คำศัพท์ในชีวิตประจำวันอย่างง่าย

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ข้อใดอ่านคำผิด
  Today อ่านว่า ทู-เด
  Bad อ่านว่า แบ้ด
  Clock อ่านว่า คลอก
  Thailand อ่านว่า ทา-อิล-แอน
2. How are you? แปลว่า...
  คุณเป็นใคร?
  คุณมาทำไม?
  คุณสบายดีไหม?
  คุณดูดีได้อย่างไร?
3. Air แปลว่าอะไร
  เครื่องปรับอากาศ
  พัดลม
  อากาศ
  คน
4. คำว่า school มีความหมายว่าอะไร
  รถ
  บ้าน
  โรงพยาบาล
  โรงเรียน
5. Rice แปลว่า
  ข้าว
  ขนมปัง
  ถั่ว
  งา
6. Look คือ
  ทำการบ้าน
  ตา
  ดู
  ได้ยิน
7. คำว่า ดินสอ ในภาษาอังกฤษคือข้อใด
  Pen
  Pencil
  Wood
  Eraser
8. Body =?
  ร่างกาย
  คน
  สัตว์
  หัวใจ
9. Run กริยาใช่หรือไม่ เพราะอะไร
  ใช่ เพราะ หมายถึง วิ่ง ซึ่งเป็นคำกริยา
  ใช่ เพราะ เป็นการเดิน
  ไม่ใช่ เพราะ เป็นคำนาม
  ไม่ใช่ เพราะ เป็นได้หลายอย่าง
10. คำในข้อใด ไม่เข้าพวก
  You
  They
  Fan
  He
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์