วิชาภาษาไทยม.2 ชุดที่8

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้อใด ไม่ใช่ คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านบทพากย์เอราวัณ
  ได้เห็นลักษณะตกแต่งช้างทรงพระที่นั่ง
  รู้จักอมนุษย์บนสวรรค์
  เห็นการจัดกระบวนกองทัพของเทวดา
  รู้จักลักษณะคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี
2. ข้อใดเป็นคำกร่อนเสียง
  มะพร้าว
  โบสถ์
  ตะพาน
  ลูกกระดุม
3. ข้อใดเป็นข้อเท็จจริง
  วันปีใหม่ตรงกับวันที่ ๑ มกราคมของทุกปี
  สมชายเป็นคนไม่ดี
  ภาษาไทยเป็นวิชาที่น่าเบื่อ
  คนสวยมักไม่ค่อยฉลาด
4. ข้อใดอ่านถูกต้อง
  ขัดสมาธิ อ่านว่า ขัด – สะ – หมาด
  อักษรสมัย อ่านว่า อัก – สอน – ระ – สะ - ไหม
  ราชธิดา อ่านว่า ราด – ทิ - ดา
  ลักเพศ อ่านว่า ลัก – เพด
5. ข้อใดเป็นคำสมาสทั้งหมด
  ศิลปกรรม หวานเย็น
  ราชการ พุทธศาสนา
  กันสาด ราชกุมาร
  เห็นอกเห็นใจ มิดีมิร้าย
6. ข้อใดคือพฤติกรรมที่ตรงกับ “เอาแต่ชอบเสียผิด”
  แดงต้อยค้าขายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
  ชานนท์ชั่งผลไม้ไม่เต็มกิโลให้ลูกค้า
  ยายอาบจัดกระเช้าปีใหม่ด้วยของใกล้หมดอายุ
  ครูแหวนมักนำสินค้ามาขายให้นักเรียนเสมอ
7. ข้อใดมีการใช้ภาษาสแลง
  อรอนงค์แต่งตัวสวยทุกวัน
  อาหารร้านบัวอร่อยมาก
  ไปไหนมาไหนต้องระวังพวกสิบแปดมงกุฎ
  คนขับรถสองแถวชอบขับรถเร็ว
8. ข้อใด ไม่ใช่ คำไทยแท้ทุกคำ
  เผด็จ คะน้า
  หนู สาด
  เลือด เมื่อย
  ปาก ตา
9. “มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน” ข้อความนี้ใช้คำใดเป็นคำเปรียบเทียบ
  มี
  เหมือน
  อยู่
  นับ
10. จากข้อความในข้อ ๓ มีพยางค์ที่เล็กที่สุดมีกี่คำ
  ๕ คำ
  ๘ คำ
  ๑๐ คำ
  ๑๓ คำ
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์