber to the Building
  Fiber to the Office
4. FTTx ใช้สายสัญญาณแบบใดในการส่งข้อมูล ?
  Fiber Optic
  THW
  VAF
  VCT
5. FTTx ย่อมากจากคำว่าอะไร
  Fiber to the Home
  Fiber to the xxx
  Fiber to the Building
  Fiber to the Office
6. ข้อดีของ FTTx มีอะไรบ้าง
  มีความเสถียร ทั้งการดาวน์โหลดและอัพโหลด
  รับและส่งไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว
  ระยะทางไม่มีผลต่อความเร็ว
  ถูกทุกข้อ
7. จุดเด่นของ FTTx คืออะไร
  FTTx เป็นเทคโนโลยีที่รองรับการรับข้อมูล ความเร็วสูงไปถึงระดับ 100 Mbps ในอนาคต รวมทั้งความสามารถในการอัพโหลดได้เร็วกว่าเทคโนโลยี ADSL ในปัจจุบัน
  FTTx เป็นเทคโนโลยีที่รองรับการรับ-ส่งข้อมูล ความเร็วสูงไปถึงระดับ 10,000 Mbps ในอนาคต รวมทั้งความสามารถในการอัพโหลดได้เร็วกว่าเทคโนโลยี ADSL ในปัจจุบัน
  FTTx เป็นเทคโนโลยีที่รองรับการรับ ข้อมูล ความเร็วสูงไปถึงระดับ 10,000 Mbps ในอนาคต รวมทั้งความสามารถในการอัพโหลดได้เร็วกว่าเทคโนโลยี ADSL ในปัจจุบัน
  FTTx เป็นเทคโนโลยีที่รองรับการส่งข้อมูล ความเร็วสูงไปถึงระดับ 10,000 Mbps ในอนาคต รวมทั้งความสามารถในการอัพโหลดได้เร็วกว่าเทคโนโลยี ADSL ในปัจจุบัน
8. FTTx สามารถรองรับความเร็วได้ถึงกี่ Mbps
  1 Mbps.
  10 Mbps.
  100 Mbps.
  1000 Mbps.
9. FTTx หรือ FTTH คืออะไร
  คือเทคโนโลยีในการรับ-ส่ง ข้อมูล ภาพและเสียงเป็นสัญญาณแสงผ่านสายใยแก้ว Fiber Optic เทียบกับการรับ-ส่งข้อมูลระบบเก่า ADSL ที่เป็นสัญญานไฟฟ้าผ่านสายทองแดง
  คือเทคโนโลยีในการรับ ข้อมูล ภาพและเสียงเป็นสัญญาณแสงผ่านสายใยแก้ว Fiber Optic เทียบกับการรับ-ส่งข้อมูลระบบเก่า ADSL ที่เป็นสัญญานไฟฟ้าผ่านสายทองแดง
  คือเทคโนโลยีในการส่ง ข้อมูล ภาพและเสียงเป็นสัญญาณแสงผ่านสายใยแก้ว Fiber Optic เทียบกับการรับ-ส่งข้อมูลระบบเก่า ADSL ที่เป็นสัญญานไฟฟ้าผ่านสายทองแดง
  คือเทคโนโลยีในการแปลง ข้อมูล ภาพและเสียงเป็นสัญญาณแสงผ่านสายใยแก้ว Fiber Optic เทียบกับการรับ-ส่งข้อมูลระบบเก่า ADSL ที่เป็นสัญญานไฟฟ้าผ่านสายทองแดง
10. FTTO ย่อมากจากคำว่าอะไร
  Fiber to the Home
  Fiber to the x
  Fiber to the Building
  Fiber to the Office
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์