องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ผู้จัดการระบบ คืออะไร
  ทำหน้าที่ดูแลข้อมูลผ่านระบบจัดการข้อมูล
  ผู้วางนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน
  ทำหน้าที่ศึกษาและรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ระบบ
  ทำงานตามความต้องการของผู้ใช้
2. หน่วยรับหรืออินพุต(Input Unit) ได้แก่อะไรบ้าง
  จอภาพ
  เครื่องพิมพ์
  เมาส์ แป้นพิมพ์
  RAM
3. กระบวนการทำงาน หมายถึงอะไร
  กระบวนการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการ
  ระบบติดต่อสอบถาม
  ระบบคลังรูปภาพ
  เว็บไซต์เพื่อการศึกษา
4. ผู้ปฏิบัติการ คืออะไร
  บุคคลที่ทำหน้าที่เขียนซอฟต์แวร์ต่างๆหรือโปรแกรมเพื่อสั่งงาน
  ทำงานตามความต้องการของผู้ใช้
  ทำหน้าที่ศึกษาและรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ระบบ
  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ที่คอยปิดและเปิดเครื่อง และเฝ้าดูจอภาพเมื่อมีปัญหา
5. บุคลากร สามารถแบ่งหน้าที่ตามลักษณะงานได้กี่ด้าน
  5 ด้าน
  6 ด้าน
  7 ด้าน
  8 ด้าน
6. โปรแกรมเมอร์ คืออะไร
  ทำหน้าที่ศึกษาและรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ระบบ
  ผู้ดูแลตรวจสอบแก้ไขโปรแกรมระบบควบคุมเครื่อง
  บุคคลที่ทำหน้าที่เขียนซอฟต์แวร์ต่างๆหรือโปรแกรมเพื่อสั่งงาน
  ทำงานตามความต้องการของผู้ใช้
7. ฮาร์ดแวร์ ( Hardware ) สามารถแบ่งส่วนพื้นฐานของฮาร์ดแวร์เป็นกี่หน่วย
  2 หน่วย
  3 หน่วย
  4 หน่วย
  5 หน่วย
8. หน่วยรับหรืออินพุต(Input Unit) ทำหน้าที่อะไร
  ทำหน้าที่เก็บข้อมูล
  ทำหน้าที่ตามคำสั่งที่ปรากฏ
  ทำหน้าที่ประมวลผล
  ทำหน้าที่รับข้อมูลและโปรแกรมเข้าเครื่อง
9. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยอะไรบ้าง
  ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ บุคลากร ข้อมูลและสารสนเทศ และกระบวนการทำงาน
  ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ บุคลากร ข้อมูลและสารสนเทศ และความคิด
  ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และบุคลากร
  ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ บุคลากร และการทำงาน
10. หน่วยเก็บข้อมูลหลักหรือความจำหลัก ทำหน้าที่อะไร
  ทำหน้าที่เก็บโปรแกรมหรือข้อมูลที่รับมาจากหน่วยรับข้อมูล
  ทำหน้าที่ตามคำสั่งที่ปรากฏ
  ทำหน้าที่ประมวลผล
  ทำหน้าที่รับข้อมูลและโปรแกรมเข้าเครื่อง
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์